aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kvitvelteigen!

Stor tomt med sentral beliggenhet på Fagernes.

 • 2 300 000
 • PRISANTYDNING2 300 000
 • OMKOSTNINGER73 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 373 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT13 950 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  73 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 373 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Kvitvelteigen, Innlandet

 • Kvitvelteigen er en større tomt sentralt beliggende på Fagernes. Den ligger mellom Skrautvålsvegen og Fagernes Idretttspark Blåbærmyra, ca. 500 m fra sentrum.

  Tomta ligger i hellende terreng med fin utsikt mot Fagernes sentrum, og Neselva.

  Fra tomta er det gangavstand til butikker, serveringssteder, kjøpesenter, kino, rådhus m.m., og kort vei til barnehage, barneskole og ungdomsskole, samt til VLMS, Valdres lokalmedisinske senter, med legesenter og et bredt utvalg helsetjenester. Tomta ligger også nær Fagernes Idrettspark Blåbærmyra, som er et flott og populært anlegg for friidrett og fotball.

  Som kommunesenter i Nord-Aurdal og regionssenter i Valdres, har Fagernes mye å tilby, og er et naturlig samlingssted for alle som bor i Valdres. Mange ønsker også å flytte til Fagernes, og da gjerne nær sentrum med gangavstand til skoler og jobb. Fra tomta kan en følge gang- og sykkelstier til sentrum og videre langs Strandefjorden om en skal til Leira. På Leira finner en kjøpesenter, kjedebutikker, videregående skole, folkehøyskole mm. Her finner en også Valdres Storhall med en rekke aktivitetstilbud for både barn og voksne som f.eks. klatrehall, aktivitetshall, turløype, sykkelsti, diskgolf og utstyrsutleie.

  Fagernes-området kan tilby fine turmuligheter. Valdres Folkemuseum ligger vakkert til ved Strandefjorden og i parken er det varierte lekeapparater og fine bademuligheter, samt skøytebane om vinteren. En fin kveldstur på gangstien langs Strandefjorden og Vesleøya, kulturstien langs Neselva, eller stien opp til paviljongen på Kviteberg og videre opp til Valakampen kan anbefales. Vinterstid er det kort avstand til skianlegg - både i Skrautvål og på Leirin. Ellers kan Beitostølen, Aurdal og Vaset by på alpinsentre og milevis med flotte skiløyper.

  Fagernes er et populært stoppested for turister, og det arrangeres hvert år flere festivaler, bla. Valdres Sommersymfoni, Jørn Hilme stemne, og ikke minst Norsk Rakfiskfestival.
 • Ubebygd tomt hvor kommunen har godkjent at det kan startes opp reguleringsplanprosess for gbnr. 18/15 med hensikt boliger.
 • Fra Fagernes sentrum følger en Skrautvålsvegen ca. 830 m, og tar til høyre inn på Myrstigen. Følg vegen ca. 120m. Eiendommen ligger på høyre side.
 • Eiet tomt.
 • Ca. 13 950 m². Eiendommen består av dels sikre og dels usikre grenser. Kjøper må selv bekoste oppmåling hos kommunen. Oppgitt tomteareal vil avvike ved oppmåling.
 • Tomta selges som råtomt.
 • Formuesverdi kr. 240.000,- pr. 31.12.2020.
 • Vil påløpe ved bebyggelse.
 • Vil påløpe ved bebyggelse.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 3425, tinglyst 24.11.1964 Erklæring/Avtale. Fallrettigheter. Rettighetshaver: Vestfold Kraftselskap
  - Dagbok nr. 990049, tinglyst 14.05.1965 Elektriske Kraftlinjer. Rettighetshaver: Valdres Energiverk AS
  - Dagbok nr. 2813, tinglyst 06.06.1996 Skjønn. Lomen Kraftverk.
  - Dagbok nr. 2814, tinglyst 06.06.1996. Skjønn. Overskjønn - Lomen Kraftverk.

  Saken gjelder erstatning til grunneiere ved ekspropriasjon, og det ser ut til å dreie seg om engangsutbetalinger. Det har ikke lyktes megler eller domstolen å innhente overskjønnet, altså lagmannsrettens avgjørelse, som egentlig skal ligge sammen med skjønnet i protokollen.

  Det har dessverre heller ikke blitt funnet noen begjæring om overskjønn, så det er usikkert om denne eiendommen var omfattet av begjæringen.

  - Dagbok nr. 311320, tinglyst 15.03.2021 Jordskifte/Bestemmelse om veg. Sak: 20-093592REN-JFAG Myrstigen.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder reguleringplan for Fagernes sentrum, revidert 14.03.88. Reguleringsformål: 1) Offentlig friområde. 2) Gang- og sykkelveg.

  Kopi av reguleringsbestemmelser følger vedlagt.
 • Gnr. 18 Bnr. 15 i Nord-Aurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale.
 • Selger anledning til å tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 9.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 15.900,- samt provisjon 1,95 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Torgeir Døvre
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev