aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Peder Hiort gata 4 C.
Velkommen til Peder Hiort gata 4 C.

RØROS Peder Hiortgata 4C

Pen 3-roms med svært sentral beliggenhet i sentrum. Vannbåren gulvvarme. Praktisk beliggenhet i 1. etasje. P-plass.

 • kr 2 650 000
 • BRA 53 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • Omkostningerkr 79 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 729 292
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1920
 • Soverom2
 • ArealP-rom 53 m²
 • Felleskostnaderkr 1 512
 • Tomt884.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   79 292,- (Omkostninger totalt)   2 729 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse.
Velkommen til Peder Hiortgata 4 C. Flott 3-roms selveierleilighet med praktisk beliggenhet i 1.etasje. Leiligheten ligger i et bygg som ble bygd om til leiligheter i 2015/2016. Her bor du så sentralt som du kan få det med tøffelavstand til det meste av fasiliteter. Det er vannbåren gulvvarme som sørger for behagelig innetemperatur samtidig som det gir lavere strømutgifter. Leiligheten inneholder: 1.etasje: Entrè, bad, kjøkken, stue og to soverom. I tillegg er det bod i kjeller. Det er heis i bygget, som er praktisk i fht. boden i kjeller. Parkeringsplass utenfor leiligheten. Velkommen på en trivelig visning.
Leiligheten har vannbåren gulvvarme som sørger for behagelige innetemperatur.

Peder Hiortgata 4C, Trøndelag

 • Tomt
  884.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Felleseid tomt for sameiet. Tomten er stort sett bebygd.

  Beliggenhet
  Svært sentral beliggenhet i Røros sentrum. Rett over veien har du nyoppussede Domus kjøpesenter med alle mulige butikker. Ellers er det gangavstand til skole, idrettshall, lege, buss, togstasjon mm.

  Adkomst
  Se kart på Finn.no

  Bebyggelse
  Sentrumsbebyggelse i nærområde med butikker, boliger, kontor etc.

  Byggemåte
  Leiligheten ligger i 1. etasje i en bygning med flere boenheter oppført i 3 etasjer over kjeller. Grunnmur er av betong. Veggkonstruksjonen er i tre og er kledd utvendig med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med metallplater. Etasjeskillet er et betongdekke, og vinduer er med 2+1 lags glass.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Entrè, bad, kjøkken, stue og to soverom. I tillegg bod i kjeller.

  Standard
  Soverom 1: Parkett på gulv og malte panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Soverom 2: Parkett på gulv og malte panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Stue/kjøkken: Parkett på gulv og malte panelplater på vegger. Laminatplater på vegg over benk. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert oppvaskmaskin, stekovn, platetopp og kjøl/fryseskap. Ventilasjonsaggregat og sikringsskap. Entre: Flis på gulv og malte panelplater på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med innfellbare dusjdører, wc, servant i innredning, rørfordelingsskap med stoppekran og vannmåler, opplegg for vaskemaskin og mekanisk avtrekk.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber fra Ren Røros Digital. Betales av hver enkelt og ikke via felleskostnadene.

  Parkering
  En oppmerket parkeringsplass på sameiets tomt medfølger.

  Radonmåling
  Leiligheten har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   79 292,- (Omkostninger totalt)   2 729 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vannbåren gulvvarme.

  Energiklasse
  B

 • Kommunale avgifter
  31168

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  I kommunale avgifter inngår avgifter til vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Vann-og avløpsutgifter er svært høye pga. mye klesvask. Det er betalt ut i fra et forbruk på ca 300 kubikk. Normalt forbruk for en voksen person er mellom 40-60 kubikk. Det vil si at vann-og avløpsutgifter normalt vil være ca 1/3 av det som er betalt dersom leiligheten beboes av to personer. Det ville gitt totale kommunale avgifter på drøyt 15.000 kr på et år. Avgiftene vil selvfølgelig variere med forbruk. Konf. megler ved spørsmål.

  Formuesverdi primær
  387976

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1396714

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Sameiebrøk
  54/546

  Felleskostnader pr. mnd
  1512

  Felleskostnader inkluderer
  Byggforsikring, strøm fellesarealer, service heis, snøbrøying/strøing, forretningsfører og vedlikehold. I tillegg til felleskostnadene betaler hver enkelt et a-konto beløp for den vannbårne varmen. For denne seksjonen har det blitt betalt 750 kr pr. mnd. Det avregnes en gang pr. år.

  Om sameiet
  Sameiet har ingen fellesgjeld.

  Forkjøpsrett
  Det praktiseres ikke forkjøpsrett.

  Styregodkjennelse
  Det praktiseres ikke styregodkjenning.

  Sameiets forsikringsselskap
  Eika Forsikring

  Vedtekter/husordensregler
  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning dersom det finnes. Det som finnes av dokumenter er vedlagt i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Dyrehold
  Sameiet har ingen spesielle regler rundt dyrehold.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 18.01.2017 - Dokumentnr: 55158 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 2 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 54/546

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest 17.12.2016 i forbindelse med ombygging til leiligheter.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig via private stikkanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i områdeplan for Røros sentrum og er regulert til bl.a. bolig. Planen er tilgjengelig på kommunens nettsider.

  Adgang til utleie
  Leiligheten har ingen egen utleiedel men kan fritt leies ut i sin helhet. Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   79 292,- (Omkostninger totalt)   2 729 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  79292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.000,- oppgjørshonorar kr 5.900,- og visninger kr 3.000, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev