aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ryfossvegen 91!
Velkommen til Ryfossvegen 91!

RYFOSS Ryfossvegen 91 og 93

Næringseiendom med stort potensiale. Egen romslig boenhet - Sentral beliggenhet - God parkering.

 • kr 2 300 000
 • BRA 657 m²
 • Prisantydningkr 2 300 000
 • BRAP-rom 657 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 300 000
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1946
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • 2 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) -------------------------------------------------------- 58 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 358 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2. etasje og loft.
Dette en en sentralt beliggende eiendommen med stort potensiale for alternativ bruk.

Ryfossvegen 91 og 93, Innlandet

 • BRA
  657m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Denne sentralt beliggende eiendommen med stort potensiale for alternativ bruk, ligger åpent til i Ryfoss sentrum - Et trivelig lite tettsted i Vang kommune. Eiendommen ligger åpent og fritt til på en opparbeidet tomt med asfalterte areal som i dag brukes til parkering av kundekjøretøy. Vang kommune er en fremoverlent kommune, der de har stort fokus på næringsutvikling, sosiale arenaer og aktiviteter for store og små. De har ny skole med flott flerbrukshall med både terapi- og vanlig basseng, klatrevegg og muligheter for mange forskjellige idretter. Filefjell har et populært skitrekk og i tillegg ligger Vang i inngangen til Jotunheimens paradis, med topper for enhver smak. Med lett adkomst fra E16 vil denne eiendommen ha et stort potensiale. Her er det gangavstand til Joker Ryfoss, barnehage, kommunetannlege, bensinstasjon, treningssenter, frisør m.m. Hvert år blir det arrangert "Farmendag" i Ryfoss sentrum med dyreutstilling, markedsboder, natursti og konkurranser. En opplevelse for både store og små. Fra eiendommen er det fine turområder i umiddelbar nærhet, og det er gangveier hvor en kan ferdes trygt. Det er også kort vei til flere turmuligheter med merkede løyper og rasteplasser. Vinterstid er det ca. 15 min. kjøring til lysløype på Eggeåsen og ca. 20. min. kjøring til snaufjellet på Syndin, hvor det er milevis med oppkjørte langrennsløyper. Til alpinbakker på Beitostølen er det ca. 30 minutters kjøretur. Fra Ryfoss er det ca. 17 km til barne- og ungdomsskole i kommunesenteret Vang. Til Fagernes sentrum er det ca. 35 km.

  Adkomst
  Sving inn i Ryfoss sentrum fra E16 (ved yx Ryfoss) og ta 1. vei til høyre "Ryfossvegen". Følg denne snaue 200 m fram til eiendommen som ligger på venstre side av veien merket med "til salgs" skilt. God tur!

  Bebyggelse
  Næringseiendom med utleie av leilighet, treningssenter, samt et tomt næringslokale.

  Konstruksjon
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet et takstdokument. Denne er vedlagt i salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert. Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra takstdokument. Næringsbygg: Taksert eiendom er etablert i 1946, hvor bygget opplyses bygd samme år, bygd og tilrettelagt for butikkdrift i 1.etg med kjellerplan som lager til butikkdriften. 2 og 3.etg som rom for fast beboelse. Er pr. idag registrert som et rent næringsbygg. Dagens eier kjøpte bygget i 2004 og har siden den gang benyttet dette til næringsvirksomhet i 1.etg, lagerrom i kjeller samt boenhet/leilighet i byggets 2.etg. 3.etg fremstår som byggeår med senere oppussinger og defineres pr.dd som rom med renoveringsbehov. - Påkostninger: Dagens eier har i sin eiertid foretatt betydelige påkostninger på bygget, bl.a: - Nytt taktekke. - Drenert. - Skiftet ut 85 % av vinduer (nye i 2011). - Stort sett alt elektrisk anlegg er nytt. - Lagt inn vann og avløp samt etablert våtrom i 1.etg. Videre er bygget bygd om og tilrettelagt for dagens driftsform. Leiligheten er renovert/oppusset, bl.a nyere bad og kjøkken. Drenering: Det foreligger ikke dokumentasjon på hvordan event. drenering av terrenget/byggegruben er utført, men det antas å være stedlige masser jfr. opprinnelig byggeår. Ihht. geologiske orienteringer, består grunnen av løsmasser benevnt som tykk mornemasse, da med ett infiltrasjonspotensiale definert som godt egnet. - Kommentar: Ovenstående tilsier at grunnen under bygget er å se på som tilfredsstillende mtp. grunnvann, hvor dette er påvirket av nivå i tilliggende vassdrag. Det opplyses også om at det er foretatt redreneringer. Grunn og fundamenter: Det forutsettes støpte sålefundamenter etablert til stedlige masser samt dels noe tilførte, bæredyktige drensmasser. Støpte gulv til grunn i kjellerplanet, hvor disse forutsettes å ligge til oppfylte masser uten noen form for mellomliggende isolasjonssjikt. - Kommentar: Ved besiktigelse i kjeller ble det påvist sprekkdannelse i ett av gulvene - det kunne ikke ses noen form for damsperresjikt eller isolasjonsjikt. Grunnmurskonstruksjon: Støpte såler samt støpte kjellervegger i betong med sparestein. Pussede overflater, dels synlig råbetong. - Kommentar: Det foreligger ikke dokumentasjon på utførelsen. Påvist saltutslag i vegger - fuktgjennomgang i yttervegger. Merk eldre murkonstruksjoner - fuktpåkjenninger fra terreng, dels noe avskallinger. Dypere fundamenter mot bekk/elv. Merk ytre påkjenninger. Ytterveggskonstruksjon: Yttervegger i stedlig bygde reis- og bindingsverkskonstruksjoner med stående tømmermannspanel i 1.etg og liggende vestlandspanel i 2.etg. - Kommentar: Det antas at yttervegger er isolert med flis. Utvendige dører og vinduer: - Dører: Bygget har 3 stk. adkomster: Hovedadkomst i 1. etg fra gateplanet med dørsystem som noe inntrekt i vegglivet med utadslående dører til trappegang, butikken samt treningssenteret. Terrassedør ut fra kontordel i butikk til terreng. Terrassedør fra trappegang til åpen solterrasse - opplyst fra 2008. - Kommentar: Hoveddører ses nyere - fra 2011. - Vinduer: 2-lags energivinduer i bygget 2.etg fra 2011. Vinduer i 1.etg noe eldre. Ett eldre 1+1 lags koblet i trappegang. Eldre i 3.etg. Takkonstruksjon: Saltakskonstruksjon bygd opp på stedet av håndverker som en sperrekonstruksjon med bærende knevegger og hanebjelke samt mindre kaldloft over midtre del av bygget. Kneloft/lagerloft etter ytre langvegger. - Kommentar: Ved besiktigelse inne på kneloftet ses det etterisolert med sydde matter. Det forutsettes at luftingen av taket er ivaretatt med opplektede takplater. Taktekking: Ytre tekking med stålplater med taksteinsmønster på hoveddel og A-tak plater på bakre lagerdel. - Kommentar: Det opplyses om nye takplater lagt i 1980. Dagens eier har reparert takkkanten/fremre del av taket ned mot takkant. NB: Det er ikke montert stigetrinn til piper. Renner, nedløp og beslag: Ståltakrenner med nedløpsrør ført til terreng. - Kommentar: Det antas nyere renner/renner og nedløp sammen med øvrig taktekking. Merk påvist nedbøyning i del av øvre takrenne. Terrasser og balkonger: CA 1-13 kvm åpen solterrasse uttrekt fra 2.etg og som danner overbygd inngangsparti til trappegang samt overbygd del over terrassedøren til kontoret til butikken. Spaltegulv. - Kommentar: Terrassen opplyses etablert de senere år av dagens eier. Høyden på rekkverket er målt til 90 cm, noe som ikke samsvarer med dagens krav på 100 cm. Etasjeskillere: Etasjeskiller mellom kjeller og 1.etg samt 1.etg og 2.etg bygd opp som bærende trebjelkelag, hvor dette forutsettes oppspent til bærende vegg og dragersystem samt punktfundamenter. Konstruksjonsmessig er dette en kjent løsning, og det beregnes at konstruksjoner er dimensjonert og innenfor lengdekrav mht. naturlige belastninger jfr. byggeårets krav. Støpt gulv til grunn i kjeller. Innvendige overflater: Innvendige overflater i varierende materialvalg, dels noe nyere, dels noe eldre. - Kommentar: Ingen påviste avviksforhold. Merk renoveringsbehov. Innerveggskonstruksjon: Dels noe bærende innerveggskonstruksjoner. Innvendige trapper: Trapper er fra byggeår og er da bygd ihht. dentids gjengs løsning, noe som ikke samsvarer med dagens krav vedr. høyde på rekkverk og sikringsfunksjoner. Trappene vurderes som de er fremstår og ihht de krav som var på oppføringstidspunktet. Det mangler håndrekke på vegg. Ingen tiltak ses nødvendige - Trappene vurderes som de er fremstår og ihht de krav som var på oppføringstidspunktet. Piper/skorsteiner/ildsteder: 2 stk. murte teglsteinspiper. Vedovn tilknyttet ett pipeløp - i gang i 2.etg. - Kommentar: Piper over tak ses med frostsprengninger jfr. kondenseringer. Piper må beregnes murt nye over tak - løse steiner som følge av frostsprengninger. Sanitær primæranlegg: Alt av vann pga. avløpsopplegg er eldre, dels noe nyere på deler og i forbindelse med øvrige renoveringer. - Kommentar: Det anbefales å undersøke systemet nærmere. Elektrisk primæranlegg: Alt elektrisk anlegg er stort sett fra byggeår samt oppgradert i forbindelse med øvrige oppgraderinger som er foretatt på bygget. - Kommentar: Det opplyses om at stort sett alt av elektrisk anlegg er nytt. Innredet rom under terreng: Merk kjellerrommene og rommene noe begrensede bruksmuligheter jfr. adkomst samt påviste forhold med fuktgjennomgang i kjellervegger. Brenselstank: Det ligger en større ståltank/brenselstank inne i bakre lagerrom. - Kommentar: Er ikke lenger i bruk. Statens strålevern anbefaler radonmåling i alle bygninger. Takstmann har ikke kjennskap til at det er utført radonmåling. Det er ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i bygningen, og det tas et generelt forbehold om forurensing. Det er ikke foretatt måling av event. helningsavvik/skjevheter eller setninger. Det er ikke foretatt instrumentmålinger av f.eks våte soner el.l.

  Innhold
  Næringseiendom med utleie av leilighet, treningssenter, samt et tomt næringslokale. Kjeller: Tekniske rom, lagerrom og kjellerboder. Trappeadkomst fra felles trappegang. 1.etg: Utleiearealer for treningssenter og næringslokale samt noe felles trappegang til 2.etg. 2.etg: Egen boenhet i hele etasjeplanet som inneholder gang, bad/vaskerom, oppholdsrom, kjøkken, tre stuer og tre soverom. Trapp videre til loftsplanet. 3.etg/loft: Gang, lagerrom og to soverom.

  Standard
  Ryfossvegen 91 fremstår som en fint beliggende eiendom med potensiale for varierende benyttelse på grunn av sin sentrale beliggenhet og lette adkomst. Eiendommen ligger i Ryfoss i Vang Kommune, og er i daglig drift som næringseiendom med utleie av leilighet, treningssenter, samt et næringslokale som idag står tomt. Næringsbygget er fra 1946, men dagens eier har kostet på eiendommen de siste årene med bl.a utvendig oppussing/maling samt renovert/oppgradert en del av innvendige arealer. 1. etasjen er tilrettelagt for butikkdrift/treningssenter med kjellerplan som lager til butikkdriften. 2. og 3 etasje er tilrettelagt for beboelse, der 2 etasjen er innredet til en koselig leilighet, mens 3 etasje defineres pr.dd som rom med renoveringsbehov. Bygget har tre adkomster. Hovedadkomst i 1. etg. fra gateplanet med dører til trappegang, næringslokale samt treningssenteret. Leiligheten i 2. etg. er renovert/oppusset med blant annet nyere bad og kjøkken. I den romslige stua er det enkelt å legge til rette for flere sittegrupper, slik at du får flere sosiale soner på samme plan. Spisestuedelen har en fin avgrensning fra stue, og her er det god plass til stor spisegruppe. Leiligheten blir oppvarmet med ny varmepumpe som er plassert i stuedelen. Kjøkkenet er i naturlig tilknytning til spisestua med nyere kjøkkeninnredning i god og moderne kvalitet som 'skreddersøm'. Innredningen har behandlede skrog og dører/fronter, benkeplate i laminat og vaskebeslag med to kummer og avrenningsplate samt ett-greps blandebatteri med høy tappetut. Koketoppen er på kjøkkenøya med himlingsmontert avtrekksventilator, mens stekeovnen er plassert i høyskap. Oppvaskmaskin med dørfront, og frittstående kjøle- og fryseskap. Leiligheten har tre gode soverom. I tillegg har 3. etasjen mulighet for ytterligere to soverom. Bad/kombinert vaskerom har belegg på gulvet og plater på veggene. Badet er innredet med servantskap med heldekkende servantplate, stort speil, gulvmontert toalett samt dusjnisje med glassbyggerstein og forheng. Opplegg for vaskemaskin. I gangen er det plassert en ovn for ekstra varme på kalde dager, men her må pipene renoveres før bruk. Fra trappegangen er det terrassedør til åpen solterrasse. Her kan venner eller familie samles til hyggelige stunder og gode måltider ute i det fri.

  Eeindommens potensiale
  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Tekniske installasjoner
  Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.

  Moderninseringer og påkostninger
  Byggeår 1946. Bygget er bygd og benyttes pr. dd i forbindelse med utleie av leilighet og næringslokaler forøvrig. Byggeår angis som det år det er gitt byggetillatelse, og bygget skal da følge gjeldende lovverk og tekniske forskrifter for søknadstidspunktet/år for gitt byggetillatelse. Opprinnelig bygd i 1946, jevnlig renovert og ettersett samt tilbygd og benyttet til bla dagligvarehandel mm. Senest ombygd og tilrettelagt som den fremstår pr.dd - senest i 2015/2016.

  Modernisert/påkostet år
  2016

  Parkering
  Parkering etter nedre langside av bygningen samt endel opparbeidet areal forøvrig. Egne anviste biloppstillingsplasser for beboere av leiligheten.

  Diverse
  Boligselgerforsikring: Selger kan ikke kjøpe boligselgerforsikring iht. vilkår. Boligkjøperforsikring: Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Selger velger selv hva selger ønsker å sette igjen og ta med seg i kjeller og 3. etasje/loft. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Energimerking Fra 1. juli 2010 skal alle yrkesbygg over 50 kvm (BRA) være energimerket ved utleie og salg (og nybygg). For store yrkesbygg (1000 kvm samlet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie. Dagens eier har ikke energimerket bygget, og dette blir ny eiers ansvar og kostnad å eventuelt påse. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Kjøper har ansvaret for å påse at alle vedlegg er mottatt før bud inngis.

  Beskrivelse av tomt
  Arealet er hentet fra kommunes matrikkelkart. Tomten er etablert og opparbeidet med asfalterte areal etter deler av bygget. En del mindre areal som naturtomt med noe naturlig vegetasjon.

 • Oppvarming
  Strøm. Ny varmepumpe oppe i leiligheten. Nede er det to varmepumper. Vedfyring, men før ovnen benyttes må pipene renoveres. Dette blir kjøpers ansvar, kostnad og risiko og påse.

  Info strømforbruk
  Bygningen har to strømmålere. Anlegg Ryfossvegen 91: Anlegget er sist kontrollert og godkjent 17.08.2017. Forbruk 2021 er 24.192 kWh Det er undermåler i treningssenteret. Anlegg Ryfossvegen 93: Anlegget er sist kontrollert og godkjent 03.03.2006 Forbruk 2021 er 19.342 kWh Strøm vil variere i forhold til bruk.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2022: Brannsyn, feiing: kr. 725,- Årlig abonnementsgebyr vatn 1.650,- Forbruk pr. m3 kr. 30,25 Årlig abonnementsgebyr avløp 2.000,- Forbruk pr. m3 kr. 38,37 Årlig leie vannmåler 495,-

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi er registrert hos skatteetaten. Formuesverdien av næringseiendom skal skje med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter, og beregnes etter en fastsatt beregningsmetode (kapitalisert utleieverdi).

  Drifts- og vedlikeholdsavtaler
  I tillegg til kommunale avgifter kommer kostnader til strøm og forsikring.

  Info leieavtaler
  Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid. Enhetene blir pr. d.d. leid ut til private aktører. Butikklokale: Leieinntekt: kr. 4000,-. Oppsigelsestid: 3 mnd. Depositum: Ingen. Leieforholdet er sagt opp fra 31.12.2022. Leilighet: Leieinntekt: kr. 5000,- pr. mnd. Oppsigelsestid: 6 mnd. Depositum: ingen. Mulighet for regulering av husleie: ja. Treningssenter: Leieinntekt: kr. 4000,-. Depositum: Ingen. Leiekontrakt med treningssenteret er under utarbeidelse. Konferer megler for mer informasjon. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering. Leieavtalene for butikklokale og leilighet er vedlagt salgsoppgaven.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3454/104/84: 28.09.2022 - Dokumentnr: 1084183 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Valdres Eiendomskontor AS
  Org.nr: 979 870 167
  Elektronisk innsendt
  23.09.2003 - Dokumentnr: 4473 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3454 Gnr:104 Bnr:12
  01.01.2020 - Dokumentnr: 74121 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0545 Gnr:104 Bnr:84


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Det finnes heller ikke godkjente byggetegninger på denne eiendommen i kommunens arkiver. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Ved forespørsel til kommunen angående godkjennelse av leiligheten svarer kommunen: "104/84 vart delt ifrå 104/12 i 2003. Frå delingssaka ser det ut til at 2. etg på eigedomen er godkjent som leilegheit. Vedlagt følgjer saka. Det er det næraste eg finn av dokumentasjon. Eg vil presisere at kommuna ikkje har dokumentasjon på at leilegheita er godkjent brukt som leilegheit, i høve tekniske krav. Dette må noverande eigar/seljar dokumentere, eventuelt få vurdert av eksterne og få dokumentasjon på det." Megler presiserer at delingssaken som er vedlagt salgsoppgaven kun omtaler leiligheten som leilighet, og ikke er å anse som en formell godkjennelse. En eventuell formell godkjennelse blir kjøpers ansvar og risiko å påse.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Adkomst inn fra Ryfossvegen direkte inn på eiendommen. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har vannmåler. Vannmåler sist avlest 31.12.2021. Målerstand 13895 m3. Felles vannmåler for hele bygget.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er ikke regulert mer i detalj enn i kommuneplanen for Vang. Denne ble vedtatt 18.12.2014. Eiendommen er regulert til næringsverksemd. Se vedlegg i salgsoppgave.

  Grunnboksdato
  2022-09-21T22:00:00Z

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det gjelder 0-konsesjonsgrense i Vang kommune. Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Følgende forutsetninger legges til grunn for bud Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fraviker selger seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene. Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen. Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann. Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. Bud Budgivere oppfordres til å gjennomgå kjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via "Trygg Budgivning". Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke "Gi bud"-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via "Trygg Budgivning". Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke "Gi bud"-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud. Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

  Omk. kjøper beskrivelse
  2 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) -------------------------------------------------------- 58 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 358 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev