aktiv-eiendomsmegling
02.05.2024

Barn og flytting – slik gjør du overgangen lettere

– Foreldre vil ofte skjerme barna for det som kan være vanskelig i livet – også når det gjelder flytting. Det er ikke alltid det lureste, sier psykolog Anne Friis.

.

.

Ny jobb, samlivsbrudd, behov for større plass eller lavere kostnader. Grunnene til at man vil eller må flytte kan være mange. Årsaken til boligbyttet er også av stor betydning for hvordan både små og store håndterer situasjonen.

– Opplever barna flyttingen som noe negativt, kan de reagere med sorg og frykt, eller kjenne på utrygghet, forteller Friis.

Hun legger til at det som i størst grad påvirker barna og deres opplevelse av flyttingen, er hvordan foreldrene håndterer den.   

Foreldrenes påvirkningskraft 

I en nasjonal boligbytteundersøkelse gjort av InFact, kommer det frem at 1 av 10 foreldre synes det er vanskelig å forberede barna sine på flytting. Barn er ikke like rustet for omveltende endringer som det voksne er, og er derfor ekstra sårbare i en flytteprosess. Da kan de ha et stort behov for omsorg, nærhet og støtte fra foreldrene sine, og bli svært var på hvordan de voksne opplever situasjonen.

– Hvordan barna reagerer på å måtte flytte, er ofte avhengig av hvordan foreldrene forholder seg til det.

Anne Friis

Anne Friis

Psykolog

Friis fortsetter: 

– Mange voksne reagerer jo også på å flytte, og gruer seg til å forlate det de er knyttet til og kjenner så godt. Hvis flyttingen er et stressmoment og noe negativt i foreldrenes liv, vil barna kunne plukke opp dette uansett hvor mye man prøver å skjerme dem.

Psykologen råder foreldre til å være åpne og ærlige om hvordan det blir å flytte, hva som blir bra og hva som kan bli utfordrende.  

– Legg vekt på det positive ved flyttingen, men sørg også for at du ikke lover gull og grønne skoger. Da kan det hende at nedturen bare utsettes til etter at selve flytteprosessen er overstått.

Les mer om: 15 % opplever flytting som vanskelig for barna sine

Involver barna i prosessen

Det er mye praktisk som skal ordnes i forbindelse med flytting, og i mange tilfeller har de voksne mer enn nok bare med dette. Men tar du deg tiden til å involvere barna i flytteprosessen helt fra starten av, vil det kunne bidra til å gjøre opplevelsen bedre for de små.

– Snakk om den nye boligen, se på bilder eller besøk den sammen, og legg opp til positive forventninger.

Friis anbefaler også å involvere barna i det rent praktiske.

– La barna få lov til å pakke ned tingene de er aller mest glade i, eller som de kanskje er bekymret for at skal forsvinne under flyttingen. De små kan involveres i mye større grad enn man tror, og barn helt ned til to-tre års alderen kan sannsynligvis være med på å pakke ned lekene sine.

Nytt hjem, kjente rutiner

Selve flytteprosessen er én utfordring, og det å starte et «nytt liv» et annet sted, er en annen. For å bidra til at overgangen skal bli enklest mulig for barna, anbefaler Friis å opprettholde rutinene dere hadde i det forrige hjemmet.

– Forutsigbarhet er kjempeviktig for de aller fleste barn, uavhengig av alder.

Rent praktisk kan dette bety at dere ikke kaster alle gamle møbler og erstatter de med nye, at dere fremdeles leser bok sammen før leggetid, og generelt at rutinene barna er godt kjent med og vant til, blir opprettholdt også i det nye hjemmet.

Psykologen trekker også frem viktigheten av å ikke sette i gang med flere endringer på én gang.

– Ikke begynn med pottetrening av en to-åring midt oppi, eller rett etter, at dere har flyttet. Legg andre ting litt til side, og prioriter heller å få barna til å føle seg trygg og ivaretatt på nytt sted. 

Barn er tilpasningsdyktige

Flytting kan være en utfordrende opplevelse for de små. Friis mistenker likevel at foreldre er mye reddere for konsekvensene av endringen, enn de trenger å være.

Jo yngre barna er, jo lettere har de det for å tilpasse seg til nytt hjem og ny hverdag. Sørger du som forelder for å tilrettelegge, støtte og opprettholde en del av de gamle rutinene deres, vil overgangen også kunne bli smidig for de eldre barna.

– Barn flytter hver eneste dag, og stort sett går det jo veldig bra.

Aktiv gir ut barnebok om flytting

Aktiv ønsker å bidra til at også de små blir ivaretatt under et boligbytte, og har derfor gitt ut barneboken «Olivia flytter» om temaet. Å bruke konkrete hjelpemidler, som barnelitteratur, kan være et nyttig verktøy for å involvere barna i flytteprosessen, mener Friis.

– Mange foreldre søker på nett og plukker opp mange og motstridende råd om hvordan de skal forberede barna på flytting. Ofte kan dette føre til at de blir forvirret, og slutter å stole på seg selv og egne evner. Da er det mye bedre å ta i bruk en barnebok som hjelpemiddel for å ruste barna for det som kommer.  

Les også: Aktiv gir ut barnebok om flytting

4 tips til deg som skal flytte med barn

1.     Forbered barnet på det som skal komme. Ikke legg skjul på det som kan bli utfordrende, men sørg samtidig for å legge mest vekt på det positive ved flyttingen.

2.     Involver barna fra start til slutt i flytteprosessen, slik at de føler seg inkludert. Se på bilder av den nye boligen, ta en kikk i det nye nabolaget, eller la barna planlegge hvilken farge de skal ha på soverommet.   

3.     La barna bidra i det praktiske ved flyttingen, for eksempel ved å la de pakke ned egne leker og bøker i flytteesker.

4.     Ikke kvitt dere med alt det gamle, verken når det gjelder eiendeler eller rutiner. Å ha noe gjenkjennelig og forutsigbart i et nytt hjem bidrar til å gi barna trygghet.