aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Svarødskog!

Aremark Tomt Svarødskog 28

Boligtomt klar til bygging. Vei, vann, fiber og avløp ligger klart!

 • 400 000
 • PRISANTYDNING400 000
 • OMKOSTNINGER26 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER426 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 076 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  26 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  426 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Tomt Svarødskog 28, Viken

 • Solrikt, trygt og barnevennlig beliggende på etablerte Svarødskog villaområde på Bjørkebekk. Ingen gjennomgangstrafikk.
  Området byr på et eldorado av tur- og treningsmuligheter i skog og mark, og bade- og fiskemuligheter i en mengde vann samt i vassdraget. Her er mulighetene mange! Det er ca. 20min til Halden sentrum og 14 minutter til Aremark sentrum med bl.a. butikker, bensinstasjon og storkiosk m.m.

  Ler mer om Aremark her: https://www.boiaremark.no/
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Ved Fjellbru kjør mot Bjørkebekk. Følg veien til avkjøring til Svarødskog kommer til venstre etter ca. 9km. Følg veien rett frem inn her og tomten ligger innerst på feltet.
 • Eiet boligtomt
 • 1079 kvm ihht vedlagte matrikkelbrev
 • Se vedlagte VA kart. VA ligger klart til tomtegrense. Tilkoblingsavgifter tilkommer med tilkobling vann kr 18750 og tilkobling avløp kr 43750. (satser for 2021)
  Offentlig vei.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Gebyrer ihht kommunen gebyrregulativ for 2021:

  Vann bolig:
  Fastgebyr kr 2541,25 ink mva per år.
  Bolig uten vannmåler kr 5235 per år. (200 m3)
  Bolig med vannmåler betaler kr 26,18 ink mva per m3.

  Avløp bolig:
  Fastgebyr kr 4110 ink mva per år.
  Bolig uten vannmåler kr 9562,50 per år. (200 m3)
  Bolig med vannmåler betaler kr 47,82 ink mva per m3.

  Renovasjon pr. husstand for 270 liter kr. 2116,25 ink mva pr. år.
  Feiegebyr kr 612,50 ink mva per år

  Det gjøres oppmerksom på at det er innført eiendomsskatt i Aremark kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Skattegrunnlag fastsettes etter ferdigstillelse av bygg på tomten

  Endelige kommunale avgifter vil først bli fastsatt etter ferdigstillelse av bygg på tomten.
 • Kommunale avgifter.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Selger har følgende forutsetninger:
  Byggesaken må være igangsatt innen 12 mnd. fra overdragelsesdato.
  Byggestart må være innen 12 mnd. etter at IG er gitt.
  Bygget må ferdigstilles innen 24 mnd. etter byggestart.
  Eiendommen tilbakeføres til Aremark kommune til kostpris hvis vilkårene over ikke etterleves.
  Aremark kommune kan etter avtale med kjøper særskilt avtale mindre justeringer det enkelte vilkår hvis det viser seg å være påkrevd grunnet offentlig saksbehandling eller andre tungtveiende grunner.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Aremark kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan Bjørkebekk boligfelt med formål bolig.
 • Gnr. 37 Bnr. 85 i Aremark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har som ikke anledning til å tegne eierskifteforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr 25 000 per tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3900, oppgjørshonorar kr 4900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8485. Utleggene omfatter internett og sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Andreas Lervik
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev