aktiv-eiendomsmegling
Verkensvn16_08
Verkensvn16_08

AULI Verkensvegen 16

Tomt på Haga med kort avstand til tog, skole og barnehage.

 • kr 600 000
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 16 240
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 616 240
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt811.1 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   16 240,- (Omkostninger totalt)   616 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Går du med en drøm om å bygge nytt - og det i landlige omgivelser? Da kan tomten i Verkensvegen 16 på Haga kanskje være noe for nettopp deg. Tomten er ubebygd på 800 kvm i solrike og landlige omgivelser. Eiendommen ligger på Haga, med nærhet til barneskole, barnehager, idrettsanlegg og off. komm. som tog. Nærmeste butikksenter er på Auli , med flere matbutikker, frisør mm.
Verkensvn16_04

Verkensvegen 16, Akershus

 • Tomt
  811.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten ligger i område med boligbebyggelse, samtidig som det er landlig. Jf eiendomsgrensen er denne noe unøyaktig og kan avvike med 10-30 cm. Det tas derfor forbehold om eiendommens eksakte areal.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i et barnevennlig og landlig boligområde på Haga i Nes kommune. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Det er kort vei til fotballbane, lysløype og skiløyper m.m. Stedet ligger idyllisk, ikke langt unna Glomma med badeplass og båtmarina ved Haga stasjon. Det er kort vei til idrerettsbane på Haga som består av flere fotballbaner. Dette er et populært sted for barna i området etter skoletid. Det arrangeres fotballskole her om sommeren. Haga ligger nær Auli. I skogen bak Aulifeltet ligger Svarstadtjernet, med bademuligheter og gode turområder. På Rånåsfoss er det utendørsbasseng, samt at det er mulighet for å sette ut båt på Glomma både ovenfor og nedenfor Rånåsfoss kraftverket. Dagligvarehandelen kan gjøres på Auli senter, soom har et variert utvalg med bl.a. post, bank, minibank, frisør, kafé/restaurant og lege etc. Amfi Årnes og Fokus på Sørumsand ligger også godt innen rekkevidde. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon som tog og nærmeste stasjon er Haga, ca. 5 min fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca. 5 min til Auli, 10 min til Årnes, 15 min til Vormsund, 30 min til Lillestrøm, samt 30 min til Oslo lufthavn.

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Området består hovedsaklig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Fra tomten er det sykkeavstand til l Framtun barneskole. For elever i ungdomstrinnene ligger Runni ungdomsskole på Årnes. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

  Offentlig kommunikasjon
  Nærmeste togstasjon er Haga, ca 5 min unna boligen.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er begjært tvangssolgt og at salget derfor reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Oppdragsansvarlig er oppnevnt av Tingretten som medhjelper ved salget.   Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg kan det variere i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøper og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg.   Medhjelper har ikke opplysninger om tilgang til strøm til tomten. Intr må selv undersøke dette.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   16 240,- (Omkostninger totalt)   616 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Det er ikke registrert noen gebyrer på eiendommen for 2023. Kontakt Nes kommune for informasjon for kommunale avgifter De kommunale avgiftene avhenger av areal som bygges og omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Det er eiendomsskatt i Nes kommune. Eiendomsskatten beregnes og fastsettes av kommunen etter event. ferdigstillelse av bolig.

  Info formuesverdi
  Ukjent.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3034/199/102: 21.01.1991 - Dokumentnr: 382 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:199 Bnr:101
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:199 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.01.2023 - Dokumentnr: 82146 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Eiendomsmegler Krogsveen AS
  Org.nr: 950 007 613
  Elektronisk innsendt
  21.01.1991 - Dokumentnr: 380 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3034 Gnr:199 Bnr:75
  01.01.2020 - Dokumentnr: 148752 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0236 Gnr:199 Bnr:102
  21.01.1991 - Dokumentnr: 382 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:199 Bnr:10
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:199 Bnr:75
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:199 Bnr:101
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:199 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Vei, vann og avløp
  Verkensvegen er privat veg med adkomst til offentlig veg (Fyllkesveg). Ifølge ledningskart mottatt fra Nes kommune ligger det spillvannsledning, overvannsledning og vannledning inntil grensen til tomten (langs Verkensvegen).

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innenfor område som er regulert til Boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommuneplan 2019-2030 https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3228/0236KPLAN-2013/Dokumenter/Planbestemmelser%2C%20vedtatt%203.9.19%20med%20korrigeringer%20iht%20vedtak.pdf Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Nordre Auli. https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3228/023686030/Dokumenter/023686030.pdf Områdene for boligformål skal nyttes til småhusbebyggelse i inntil to etasjer pluss eventuelt sokkeletasje. Bygningenes grunnflate inklusive garasje/uthus må ikke overstige 25 % av de enkelte tomters nettoareal. Reguleringsplanen medfølger salgsoppgaven, se denne for ytterligere detaljer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når: (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand. Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper. Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   16 240,- (Omkostninger totalt)   616 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  16240

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.   Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.   Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.   Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det er ikke tegnet boligselgerforsikring. Det er ikke anledning til å tegne dette på tvangssalg.

  Boligkjøperforsikring
  Det vil ikke være anledning til å tegne boligkjøperforsikring.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Dokumenter

Wenche Roterud

Megler

Wenche Roterud

99 01 81 95

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev