aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bjørkåsen Panorama!
Velkommen til Bjørkåsen Panorama!

HJELMELAND Bjørkåsen Panorama

Bjørkåsen Panorama - sjønære hyttetomter med panoramautsikt og mulighet for båtplass.

 • kr 1 450 000 - 1 750 000
 • Priser fra og tilkr 1 450 000 - 1 750 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 1 450 000 - 1 750 000
 • Omkostninger fra og tilkr 52 392 - 59 892
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 1 502 392 - 1 809 892
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt966 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 3 BNR. 33
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS Rådhusgaten 12 4100 Jørpeland
 • OppdragsansvarligMarion Espedal
 • Oppdragsnummer1401235008
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. Eksempel: Tomt nr 3 med kjøpesum kr 1 600 000,- Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.40.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. I tillegg er det følgende omkostninger: Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Båthavn med mulighet for å kjøpe båtplass
Alle tomtene får nydelig utsikt og meget gode solforhold.

Bjørkåsen Panorama, Rogaland

 • Om prosjektet
  Det er en glede å kunne presentere Bjørkåsen Panorama på Randøy med 14 utsiktstomter hvor du nå kan få bygget din klimavennlige drømmehytte med solcelle og vannbåren varme! 7 stk er solgt! Bjørkåsen Panorama har hyttetomter som er helt byggeklare og ferdig drenert og grovplanert, så her får man mye mer enn bare en råtomt da man nesten kan starte rett på betongarbeidet. Alt grunnarbeidet er ferdigstilt og man har alle fasiliteter med veg, vann, avløp, strøm og fiber frem til tomten. Hyttetomtene er uten byggeklausul slik at kjøper står helt fritt til å velge hvem som skal oppføre hytten. Mulighet for båtplass i etablert båtanlegg like nedenfor hyttetomtene. Bjørkåsen Panorama ligger på nordsiden av Randøy med en fantastisk utsikt over fjorden og meget gode solforhold.

  Priser fra og til
  kr 1450000 - 1750000

  Omkostninger fra og til
  kr 52392 - 59892

  Generell orientering
  Det er en glede å kunne presentere Bjørkåsen Panorama på Randøy med 14 utsiktstomter hvor du nå kan få bygget din klimavennlige drømmehytte med solcelle og vannbåren varme! 4 stk er solgt! Her har arkitekt Torbjørn Fuglestad i Arkitektkontoret Vest utarbeidet et flott konsept for hyttefeltet med en gjennomført stil og definerte retningslinjer for fasadene på hyttene som kan bygges her. Alle hyttene får et moderne og tidløst design med fokus på energi og miljø for å imøtekomme kundenes krav om fremtidens løsninger. Dette skaper en fin helhet og god harmoni for hele feltet med et stilrent og lekkert uttrykk samtidig som det gir rom for trivsel og glede. Hyttene er utformet og plassert på feltet med utgangspunkt i å sikre hver hytte en optimal utsikt. Tenk å kunne våkne opp midt i naturen mellom fjord og fjell, og bare nyte den storslåtte panoramautsikten man får ut vinduene. Lyden av fuglekvitter mens man koser seg i solveggen utenfor hytta kan gi sjelefred til alle og enhver, og kanskje ser man også ørnen seile forbi mens man nyter en stille morgenstund i fred og ro. Bjørkåsen Panorama har hyttetomter som er helt byggeklare og ferdig drenert og grovplanert, så her får man mye mer enn bare en råtomt da man nesten kan starte rett på betongarbeidet. Alt grunnarbeidet er ferdigstilt og man har alle fasiliteter med veg, vann, avløp, strøm og fiber frem til tomten. Hyttetomtene er uten byggeklausul slik at kjøper står helt fritt til å velge hvem som skal oppføre hytten. Mulighet for båtplass i etablert båtanlegg like ved hyttetomtene med ca 10 minutters gange på fin gangsti. Båtanlegget med sjøboder er allerede etablert. Båtanlegget har brygge og utrigger, og hver båtplass har ca 3 kvm sjøbod, samt disponering av et større fellesrom på ca 30 kvm. Det er mulig å kjøre ned og parkere ved båtanlegget om ønskelig. Hyttefeltet vil få flotte friområder rundt tomtene og en felles gapahuk hvor man kan slå av en kaffidrøs med naboen og invitere til f.eks grilling og bålpannekos. Hele hyttefeltet er ferdig opparbeidet med både infrastruktur og ferdig grunnarbeid med sprengt og komprimert masse samt kledt skråningene med stedlig jordmasse. Det er også ferdig byggesøkt og godkjente hyttetegninger til tomtene hvor det er utarbeidet flere forskjellige hyttetyper som kan bygges på de forskjelllige tomtene, så her kan man velge den hytten som passer best for deg. Det er selvsagt mulig å gjøre endringer i hyttene etter eget ønske slik at de tilfredsstiller dine behov. Rådgivning av objektiv fagmann er gratis til disposisjon ved kjøp av tomt. Både tomt, utført grunnarbeid, arkitekt og byggegodkjente tegninger er inkludert i tomteprisene. Stikkledningene ligger ca 2 meter inn på tomten, og kjøper er ansvarlig for å fremføre og tilpasse disse til sitt hytteprosjekt. Det er et utvalg av hytter som er byggegodkjent og kjøper står fritt til å velge sin hyttetype blant disse. STATUS: 7 SOLGTE TOMTER Kjøper står helt fritt til å velge innenfor de rammene som er gitt. Konseptet på Bjørkåsen Panorama er arkitekttegnede og eksklusive hytter med høy standard og særegne detaljer. Hver hyttetype er nøye gjennomtenkt så her kommer man til et dekket bord. Størrelser opptil 132 kvm bebygd areal. Det er høyt fokus på miljøvennlige tiltak og det er godkjent for solcellepanel på tak som kan forsyne både El-bilen din og forbruksvannet samt konverteringsvannet. Hytter med dobbelmantlet varmtvannsbereder kan forsyne både varmtvannet til forbruk men også vannbåren varme i gulvene. Solcellepanelet vil dermed forsyne hele hytten og El-bilen med strøm og oppvarming bortsett fra stekeovn. Tomtene kan også anlegges med full hage, plen og beplantning etter eget ønske. Arkitekten har allerede tilrettelagt for solrike og skjermede uteområder rundt hytten. Alle hyttene har hele utsiktsfasaden mot sjøen med panoramavinduer, og du slipper å stenge deg inne med persienner eller få en overopphetet stue om sommerdagen da hyttene ligger vendt mot nord. Referanser kan gis om ønskelig.

  Garasje/parkering
  Parkering på egen tomt.

  Tomteareal
  966m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  14 selveide tomter: Tomt 1: SOLGT Tomt 2: SOLGT Tomt 3: SOLGT Tomt 4: SOLGT Tomt 5: 719,4 kvm Tomt 6: 940,4 kvm Tomt 7: 966,8 kvm Tomt 8: 883,8 kvm Tomt 9: SOLGT Tomt 10: SOLGT Tomt 11: 615,4 kvm Tomt 12: SOLGT Tomt 13: 521,5 kvm Tomt 14: 692,3 kvm

 • Velforening
  Det vil bli etablert en velforening for hyttefeltet fra og med når de 5 første hyttene er ferdigstilt.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken kan fåes ved henvendelse til megler, det samme gjelder kopi av tinglyste servitutter. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Påhvilende servitutter som følger eiendommen: Utskiftning tinglyst 01.10.1839 Utskiftning tinglyst 10.11.1950 Disse har ikke noen praktisk betydning for tomtene, men vil følge tomten. Ved tinglysing av skjøte vil følgende avtaler bli tinglyst samtidig: Rett til veg over gnr 3 bnr 1 og frem til tomten. Rett til veg over gnr 3 bnr 1 ned til båthavna. Rett til parkering og bruk av friområde i hyttefeltet og båthavna. Rett til anvist båtplass og bod dersom kjøper ønsker å kjøpe dette. Rett til bruk av gangsti over gnr 3 bnr 1 fra hyttefeltet til båthavna. Pliktig medlemskap i velforening. Eier av gnr 3 bnr 1 har følgende plikter ovenfor kjøper av tomt i Bjørkåsen Panorama og vil bli tinglyst på tomten: Ansvar for all drift og vedlikehold av vann, avløp, veier, stier og parkeringsplasser. Brøyting og strøing vil bli utført etter behov når hyttene er i bruk. Forsikring av bygg med boder i båthavna og pumpehus. Andre avtaler som ikke blir tinglyst: Årlige kostnader for gnr 3 bnr 33-46 i Hjelmeland kommune er følgende: Drift av vann og avløp kr 8 125,- Drift og vedlikehold av båthavn og boder kr 3600,- Prisene er indeksreguleres etter KPI pr 1.1.2020. Disse kostnadene påløper 9 mnd etter tinglyst skjøte og blir fakturert årlig fra eier av gnr 3 bnr 1 i Hjelmeland kommune.

  Vann, vei og avløp
  Tomten vil være tilknyttet privat vei, vann og avløp via felles anlegg. Kjøper må selv besørge selve tilkoblingen for vann og avløp til hytte. Taknedløp er ført til terreng. Årlige kostnader for privat drift av vann og avløp kr. 8 125,-.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Alle tomtene er regulert til fritidsformål med plankrav for eksteriøret Maks bebygd areal pr tomt er 132 kvm. Maks mønehøyde er 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng på tomten. Frittliggende bod er inkludert i totalt BYA, men kan plasserest utenfor byggegrense med max mønehøyde på 3,5m fra gjennomsnittlig planert terreng. Alle hyttene skal ha jordfarge fasademateriale i betong, tre eller naturstein, og saltak med takvinkel på 44 grader. Det er tillatt å kunne ha solcellepanel på tak. Hyttefeltet grenser mot både friområde, utmark og landbruksområde. Det vil tidvis kunne være dyr ( hovedsaklig sau / hest ) gående i utmark og landbruksområdet, men dette vil være gjerdet inn for å unngå dyr inn på hyttefeltet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum og omkostninger vil forfalle til betaling ved overtakelse av tomten. Priser Tomt 1: SOLGT Tomt 2: SOLGT Tomt 3: SOLGT Tomt 4: SOLGT Tomt 5: 1 500 000,- + omk Tomt 6: 1 600 000,- + omk Tomt 7: 1 650 000,- + omk Tomt 8: 1 650 000,- + omk Tomt 9: SOLGT Tomt 10: SOLGT Tomt 11: 1 450 000,- + omk Tomt 12: SOLGT Tomt 13: 1 500 000,- + omk Tomt 14: 1 700 000,- + omk Mulighet for kjøp av båtplass 3,5 meter bredde og bod ca 3 kvm for kr 175 000,-. Årlige kostnader for drift og vedlikehold av båthavn og boder kr. 4 375,-.

  Viktig informasjon
  For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen. Konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev