aktiv-eiendomsmegling
4.jpg
4.jpg

BJØRKELANGEN Taietveien 28

Eneboligtomt med nærhet til marka med flott turterreng og skoler i alle trinn.

 • kr 1 100 000
 • Prisantydningkr 1 100 000
 • Omkostningerkr 46 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 146 640
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt841 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,00))   46 640,- (Omkostninger totalt)   1 146 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten har en god intern beliggenhet på et nyere tomteområde vest for Bjørkelangen sentrum i Aurskog-Høland kommune. Tomten ligger nær enden av blindvei i Taietveien. Området er derfor uten gjennomgangstrafikk og meget barnevennlig. Det er gangavstand til skoler og barnehager og passer derfor ypperlig for en barnefamilie som ønsker trygge og gode oppvekstkår for sine barn.
2.jpg

Taietveien 28, Akershus

 • Tomt
  841m²

  Beskrivelse av tomt
  Eneboligtomt, det er ikke tillatt med oppføring av flermannsbolig eller enebolig med utleidel, eller generasjonsbolig.

  Beliggenhet
  Tomten har en god intern beliggenhet på et nyere tomteområde vest for Bjørkelangen sentrum i Aurskog-Høland kommune. Tomten ligger nær enden av blindvei i Taietveien. Området er derfor uten gjennomgangstrafikk og meget barnevennlig. Det er gangavstand til skoler og barnehager og passer derfor ypperlig for en barnefamilie som ønsker trygge og gode oppvekstkår for sine barn. Området for øvrig er veletablert og har umiddelbar nærhet til skogen og friarealer med merkede turstier, små vann som Stigtjern eller Langvannet, og oppkjørte skiløyper om vinteren. Ønsker du flere turmuligheter ligger Eidsdammen, Langsjøen og Mangenfjellet innen rekkevidde. Dalhauglia som ligger tett inntil tilbyr en liten alpinbakke og hoppbakke i snørike vintere. Vil du golfe har du 18 hulls golfbane på Aurskog. Om sommeren er Røytjern et populært badevann og innen rekkevidde på sykkel for den spreke. Litt lenger unna finner du Setten og Mjermen som er idylliske innsjøer hvor det også er populært å ha hytte eller campingvogn. Vil du til "byen" går du dit på ca 15 minutter. Bjørkelangen er kommunesenter i Aurskog-Høland og har et hyggelig handelssentrum med et godt utvalg av forretninger fordelt på blant annet den bilfrie gågata og på to små kjøpesentre. Her finner du også bibliotek, bank, post, vinmonopol, interiør, tekstil, elektronikk, velvære og øvrige "bymessige" fasiliteter. Gjennom året arrangeres det blant annet musikkfestival, martensdager, matfestival, NM i rally og Enduro i tillegg til andre opplevelser via stedets næringsforening og andre aktører. Idrettslaget og friidrettslaget er veldrevet og tilbyr en rekke aktiviteter for alle aldre året igjennom. I tillegg har NMK Aurskog-Høland treningsbane rett utenfor Bjørkelangen hvor det tilbys flere grener av motorsport. Det er også to teaterlag og flere aktive kor i kommunen. Avancia har etablert et treningssenter sentralt på Bjørkelangen med tilbud om diverse salaktiviteter i tillegg til helsestudio. Det er tilbud om kampsport både via Avancia og en selvstendig forening.

  Adkomst
  Fra Oslo til Lillestrøm, følg fylkesvei 170 til Bjørkelangen. Ta første til høyre etter Bjørkelangen Videregående skole (Einerhaugveien) og følg denne veien i ca 600 meter. Ta til venstre inn i Dalhaugveien, på bakketopp ta første til venstre og deretter første til høyre. Du er nå i Taietveien. Kjør ca 500 meter og tomten befinner seg på venstre side på toppen av bakken (nord/østre hjørnet)

  Bebyggelse
  Feltet består og vil bestå av eneboliger samt enkelte tomannsboliger. Tomten ligger noe skrånendenpå en sydvestvendt høyde, noe som vil gjøre det spennende å bebygge. Ifølge reguleringskart skal tomten bebygges med enebolig med underetasje. Dette har også vært tilfelle for flere av tomtene på området, og enkelte husbyggere har søkt og fått godkjent dispensasjon til å bygge boliger uten u.etg. Omkringliggende og etablerte områder består av eneboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  En kort spasertur unna tomten finner du den ene av to videregående skoler på Bjørkelangen og etter noen minutter til finner du en helt ny 1-10 skole med sfo-tilbud og kulturtilbud - begge med trygg ferdsel via gang- og sykkelsti. Ved den ene videregående skolen er det et godt utbygd idrettsanlegg med blant annet fotballbane (kunstgress), friidrettsbane, sportshall, tennisbane og sandvolleyballbane. Bjørkelangen har to barnehager og begge kan nås enkelt fra eiendommen - den ene til fots og den andre noen minutter i bil. Kommunen har generelt god barnehagedekning.

  Offentlig kommunikasjon
  Fra Bjørkelangen er det ca 35 km til Lillestrøm og ca 55 km til Oslo sentrum og Gardermoen. Til Charlottenberg i Sverige er det omtrent 45 minutters kjøring med bil. Det er offentlig kommunikasjon via buss ved bussholdeplass bl.a. Bjørkelangen videregående skole.

  Diverse
  Rettigheter på 0221-71/165: Rettigheter i eiendomsrett. 2017/433286-1/200. 26.04.2017 21:00. Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver: Knr: 0221 Gnr: 71 Bnr: 192. Rettighetshaver: Knr: 0221 Gnr: 71 Bnr: 193. Tinglyst rettighet er tatt inn i sin helhet i salgsoppgaven. Det er videre registrert kulturminne på eiendommen med følgende identitet: Lokalitetsnr. 91405. Kulturminneart Veianlegg. Vernetype Automatisk fredet. Kategori Arkeologisk lokalitet. Dette medfører ingen restriksjoner vedrørende bygging av bolig på tomten da kumturminnet er helt i bakkant på tomtegrensen og man uansett må bygge minimum 4 meter fra grensen. På http//www.ra.no/ finnes mer informasjon om kulturminner og hvor man skal henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene. Følgende opplysninger er mottatt fra Aurskog-Høland kommunen vedrørende kulturminnet: I regulert område "Burhol nordre" på Bjørkelangen er det gjort funn av gammel ferdselsvei som ligger som fornminne. Funnet var kjent da området ble regulert til utbygging, og det ble regulert en sone til bevaring av denne grunn. I Planbestemmelsene heter det: "I områdets nordøstre del ligger rester etter en gammel hulvei. Denne er inntegnet på reguleringsplanen med sikringssone etter kart fra Akershus fylkeskommune. Byggetiltak eller andre tiltak er ikke tillatt innenfor regulerte sikringssone." I følge tilbakemelding fra kulturminnemyndigheten kan planen følges. Det vil si at gjeldende sikringssone mot kulturminnet er den som er fastsatt med skravur i reguleringsplanen - og skravuren grenser opp til de to tomtene - men ikke inn i de to tomtene. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,00))   46 640,- (Omkostninger totalt)   1 146 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eiendomsskatt beregnes ihht. kommunen satser og vil variere i forhold til størrelse og verdi. Det er for tiden ingen kommunale avgifter tilknyttet eiendommen. Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangssgebyret gjelder pr. boenhet og fastsettes i forhold til byggets størrelse. For nybygg gjelder et minimumsgebyr for de første 150 m2 beregnet boligareal for boliger og 150 m2 beregnet bruttoareal for andre bygg, etter NS 3940. Engangsgebyr for tilknytning. Inntil 150 m2 pr. boenhet: Vann kr. 10.500,- + mva Avløp kr. 10.500,- + mva. Areal utover 150 m2, pr. m2 pr. boenhet. Vann kr. 52,50 + mva Avløp kr. 52,50 + mva Engangsgebyret gjelder pr. boenhet, det vil si boliger i rekkehus, leiligheter i borettslag, seksjoneringsleiligheter o.l. Øvrige tilknytningsgebyrer beregnes ut fra samlet avgiftsareal på den enkelte eiendom.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/71/193: 04.01.2017 - Dokumentnr: 9714 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:71 Bnr:165
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1634434 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:71 Bnr:193
  26.04.2017 - Dokumentnr: 433286 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:3026 Gnr:71 Bnr:165
  04.01.2017 - Dokumentnr: 9714 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:71 Bnr:165
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1634434 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:71 Bnr:193
  26.04.2017 - Dokumentnr: 433286 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:3026 Gnr:71 Bnr:165


  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Vann og avløp ligger til tomtegrensen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er gjengitt i prospektet, men kan også sees hos megler. Feltet er regulert til frittliggende eneboliger. Bebyggelsen kan oppføres med en maks BYA på 25 %. Maks gesimshøyde er satt til 7,0 meter og maks mønehøyde til 8,0 meter. Høydene måles i fohold til gjennomsnittlig terrenglinje ved bygning. På tomter merket U skal det bygges med underetasje.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,00))   46 640,- (Omkostninger totalt)   1 146 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  46640

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast pris tilsvarende kr. 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørsgebyr kr. 18.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og øvrige vederlag i henhold til oppdragsavtale totalt ca kr. 12.000,-. Utleggene og øvrige vederlag omfatter markedsføring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle påløpte utlegg samt et vederlag begrenset oppad til kr. 20.000,-. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Kenneth Sverre

Megler

Kenneth Sverre

93 02 96 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev