aktiv-eiendomsmegling
Aktiv v/ Vilde J. Steinmoen har gleden av presentere Grostuldalen 23!
Aktiv v/ Vilde J. Steinmoen har gleden av presentere Grostuldalen 23!

BØ I TELEMARK Grostuldalen 23

Hyttetomt med flott beliggenhet i Grostuldalen på Lifjell med fine turområder året rundt!

 • kr 950 000
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 40 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 990 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 335.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  40 792 (Omkostninger totalt)

  990 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vei, vann og avløp til tomtegrense.

Grostuldalen 23, Vestfold og telemark

 • Tomt
  1335.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten selges som "råtomt". Kjøper må selv påberegne opparbeidelse av tomten, samt dekke alle kostnader forbundet med å gjøre tomten byggeklar og påkobling vann/avløp. Påkoblingsavgiften til kommunen er 6250,- for vann og 6250,- for avløp. Vann og avløp ligger klart ved tomtegrense.

  Beliggenhet
  Tomten ligger flott til i et nyetablert hyttefelt på Lifjell - Grostuldalen. Lifjellstua ligger en liten gåtur unna og er perfekt for deg som vil slappe av etter tur i fjellet eller bare ønsker en middag med familien. Besøk www.lifjellstua.no for mer informasjon om meny og åpningstider. Det er en kort kjøretur fra Bø sentrum til tomten, det tar ca. 18 minutter med bil. Sommerland eller Høyt&Lavt er populære turistattraksjoner på sommerstid, mens skisenteret og langrennsløypene på Lifjell er populært på vinterstid. Her er tomten for deg som ønsker deg en plass å tilbringe hele året og med hele familien rundt deg. Her kan du bygge hyttedrømmen i naturskjønne omgivelser! Lifjell har blitt mer og mer populært og har en rekke fasiliteter og turområder som er for alle aldre!

  Adkomst
  Se vedlagte kart.

  Bebyggelse
  Fritidsbebyggelse.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  40 792 (Omkostninger totalt)

  990 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene blir satt etter at tomten blir bebygd.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Velforening
  Kjøper må melde seg inn i Grostul velforening - Medlemskontigent og løypeavgift ca. kr 7000,- i året. Det må også betales en årlig løypeavgift til Lifjell Løypelag på ca. kr 1000,- i året.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3817/18/151: 29.01.1987 - Dokumentnr: 349 - Erklæring/avtale FESTENUMMERET KOMMER FRA FLERE BRUKSNUMMER HJEMMELSHAVERE FOR RESTERENDE BRUK LISTES VED SPØRRING PÅ DISSE GJELDER : KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 2 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 3 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 4 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 5 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 6 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 9 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 11 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 13 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 14 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 15 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 16 KOMMUNE-NR 821 GNR 18 BNR 29 Overført fra: Knr:3817 Gnr:18 Bnr:122 Gjelder denne registerenheten med flere 20.10.2008 - Dokumentnr: 848638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3817 Gnr:18 Bnr:122 01.01.2020 - Dokumentnr: 1434344 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0821 Gnr:18 Bnr:151 11.05.2017 - Dokumentnr: 498754 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3817 Gnr:9 Bnr:487 Rettighet hefter i: Knr:3817 Gnr:18 Bnr:156 Gjelder denne registerenheten med flere 11.05.2017 - Dokumentnr: 498754 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3817 Gnr:18 Bnr:122 Rettighet hefter i: Knr:3817 Gnr:18 Bnr:164 Feilregistrert i festerett i stedet for eiendomsrett Rettet etter tingl. §18 14.11.2018. Arkivref. 18/59987-2 Gjelder denne registerenheten med flere

  Vei, vann og avløp
  Vann og avløp ligger til tomtegrense og kjøper må beregne å betale tilkoblingsavgift til kommunen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Planidentifikasjon: 04_27_2005 Plannavn: Reguleringsplan for H6 på Lifjell Ikraftredelsesdato: 11.04.2007 Lov referanse: PBL 1985 eller før Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt prospekt.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000))

  40 792 (Omkostninger totalt)

  990 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  40792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vilde Juvet Steinmoen

Megler

Vilde Juvet Steinmoen

41 18 13 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev