aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Elstadlia 23

EIDSVOLL Elstadlia 23

Enebolig med flott utsikt og fine solforhold. Hybel i underetasje.

 • kr 4 500 000
 • BRA 191 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 128 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 628 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 975
 • Soverom6
 • ArealP-rom 177 m²
 • Tomt644.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  128 642 (Omkostninger totalt)

  4 628 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig oppført i 1975 med materialvalg typisk for byggetiden. Boligen har varierende vedlikeholdt på overflater og innredning med gjennomgående normalt bruks-, og aldringsslitasje, alder tatt i betraktning. Det bør påregnes vedlikehold og utbedringer på boligen

Elstadlia 23, Viken

 • Tomt
  644.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med prydbusker

  Beliggenhet
  Fin beliggenhet straks utenfor Eidsvoll med gode solforhold og kort veg til Eidsvoll sentrum.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Offentlig kommunikasjon
  Holdplass ved hovedvegen.

  Byggemåte
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 02.03.2023 av Joachim Tollefsen med teknisk beskrivelse av eiendommen.  Bygningen er oppført med støpt plate på mark og lettbetongdekke med oppforet tregulv mellom u. etg. og 1. etg. Betong/murvegger og panel. Valmtak av takstoler.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Byttet begge sikringsskap. Satt inn spotter i tak. Byttet stikkontakter. Alt er gjort av faglært person på dugnad. Det er ikke blitt gjort bruksendring. Det er kun satt opp vegg mellom utleiedel og hoveddel. Brannvesen har vært på kontroll for rømningsveier og bruk.

  Innhold
  1.etasje: Gang , Stue , Kjøkken , Bad , Toalettrom , 3 Soverom U.etasje: Gang , Entré , Soverom, Bad , Stue/kjøkken , Vaskerom

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig > Takkonstruksjon/Lof Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Utvendig > Vinduer Gå til side Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Konstruksjonene har skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig > Utvendige trapper Betongtrapp har mindre sprekker/skader Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig > Pipe og ildsted Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur Innvendig > Innvendige trapper Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Platene i yttervegg (vindusvegg) er tydelig preget av fukt, da disse ikke lenger har tette skjøter mellom plater. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist kondensdannelser rundt kanaler/gjennomføringer. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert løs puss på muroverflater   Forhold som har fått TG3: Våtrom > Generell > Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Automatsikringer. Sikringsskapet er plassert i skapet i det ene soverommet i u. etg. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Underetasjen er pusset opp. Overetasjen er i behov av modernisering.

  Parkering
  Vanlig gateparkering. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  128 642 (Omkostninger totalt)

  4 628 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Luft til luft varmluftpumpe, el samt vedfyring.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  18896

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  1131658

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4073968

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Det er lagt strømkabler i vegen på området som fordeles på eiendommene. Kostnaden oppgår pt til 3.900.- per eiendom. En økning av kostnaden må påregnes.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3035/15/113: 07.06.1974 - Dokumentnr: 4334 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3035 Gnr:15 Bnr:3
  01.01.2020 - Dokumentnr: 212685 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0237 Gnr:15 Bnr:113


  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  128 642 (Omkostninger totalt)

  4 628 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  128642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16.000,- oppgjørshonorar kr 6.500,- og visninger kr 2.500 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 5.885,-. Utleggene omfatter Kommunale opplysninger samt sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 35.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Carl Fredrik Bergener

Megler

Carl Fredrik Bergener

94 85 17 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev