aktiv-eiendomsmegling
Vannkanten ved Elverum Camping.
Vannkanten ved Elverum Camping.

ELVERUM Ivar Aasens veg 13

Tomt på Hanstad uten byggeklausul. Like ved skole, barnehage og butikker.

 • kr 1 500 000
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 53 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 553 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 029.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  53 642 (Omkostninger totalt)

  1 553 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligtomt.

Ivar Aasens veg 13, Innlandet

 • Tomt
  1029.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt.

  Beliggenhet
  Tomten ligger fint til i et etablert boligområde på Hanstad, med kort radius til alt du trenger i hverdagen. Her kan du bygge drømmehuset kun et par hundre meter fra Hanstad barne- og ungdomsskole, barnehage og to dagligvarebutikker med post. Dette gir en sentral beliggenhet i bydelen og er ypperlig for en aktiv familie. Skoleområdet er tilrettelagt med flere lekeområder, hoppbakke/akebakke, skateanlegg, basketball, klatrevegg, lek i sandkasser i tillegg til å ha en svært populær kunstgressbane som hyppig benyttes av barn og unge. Fra tomten er det ca. 2,5 km til Elverum sentrum hvor du finner alt av servicetilbud og byfasiliteter. Er du glad i friluft så er ikke veien lang opp til bymarka i Svartholtet hvor det er fine tur- og treningsområder året rundt, eller ned til Hanstadvika med flotte bademuligheter og fine plasser til å nyte sommerkveldene. I Svartholtet finnes det milevis med myke skogsstier og grusveger som kan benyttes til fots, på ski eller på sykkelsetet. På vinterstid er det et godt utbygd løypenett for langrenn og en av de mest populære turene går til Svenkerudvollen hvor du kan få kjøpt kaffe eller kakao i skisesongen. Fra tomten er det også nærhet til Glomma med gode fiske- og bademuligheter, samt til Norsk Skogmuseum som arrangerer aktiviteter og arrangementer for store og små gjennom hele året. Det er et godt utbygd gang- og sykkelstinett like ved tomten som tar deg trygt inn til sentrum.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  53 642 (Omkostninger totalt)

  1 553 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Eiendomsskatt er på kr. 1 629,- for 2022. Eiendomsskatten vil utgjøre 5 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Fremtidig bolig på eiendommen vil få pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp. Dette vil medføre fakturering i henhold til Elverum kommune sine satser. Renovasjon vil faktureres fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. I tillegg vil det bli avgifter for evt. vedfyring til Midt-Hedmark brann og redningsvesen. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. I 2022 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) som følger: Vann etter målt forbruk med kr 16,09,- per kubikk. Vann etter beregnet areal med kr. 25,74 per kvm. Kloakk etter målt forbruk med kr 22,96,- per kubikk. Avløp etter beregnet areal med kr. 36,74 per kvm. Renovasjonsgebyr 2022: - Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,- - Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-, - Minstebeløp papirbeholder kr 128,- - Minstebeløp glass og metall kr 128,- Årlig feie- og tilsynsgebyr (for et pipeløp) kr 650,- pr år.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes først etter at tomten blir bebygget og ferdigstilt. Formuesverdien for tomt med bolig fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2019. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).

  Andre utgifter
  tover det som er nevnt under offentlige/kommunale avgifter påløper kostnader til for eksempel elektrisitet, fyring, forsikringer, tv/internett etc.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/28/282: 17.06.1963 - Dokumentnr: 1467 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:109
  14.09.2000 - Dokumentnr: 4702 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 505407 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:28 Bnr:282


  Regulerings- og arealplanner
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen. Reguleringsmessige forhold Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Hanstad - øst for rv3, planid. 38,38-3 og38-2 fra 1973, 1983 og 1981. Området er regulert til boligformål. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde, planid. 2018006. Området eiendommen ligger i er avsatt og utnyttet til boligbebyggelse. Nyere kommuneplan gjelder foran eldre reguleringsplan. Gå inn på; https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=40380316fff44124b6824111d7c2cd38, for mer informasjon om reguleringsmessige forhold på tomten.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  53 642 (Omkostninger totalt)

  1 553 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  53642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev