aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til denne lekre og nyoppførte hytta på Litlestraumen i Kråko Sjøhytteområde - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Fitjar Litlestraumen

Nyare og lekker hytte med storslått utsikt og gode solforhold frå 2021 | 3 soverom |

 • 4 490 000
 • BRA 78 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 490 000
 • OMKOSTNINGER128 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 618 392
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 98.6 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 106 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  128 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 618 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Litlestraumen, ei lekker og nyoppførte hytta på Litlestraumen i Kråko Sjøhytteområde.
Hytta ligg flott til med storslått utsikt utover natur og fjell og vatnet i framkant av hytta, samt utover vatnet i framkant av hytta. Hytta har ein gjennomtentk og god planløysing, veldig gode solforhold og stor tomt.

Hytta har alt på eit plan og inneheld:

Gang, 3 soverom, bad, vaskerom, stove og kjøken.
I tillegg er det to utvendige boder

Velkomen inn!

Stor og romsleg entré med fliser og varmekablar på golvet.
Det er god plass til å henge frå seg yttertøy og sko. Det er opent frå gangen og inn til stova, og gangen gir tilkomst til alle romma.

Open stove- og kjøkenløysing
Hytta har ei open stove- og kjøkenløysing.
Rommet er av god storleik, og det er god plass til sittegruppe med tv-krok og etestove.
Det er store vindaugsflater som gir mykje naturleg lys og flott utsikt utover.

Kjøkenet
Nytt og moderne kjøken frå Sigdal med slette grå overflater og integrerte kvitevarer.
Det er god skap- og benkeplass.
Frå kjøkenbenken så kan einn nyte utsikta utpver nærområdet og ned mot vatnet på nedsida av hytta.

Det er tre gode soverom i hytta. Planløysinga er slik at ingen av soverommene ligg vegg-i-vegg med kvarandre, noko som gir ekstra privatliv.

Hovudsoverommet er det største sverommet på ca. 12 m². Det er god plass til dobbeltseng, nattbord og garderobeløysing.

Soverom 2 ligg på venstre side i gangen og er på ca. 9 m². Også her er det plass til dobbeltseng og garderobe.

Soverom 3 er det minste soverommet og er ca 6,8 m². Soverommet er utstyrt med ei familiekøye (den følger med i handelen) og garderobeskap.

Badet
Romsleg bad med fliser og varmekablar i golvet. Badet er utstyrt med servant i møbel, toalett og dusjveggar.

Vaskerommet:
Vaskerommet/tekniskbod ligg rett overfor inngangsdøra praktisk plassert Det er opplegg for vaskemaskin og plass til varmtvannsbereder.

Det er i tillegg to gode boder ute. Ei sportsbod ved inngangspartiet på ca. 4.1 m² og ei ved terrassen på ca. 2,5 m².

Terrasse og uteområdet
Stor og solrik terrasse utanfor hytta.
Deler av terrassen er overbygd rett utenfor stova.
Det er skyvedør ut til terrassen.

Her er det god plass til fleire sittegrupper, solstol og grill.

Litlestraumen, Vestland

 • Innvendige overflater
  Golv: Fliser med varmekablar i gang, parkett på resten av oppholdsromma
  Vegg: Panel
  Tak:Panel

  Badet:
  Golv: Fliser
  Vegg: Baderomsplater
  Tak:Panel

  Vaskrommet:
  Golv: Fliser
  Vegg: Baderomsplater
  Tak:Panel
 • Hytta ligg flott til på toppen av Litlestramen med storslått utsikt utover. Det er sol heile dagen og stor tomt

  Kråkohalvøya er på ca. 1 600 daa. Området er regulert til fritidsbustader av ulike slag. Det er vidare sett av areal for naust, båtplassar og diverse friareal. Dei fleste byggeområda gjev plass for 10-20 hytteeiningar. I gjennomsnitt er tomtene Ca 1 daa, men dette varierer ein del. Mellom byggjeområda er det sett av romslege areal som ikkje skal utbyggjast. Når området er ferdig utbygd, vil ca 2/3 av samla areal vera ubebygd. Pr. mars 2019 er det bygd ut ca 200 hytter/selde tomter i området.

  Kråko ligg i Fitjar kommune, og er ei vakker halvøy, utan nokon gjennomgangstrakfik. Området og den storslåtte naturen der byr på mange flotte opplevingar. Det er korte avstandar til Fitjar sentrum (10 min) og Leirvik sentrum på Stord (ca. 30 min). Næraste daglegvarebutikk er Spar i Fitjar sentrum, lokalkjent som Larsen.

  Kråko har mange opplevingar å by på, for både store og små, enten ein vil sitte inne å lese ei god bok medan ein nyt roen og freden, eller ein vil ut å bade, fiske eller leite etter krabbar i strandkanten. Moglegheitene er mange.

  Nokre av opplevingane Kråko har å by på
  - Turmoglegheiter på Kråko Kort veg til Fitjarfjellet
  - Fiske i både sjø og ferskvatn
  - Båt og sjøliv
  - Kajakk
  - Fuglekikking
  - Flotte badestrender
  - Flotte fellesområder og felles samlingspunkt
  - Bryggjekafe på Port Steingard
 • Veletablert fritidsområde beståande av fritidseigedommar, rorbu og naust.
 • Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.
 • Hytta er oppført av Norgeshus Bømlo i 2020, med ferdigattest 25.03.2021
 • 1.etg: P-rom 78,9 m² / BRA 98,6 m²

  Berekningane er utført av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar, datert 13.11.2019 . Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på dei enkelte romma kan avvike noko, slik at et rom kan bli større og et anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor leilegheitenes omsluttande vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikkje medrekna. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto golvareal. Man kan derfor ikkje summere nettoarealet for dei ulike romma og få frem bruksarealet.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, 3 soverom, bad, vaskerom, stove og kjøken.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  Kvitevarer på kjøkken

  Familiekøye på soverom 3 følger
 • Varmekablar i gang, bad, stove og kjøken

  Peisomn stove
 • Stor tomt på 1106 m²
  Deler av tomta er opparbeida med grusa innkøyrsel, beplantning og stor terrasseplatting. Deler av tomta er naturtomt .
 • Parkering på tomta. Det er grusa innkøyrsel.
 • Eigedomen er tilknytta privat veg, vatn og avlaup.
 • Formuesverdi kr per

  Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Kr. 14 922 pr. år
  Årsavgift veg, vatn og avløp (Kråko Utvikling, Privat) kr. 7.875,-
  Årsavgift renovasjon kr. 1.488,-
  Årsavgift brannsyn/feiing kr. 812,-
  Eigedomsskatt kr. 4747,-

  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift veg, vatn og avløp (Kråko Utvikling, Privat) kr. 7.875,-
  Årsavgift renovasjon kr. 1.488,-
  Årsavgift brannsyn/feiing kr. 812,-
  Eigedomsskatt kr. 4747,-
 • Årsavgifta for veg, vatn, avlaup, drift og vedlikehald av fellesanlegget er kr. 7.875,- for 2022. Faktura vert sendt ut i april måned, og gjeld for heile året. Alle nye hytter har rett og plikt til å knyta seg til fellesanlegget.
  Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Fitjar er 1488 kr (per år)
 • Det er utstedt ferdigattest på eigedomen, datert 23.03.2021 ifm 61/660 Ferdigattest for fritidshus.
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.
 • Fylgjande er tinglyst på eigedommen:


  2005/8723-2/49 Rettighet 20.09.2005
  Rettighetshaver:Kråko Utvikling As
  Org.nr: 988174254
  LEIEAVTALE
  Overført fra: 1222-61/348
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Gjeld avtale om utbygging av fellesanlegget i Kråko.
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID 200304 "Kråko".
  Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID Delplan for "Del av gnr. 61, bnr. 348, Kråko Fitjar kommune".
 • Gnr. 61 Bnr. 660 i Fitjar kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljar er ein profesjonell part, og kan difor ikkje teikne boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Hatlestad holding as
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev