aktiv-eiendomsmegling
Kombinert næring/bolig beliggende langs Fylkesveien.
Kombinert næring/bolig beliggende langs Fylkesveien.

GJESÅSEN Kaptein Dreyers veg 875

Ny pris! Innholdsrik kombinasjonseiendom med næring og bolig. Ledig for snarlig overtakelse.

 • kr 1 950 000
 • BRA 554 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 950 000
 • Omkostningerkr 50 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 000 092
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1945
 • Soverom5
 • ArealP-rom 554 m²
 • Tomt1 826.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 950 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 48 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000)) 50 092 (Omkostninger totalt) 2 000 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning over leiligheten som ligger i 2. etg. Adkomsten er i 1. etg.
Kombinert næringsbygg på Sønsterud i Åsnes kommune. Bygget ligger inntil Kaptein Dreyers veg mot Skansen. Eiendommen har asfalterte og grusede parkeringsplasser. Det foregår ingen næringsdrift ved eiendommen i dag, men bygningen fremstår med mulighet for utleie/fast bolig i leilighet og lokaler for utleie av forretningsdrift. Bygget har 2 etasjer og kjeller. Opplyst at opprinnelig byggeår er ca. 1945 med tilbygg eller ombygginger fra 1970- og 1980-tallet. Noe fasadeendring og ombygging fra 2021-2022. Pågående ombygging/rehabilitering i 1. etasje. Næringsbygg med varierende standard og vedlikehold. Oppgraderinger av bygningsmassen og installasjoner må forventes.
Rommet har varmepumpe.

Kaptein Dreyers veg 875, Innlandet

 • Tomt
  1826.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 827 m². Tomten er opparbeidet med asfaltert og gruset innkjøring, samt noe plen og beplantning. Hellelagt uteplass ved inngangen til leiligheten. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger mellom Sønsterud og Skansen, et område som i hovedsak består av boligbygging, landbruksareal og noe næringsbygg. Eiendommen befinner seg ca. 8,5 km fra Flisa.

  Byggemåte
  Antatt at grunnen består av sandmasser. Antatt fundamentert med støpte vegger eller betongsåler til fast byggegrunn. Støpte gulv ved kjeller. Kjellervegger og grunnmurer antatt med sparesteinsbetong. Etasjeskillere over kjeller hovedsakelig med betongdekker, trebjelkelag over kjeller østre del av forretningslokale (tilbygg fra 1980-tallet). Etasjeskille mot 2. etasje med trebjelkelag. Varierende himlingshøyder. Trebjelkelag antatt isolert med sagflis eller mineralull. Gulvoverflater i næringslokaler 1. etasje med vinylbelegg eller vinylfliser. Gulvoverflater ved etablerte boarealer med parkett og malte/lakkerte tregulv. Yttervegger opprinnelig del med bindingsverk eller laftetømmer og med utvendig liggende/stående betong, evt. sagflis som isolering. Yttervegger tilbygg mot sydøst antatt med Leca Iso-blokk, murvegger innvendig og utvendig pusset. Innvendige overflater hovedsakelig med malte plater, pusset mur eller beiset panel. Himlinger hovedsakelig med panel, malte plater og himlingsplater. Kjellerhimlinger med malt/umalt betong og stubbeloftsplater samt noe panel. Bærekonstruksjoner i betong, murverk og bindingsverk. Takkonstruksjoner antas som plassbyggede sperretak. Flatt tak over nordvestre del av forretningslokale i 1.etasje, for øvrig saltakskonstruksjoner. Pulttak ved carport som er inntilbygget kaldtlageret. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra verditakst utført av Byggtakst Elverum AS.

  Innhold
  Hovedbygning har følgende innhold: Kjeller: Trapperom, toalettrom, tekniske rom og diverse lagerrom. 1. etasje (butikk/forretningslokale): Inndeling forretningslokale med delevegger til et rom, samt liten kjøkkeninnredning. For øvrig består 1. etg. av stue, wc/ vaskerom, 3 soverom, ganger og 2 uferdige rom samt trapperom og kontor med lagringsplass og del med loft som også har lagringsplass. Innrede rom er ikke godkjent som beboelsesrom (rom for varig opphold). 1. etasje (kaldtlager): Kaldtlager. 2. etasje (boligdel): Stue, kjøkken, baderom, gang, trapperom og 2 soverom. Garasje: Garasjeløp og bod.

  Standard
  Kombinert næringsbygg på Sønsterud i Åsnes kommune. Bygget ligger inntil Kaptein Dreyers veg mot Skansen. Eiendommen har asfalterte og grusede parkeringsplasser. Det foregår ingen næringsdrift ved eiendommen i dag, men bygningen fremstår med mulighet for utleie/fast bolig i leilighet og lokaler for utleie av forretningsdrift. Bygget har 2 etasjer og kjeller. Opplyst at opprinnelig byggeår er ca. 1945 med tilbygg eller ombygginger fra 1970- og 1980-tallet. Noe fasadeendring og ombygging fra 2021-2022. Pågående ombygging/rehabilitering i 1. etasje. Næringsbygg med varierende standard og vedlikehold. Oppgraderinger av bygningsmassen og installasjoner må forventes. BOLIGDEL Det er leilighet i 2. etasje med adkomst og gang i første med trapp opp. 2. etasje består av gang, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber.

  Parkering
  Det er flere parkeringsplasser på fremsiden av bygget, ved butikkinngangen. Deler av dette parkeringsarealet synes å ligge utenfor eiendommens tomtegrense mot nordvest.

  Diverse
  Selger kan være villig til å selge det meste av det som er av løsøre og tilbehør. Dette må avtales nærmere og etter ønske. For møbler, hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr som medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Det som eventuelt ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 950 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 48 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000)) 50 092 (Omkostninger totalt) 2 000 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  11058

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 11 058,- for 2022. I disse inngår eiendomsskatt, renovasjon, slamtømming og vann. Gebyr for vann faktureres etter målt forbruk til satser fastsatt av Åsnes kommune. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Det er ingen gebyr for feiing/tilsyn registrert på eiendommen i år, da pipe og ildsted ikke blir brukt. Gebyret avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/37/7: 20.08.1965 - Dokumentnr: 2041 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt
  13.09.1974 - Dokumentnr: 3349 - Erklæring/avtale VEDLIKEHOLD AV VANNANLEGG
  Gjelder denne registerenheten med flere
  06.09.1945 - Dokumentnr: 793 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3418 Gnr:37 Bnr:5
  01.01.2020 - Dokumentnr: 721365 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0425 Gnr:37 Bnr:7


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Kommunen opplyser at garasje er byggemeldt, men at bygningsmassen ellers er lite dokkumentert. Vedrørende nylig gitt byggetillatelse av fasadeenring, så har kommunen per 11.08.2022 ikke mottatt søknad om ferdigattest. Dette arbeidet er ikke igangsatt, men dagens eier har fått godkjent å sette inn dør fra gang i leilighet i 2. etasje og etablere takterrasse på tak over butikkdelen (den laveste delen). Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger av kjeller og 1. etasje. Innholdet i byggetegninger av kjeller er i samsvar med dagens bruk. I byggetegninger av 1. etasje er rom som i dag er disponert som stue og soverom, definert som hall, kontor, spiseplass og lager. Vaskerom er definert som kjølerom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (beboelsesrom/boligens hoveddel). Det er ikke mottatt byggetegninger som viser 2. etasje. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og/eller tiltak. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann. Privat avløpsanlegg. Eiendommen har vannmåler. Avløpet er av eldre dato og kjøper må påbergne og gjøre utbedringer på dette. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes og nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Avløpet er av eldre dato og kjøper må påregne utbedringer/krav om utbedringer/utskiftninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for FV 206 Sønsterud-Skansen, gang- og sykklveg, fra 2016. Reguleringsformål for eiendommen er annen veggrunn-grøntareal. Reguleringsplanen gjelder kun 19 m² av tomten. Eiendommen omfattes også av kommuneplan for Åsnes kommune, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Ca. 520 m² av tomten ligger også under gul sone iht. T-1442 (støysone for vei).

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 950 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 48 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000)) 50 092 (Omkostninger totalt) 2 000 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  50092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev