aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

GRONG Formofossvegen 696

Formofoss - Enebolig med bra standard. 4 soverom og 2 bad. Nærhet til skianlegg og laksefiske. 2 garasjer

 • kr 1 095 000
 • BRA-i 193 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 095 000
 • Omkostningerkr 27 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 122 990
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1946
 • Soverom4
 • Tomt331.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 095 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 375,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 095 000,00))   28 615,- (Omkostninger totalt)   1 123 615,- (Totalpris inkl. omkostninger) 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen er beliggende på Formofoss ca. 8-9 km øst for Grong sentrum. Kort veg til skianlegg på Bjørgan med alpinbakke, lysløype, og et nyere skiskytteranlegg. Flotte muligheter for tur og laksefiske i nærområde. Eiendommen ligger i et område med noe spredt boligbebyggelse. Boligen har vært gjenstand for mange oppgraderinger og det nevnes følgende. Tak, bordkledning og vinduer fra ca. 1988. Hoveddelen av drenering fra ca. 2009. Baderom, toalettrom og kjøkken ble renovert ca. 2009. Sikringsskap ble renovert i 2012. Innvendige overflater er generelt oppgraderte i perioden ca. 2008-2010. Vesentlige deler av vvs og el-installasjoner er oppgradert. Velkommen til visning!
Detalj

Formofossvegen 696, Trøndelag

 • Tomt
  331.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 331kvm. Tomten er på hellende/bratt terreng består av opparbeidet plen med div beplantning/forstøtningsmurer. Det er gravd ut for plassering av garasje som ennå ikke er påbegynt. Normale solforhold og utsikt i retning landlige fjellområder. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Formofoss like ved tidligere Formofoss stasjon. 1,8 km fra Bjørgan skisenter og ca 9 km fra Grong-sentrum.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og fritidseiendom.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja Beskrivelse Liten drypplekasje i ved vannbereder i kjellerbad Pkt. 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja Beskrivelse Pipe trenger innsats. Ingen fyringsforbud Pkt. 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja Beskrivelse Flislegging bad Pkt. 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? i Ja Beskrivelse Flytting av grense ift tanke på oppsetting av garasje foran bolig. Det er avklart med Elise Okkenhaug.

  Innhold
  Kjeller: Trapperom, kjellerstue, bad/wc/vaskerom, badstue, 2 kott, gang og 2 boder 1.etasje: Vindfang, stue, kjøkken, 2 trapperom og bod 2.etasje: Trapperom, gang, 4 soverom, wc, bad og loft-trapp/kott

  Standard
  Det medfølger et nytt vindu og altandør, spesiallaget på mål.(står i garasjen). Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Mur, terreng, stikkledninger og tanker: Terrengforhold Muligheter for større vannansamlinger. Da det er bratt terreng på bakside som heller inntil forstøtningsmur og grunnmur. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: For å få TG 0 - TG 1 må terrenget oppgraderes Grunnmur og fundamenter: Grunnmur Plasstøpt betong/murt/sparemur m/pusset tresonittplater på innside, utvendig malt/pusset, registrert sprekker/setninger i kott/bad kjeller. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Ikke registrert nødvendige tiltak, men det er grunn til å overvåke tilstanden. Drenering: Drenering og fuktsikring Det er oppgradert drenering mot sør/øst/vest med grunnmursplast rundt hele bolig fra 2009, og mot bakside nord i 1988 iflg tidligere takst. Indikert fuktutslag med hammerslagspisser på nedre svill/utforet vegg under terreng i kjellerstue. Delvis utforede kledde vegger under terreng i kjeller. Se pkt kjeller. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2 Anbefalt tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser hva som er årsaken til fukt i utforede kjellervegger. Yttervegg: Kledning Malt stående kledning fra ca 1988, iflg tidligere takst. Det ble tatt tilfeldige stikkprøver på kledning, registrert steder med noe varierende synlige fuktpåkjenninger/flassete maling. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Påregnelig med div utbedringer Balkonger, terrasser, veranda og lignende: Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger eller terrasser): Veranda fundamenter på tre anlagt på terreng. Trebjelkelag med trespaltegulv. Rekkverk av malt stål -rekkverk noe lavere enn dagens krav. Fundament med tre mot terreng er ikke anbefalt. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Bemerkede forhold må oppgraderes før pkt balkonger kan gis TG1 Tilleggspunkter for terrasser og inntrukken balkong over innvendige rom: Balkong i 2. etasje på ca 8 m² over borom/stue. Bulkete blikkbeslått med tettestoff kan være en risiko. Rekkverk av malt stål -rekkverkshøyde er noe under dagens krav. Kontrollert avrenning med takrenne/nedløp -registrert rust på renner. Dekke kan være en risiko særlig med tanke på at det er borom under - anbefales nærmere kontroll. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Det må etableres nytt tettesjikt på balkong før pkt kan gis TG 0 - 1 Terrasser og plattinger på terreng: Terrasser på terreng (understøttet av bjelker eller pilarer): Veranda ved stue. Fundamentert på tre mot terreng, trespaltegulv på trebjelkelag. Rekkverk av malt står - rekkverkshøyde er noe mindre enn dagens krav. Noe fuktpåkjent virke. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2 Anbefalt tiltak: Påregnelig med oppgradering. Platting, heller, støpte dekker (på terreng og på spikerslag) som ligger inntil boligen: Treplatting anlagt på tilfarere på terreng. Stedvis noe fuktpåkjent virke. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Fuktpåkjent virke må oppgraderes før pkt kan gis TG 0 - 1 Takkonstruksjon: Saltakkonstruksjon med kaldloft. Takkonstruksjon av tresperrer med understøttet bæring. Undertak er av bordtro m/asfaltpapp. Adkomst via bratt tretrapp i kottrom. Det er lagts dels spongulv og dels trebord ved lav høyde, etterisolert i 2014 iflg tidligere takst og som kan medføre kondensproblemer hvis det ikke finnes fuktsperre i konstruksjonen. Registrert eldre fuktpåkjenninger i område rundt pipe, antas fra tidligere før det ble fornyet taktekke og helbeslått pipehatt. Ikke indikert forhøyede fuktverdier nå. Registrert litt heng i tak. Noe fuktpåkjent vindskie. Pr i dag normalt ventilert kaldloft. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Pr i dag ingen umiddelbare tiltak nødvendig, men før pkt kan gis TG 1 må bemerkede forhold utbedres/oppgraderes. Yttertak: Tekking (undertak, lekter og yttertekking). Taktekke av profilerte stålplater fra 1988, iflg tidligere takst. Synlig taktekke er kun besiktiget fra bakkeplan. Noe fuktpåkjenninger på vindskier. Årsak / Konsekvens: TG 2 er satt pga bemerket bygningsdel har passert over halvpart av normal forventet levetid. Anbefalt tiltak: For å få TG 0 - 1 må bygningsdel oppgraderes Utstyr på tak Integrert takstige fra1988. Mangler snøfangere som anbefales etablert. Årsak / Konsekvens: TG 2 er satt pga bemerket bygningsdel har passert over halvpart av normal forventet levetid. Anbefalt tiltak: For å få TG 0 - 1 må bygningsdel oppgraderes Skorsteiner over tak Helbeslått pipehatt og luftehatt fra ca 1988 Årsak / Konsekvens: TG 2 er satt pga bemerket bygningsdel har passert over halvpart av normal forventet levetid. Anbefalt tiltak: For å få TG 0 - 1 må bygningsdel oppgraderes Renner og nedløp Takrenner/nedløp av stål fra 1988. Nedløp satt ned i grunnavløp, men ikke funksjonstestet. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2 Anbefalt tiltak: For å få TG 1 må pkt Takrenner oppgraderes, pga alder. Beslag Beslag for tak av foliert stål fra 1988 Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2 Anbefalt tiltak: For å få TG 1 må pkt Beslag oppgraderes, pga alder. Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje): Delvis utforede kledde vegger under terreng i kjeller. Overflater - Gulv Belegg, fliser, betong -reg sprekker/skade på betongdekke. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Bemerkede forhold må oppgraderes før pkt kan gis TG 1. Overflater - Vegger Malt panel og betongvegger - Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Bemerkede forhold må oppgraderes før pkt kan gis TG 1. Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger). Delvis utforede kledde vegger under terreng i kjeller. Det er utforet vegg i kjellerstue. Og det ble satt hammerslagspisser m/fuktindikator i bunnsvill og indikert fuktverdier opp til på 20,6 % vekt. Dette betraktes som fare for utvikling av sopp og råte. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og som måles i vektprosent. 0 17% Betegnes som tørt trevirke. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er fibermettet ved 28 %) Hulltaking var ikke mulig for inspeksjon, men registrert plast i konstruksjonen. Veggkonstruksjonen består av asfaltpapp mot grunnmur, utforing/isolasjon plast/fuktsperre og panel på innside. I dag anbefales det å ikke å bruke plast i utforede veggkonstruksjon under terrenget, pga at hvis eventuell fukt tilkommer i konstruksjonen blir den låst inne. Indikert fukt kan være pga svekket drenering. Forholdet kan også være sammenfallende med kapillæroppsug fra grunnen. Fra faglig hold betegnes generelt utforede vegger under terreng samt tilfarergulv som risikokonstruksjon. Kjellere generelt med fuktproblemer anbefales ikke å innredes. Årsak / Konsekvens: Konstruksjon med skaderisiko. Anbefalt tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Det anbefales ytterligere undersøkelser. Utforede vegger må kontrolleres/ oppgraderes for å få TG 1. Ventilasjon (gjelder kun for rom for varig opphold) Noe manglende ventilasjon Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Anbefales etablert mer ventilasjon i kjellerrom. Bad - 2.etasje: Overflater - Gulv. Fliser på avretting med varmekabler -registrert bom på et par gulvfliser. Indikert noe fuktutslag i dusjsone som også kan ha sammenheng med hyppig bruk av dusj -generelt:(flisfuger er ikke tette). Ingen tegn til fukt i tak etasje under. Badet har ikke dokumentert vanntett våtromsutførelse iht dagens krav. Lokalt fall i dusjsone, ellers noen soner med begrenset fall. Høyde mellom sluk/dørterskel er ok. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Ikke nødvendig med tiltak, men før pkt kan gis TG 0-1 må badet oppgraderes, bygningsdel har passert over halvpart av normal forventet levetid. Innfelte eller gjennomgående installasjoner mot kald sone Dusjbatteri er mot yttervegg og kan således ha en risiko for frostskader. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Ikke nødvendig med tiltak, men før pkt kan gis TG 0-1 må pkt . Bad kjeller Bad/wc/vaskerom fra ca 1998, iflg tidligere takst. Fliser på gulv. Vegger av fliser og sokkelfliser/malt panel . Overflater - Gulv Fliser på påstøp -registrert sprekker, skader og bom på fliser. Registrert mye fall til sluk. Mangler membran lagt under klemring i sluk. Indikert div utslag på fuktindikator. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Ikke dokumentert vanntett våtromsutførelse iht dagens krav. Ikke registrert membran under klemring/sluk. Ikke nødvendig med strakstiltak, men før pkt kan gis TG 1 må badet oppgraderes iht dagens krav. Toalett (ikke våtrom): Ventilasjon Ventil i tak, mangler tilluft i dørterskel Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Etablere tilluft i dørterskel Innvendige overflater: 2.etasje og kjeller Finnes div overflater i 2.etg og kjeller med bruksslitasje og oppsprukket skjøter m.m. som gis TG 2. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Bemerkede forhold må oppgraderes før pkt kan gis TG 1. Etasjeskiller og gulv på grunn: Etasjeskiller. Etasjeskillere består av trebjelkelag fra etableringsår Etasjeskiller Etasjeskillere av tre. Registrert vesentlige skjevheter/ustabilitet/knirk i gulv på gang 2.etasje. Nivåforskjell mellom rommene observert. Lokalt avvik 10 til 15 mm. Totalt avvik 10 til 25 mm. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Ikke behov for tiltak, men for å få TG 1 må gulv/etasjeskiller utbedres i 2.etasje. Gulv på grunn Betongdekke på terreng. Noe tilfarergulv. Stedvis skade/sprekker på dekke. Nivåforskjell mellom rommene observert. Lokalt avvik 10 til 20 mm. Totalt avvik 15 til 30 mm. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Bemerkede forhold må oppgraderes før pkt gis TG 0 -1. Innvendige trapper: Repostrapp til 2.etg.- har noe knirk, rekkverk noe lavere en dagens krav. Kjellertrapp av tre med åpen trinn, lav romhøyde. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Bemerkede forhold må utbedres før det kan gis TG 1. Ildsteder og skorsteiner: Skorsteiner inne i huset Opprinnelig teglsteinspipe.1.etg har pipe 3 synlige sider. Kjeller og 2.etg har 2 synlige sider, innekledde teglsteinspiper uten inspeksjonsmulighet strider mot dagens brannforskrifter. Feieluke på loft og i bad/kjeller -på kaldloft mye bekksot under luke og flekkvis bekksot og flere små sprekker på kaldloftet. Mangler ubrennbart materiale under feieluken på kaldloft. Det er ikke opplyst om det er fyringsforbud på pipe. Opplyst i egenerklæring at pipe trenger innsats, men ingen fyringsforbud pr i dag. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Bemerkede forhold må oppgraderes før pkt gis TG 0 -1. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Anbefalte tiltak: Det anbefales på generelt grunnlag å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen, men det er ingen krav til radonmåling når det ikke er utleie. Fra 01.01.2014 må radonverdier oppgis for alle boliger hvor det foregår utleie. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Se også: http://www.nrpa.no/radon/radon-iutleieboliger og http://geo.ngu.no/kart/radon/ Selger opplyser at status for denne eiendommen er: Det er ikke foretatt radonmåling etter Strålevernforskriften. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og ev. tiltak. I flg. NGUs radonkart er det moderat til lav konsentrasjon av radon i dette området. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Radonmåling må foretas før det kan gis TG 0 Tekniske anlegg, VVS-anlegg: Varmtvannsbereder Ca 200 liter, antatt fra ca 1990, plassert på bod i kjeller Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2. Anbefalt tiltak: Varmtvannsbereder har oversteget halvpart av levetid og må eventuelt oppgraderes for å få TG 0-1 Elektrisk anlegg: Helhetsvurdering av det elektriske anlegget Registrert dels eldre installasjon. Forhold som har fått TG3: Vinduer og ytterdører Mange punkterte/skader på glass. Treg funksjon. Variert fuktpåkjent/råte. Både ytterdører/vinduer. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 2 - 3 Anbefalt tiltak: Påregnelig med oppgraderinger Estimert kostnad: 250 000,- Branntekniske forhold: Det er registrert mangler og avvik i de branntekniske forholdene som krever tiltak eller videre undersøkelser Anbefalt tiltak: Etablere nye brannvarslere og nytt brannslukkingsapparat Estimert kostnad: 5 000, Bad - Kjeller: Overflater - Vegger Fliser/panel -malt panel i dusjsone er ikke veldig vannbestandig materiale. Registrert riss/sprekker på fuger/fliser. Fuktpåkjent/råte på panel nedre del i dusjsone gis TG 3. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 3 Anbefalt tiltak: Bad må oppgraderes før det kan gis TG 0 - 1. Estimert kostnad: 300 000,- Kommentar til estimert kostnad: Hele badet må oppgraderes hvis badet skal oppgraderes etter tek/normen. Eventuell renovering/oppgradering må vurderes av den hver enkelte. Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger) Membran mangler i sluk, registrert eldre plastsluk kun med påstøp uten slukforlenger. Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 3 Anbefalt tiltak: Påregnelig oppgraderinger. Det er allerede estimert kostnad for full oppgradering av bad. Estimert kostnad: 0,- Kommentar til estimert kostnad: Hele bad er kostnadsestimert tidligere Ventilasjon Rommet mangler ventilasjon Årsak / Konsekvens: Bemerkede forhold gis TG 3 Estimert kostnad: 15 000,- Informasjon er hentet fra ABC Takst v/utført av Takst forum Nord-Trøndelag v/Inge Rygg, datert 19.04.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Det medfølger et nytt vindu og altandør, spesiallaget på mål.(står i garasjen)

  Parkering
  Parkering på egen tomt. I følge selger er det bruksrett på to garasjer. (De to nærmeste).

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 095 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 375,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 095 000,00))   28 615,- (Omkostninger totalt)   1 123 615,- (Totalpris inkl. omkostninger) 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming, peis med innsats på stue. Følgende er opplyst fra Namdal brann- og redningsvesenet 13.01.2022 Tilsyn 14.07.2023 Feiing Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  14482

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon, feiing/branntilsyn og eiendomsskatt. Eiendommen har vannmåler. Sist avlest: 28.11.2023. Målerstand 387 m3 Oppgitt avgiftsbeløp for vann og avløp er kun for abonnementsgebyr og leie av vannmåler. Gebyr for vannforbruk kommer i tillegg. Satser for 2024 er kr 14,91 for vann og kr 23,86 for avløp.

  Formuesverdi primær
  275765

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1047905

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5045/24/22: 30.01.1960 - Dokumentnr: 311 - Bestemmelse om vannledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Akt. 24/6-Grong. Gjelder denne registerenheten med flere 09.07.1948 - Dokumentnr: 901527 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5045 Gnr:24 Bnr:6 01.01.2018 - Dokumentnr: 246084 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1742 Gnr:24 Bnr:22 01.11.2000 - Dokumentnr: 5573 - Best om garasje/parkering Rettighet hefter i: Knr:5045 Gnr:24 Bnr:23 Med flere bestemmelser Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Privat vei. Offentlig vann. Offentlig kloakk. Det er private stikkledninger til off. nett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 095 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 375,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 095 000,00))   28 615,- (Omkostninger totalt)   1 123 615,- (Totalpris inkl. omkostninger) 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

  Omk. kjøper beløp
  27990

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.000,- oppgjørshonorar kr 5.900,- og visninger kr 3.000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 33.900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 5.240,-. Utleggene omfatter fotograf og grunnboksuskrift. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev