aktiv-eiendomsmegling

HERNES Nistilmarka 2

HERNES: Nytt tomteområde med barnevennlig beliggenhet. 10 flott tomter i nærhet til natur og turmuligheter. 6 solgt!

 • kr 510 000 - 650 000
 • Priser fra og tilkr 510 000 - 650 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 510 000 - 650 000
 • Omkostninger fra og tilkr 14 092 - 17 592
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 524 092 - 667 592
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 111 BNR. 139
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Elverum AS Storgata 15 2408 Elverum
 • OppdragsansvarligEspen Strøm
 • Oppdragsnummer1211235004

Meld deg på visning!

Påmelding

Nistilmarka 2, Innlandet

 • Om prosjektet
  Her har vi gleden av å presentere et nytt tomteområde sentralt i Hernes, kun 5,5 km fra sentrum av Elverum. Feltet består av drøyt 20 tomter totalt, og hvor det er lagt opp til en miks av eneboliger og 2-mannsboliger. Her kan "selvbyggeren" bygge egen bolig og/eller velge husleverandør selv, mens utbyggeren kan kjøpe tomt for utvikling og salg av enten enebolig eller 2-mannsbolig. Første delfelt for salg består av 10 selveiertomter med en utnyttelsesgrad på 30% BYA og med tomtestørrelser fra 771 m² til 1080 m². Priser fra kr 510 000,- til kr 650 000,- + omk. Totalpriser inkl. omk. fra kr 524 092,- til kr 667 592,-. Det vil også bli opparbeidet lekeareal samt en balløkke på felles grøntområde. Dette sammen med fine turmuligheter gir et godt utgangspunkt for den aktive familien. Barneskole og barnehage er kun ca. 1,5 km unna feltet og gjør at du kan bo i gangavstand til det meste du trenger i hverdagen.

  Priser fra og til
  kr 510000 - 650000

  Omkostninger fra og til
  kr 14092 - 17592

  Tomteareal
  nullm²

 • Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Tomten skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke tomten og området nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av tomten og området, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Dersom noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med meglerforetaket eller en fagkyndig før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis. Kjøper har krav på at tomten er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan tomten ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved tomten. Dersom kjøper ikke er forbruker, selges tomten "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke tomten og området, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev