aktiv-eiendomsmegling

LINDESNES Solåsen 108

Lindesnes/ Høyland - Stor og fin tomt i veletablert hyttefelt! Nærhet til badevann og flotte turløyper

 • kr 500 000
 • Prisantydningkr 500 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 500 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 118.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-)) 27 742,- (Omkostninger totalt) 527 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen har en fin beliggenhet i Høyland hyttefelt! Dette er et godt etablert hyttefelt som ligger mellom Ramsland og Fjeldskår/ Lillehavn, i Lindesnes kommune. Tomta ligger i en nyere del av feltet, på Solåsen. Dette er et område som er under utbygging. Tomta er en flat råtomt på litt over 1 mål. Kjørevei helt frem. Strøm, vann og avløp ligger klart ved tomtegrensen. Flott opparbeidet badeplass med ferskvann bare 150 meter unna. Turterreng i umiddelbar nærhet og kort vei ned til havet. Ca. 15 minutter med bil til Spangereid som har butikk, bensinstasjon, golfbane, restaurant, hotell og et yrende folkeliv på sommeren. Det er ca 40 minutter med bil til Lyngdal med populære sølandsbadet og Handelsparken. Mulighet for kjøp av båtplasser i Ramslandsvågen.

Solåsen 108, Agder

 • Tomt
  1118.8m²

  Beskrivelse av tomt
  tar ikke telefonen

  Beliggenhet
  Eiendommen har en fin beliggenhet i Høyland hyttefelt! Dette er et godt etablert hyttefelt som ligger mellom Ramsland og Fjeldskår/ Lillehavn, i Lindesnes kommune. Tomta ligger i en nyere del av feltet, på Solåsen. Dette er et område som er under utbygging. Tomta er en flat råtomt på litt over 1 mål. Kjørevei helt frem. Strøm, vann og avløp ligger klart ved tomtegrensen. Flott opparbeidet badeplass med ferskvann bare 150 meter unna. Turterreng i umiddelbar nærhet og kort vei ned til havet. Ca. 15 minutter med bil til Spangereid som har butikk, bensinstasjon, golfbane, restaurant, hotell og et yrende folkeliv på sommeren. Det er ca 40 minutter med bil til Lyngdal med populære sølandsbadet og Handelsparken. Mulighet for kjøp av båtplasser i Ramslandsvågen.

  Adkomst
  Høyland hyttefelt ligger ca. 5 Km. fra Spangereid utover mot Lindesnes fyr. Fra E-39 kan en kjøre over Lyngdal mot Spangereid eller rundt Vigeland og ned til Spangereid og videre ut mot Lindesnes fyr. Se skilting fra Aktiv eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Området består av fritidsboliger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-)) 27 742,- (Omkostninger totalt) 527 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Det må påregnes kostnader for hytterenovasjon samt eiendomsskatt. Eiendomsskatt: 3.025,- Eiendommen er ubebygd. Eiendomsskattetakster og skattebeløp for 2020 er klare i slutten av februar, frem til da er det tall fra 2019 basen som er gjeldende.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi er forsøkt rekvirert men ikke mottatt.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4205/458/114: 30.10.2014 - Dokumentnr: 938057 - Bestemmelse iflg. skjøte Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
  27.06.2014 - Dokumentnr: 531222 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4205 Gnr:458 Bnr:3
  01.01.2020 - Dokumentnr: 865811 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1029 Gnr:158 Bnr:114


  Vei, vann og avløp
  Privat vei. Felles privat anlegg for vann og felles renseanlegg for avløp. Det må påregnes påkoblingsavgift kloakk. Kostnader for vann/kloakk, samt veilag i forb. med vedlikehold av vei betales med ca. kr. 4.000,- pr. år. Kr 1825,- dersom man kun har tomt. Privat vei i feltet.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Lindesnes kommune har nullkonsesjon og kjøper undertegner egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-)) 27 742,- (Omkostninger totalt) 527 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast provisjon på 43.500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3.990,- og oppgjørshonorar kr 4.500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev