aktiv-eiendomsmegling
Aktiv eiendomsmegling v/Tomi C. Johansen har gleden av å presentere denne utrolig koselige hytta i Reinfjellia
Aktiv eiendomsmegling v/Tomi C. Johansen har gleden av å presentere denne utrolig koselige hytta i Reinfjellia

MO I RANA Reinfjellia 97

Fjellhytte med eventyrlig beliggenhet & nydelig utsikt | Lett tilgjengelig | God teknisk standard | app-styrt oppvarming

 • kr 850 000
 • BRA 52 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 850 000
 • Omkostningerkr 38 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 888 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1974
 • Soverom2
 • ArealP-rom 46 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomtFestet
 • 850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  21 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000))

  38 292 (Omkostninger totalt)

  888 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2D.jpg
Fjellhytte til høstferien? Nå har du muligheten til å bli eier av ditt eget hytteparadis i det populære hytteområdet i Reinfjellia. Lett tilgjengelighet med kort avstand til Mo sentrum og fullstappet med den sjarmen en fjellhytte skal ha. Hytta har en fantastisk beliggenhet i et område som byr på flotte tur- og rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Området rundt byr på muligheter for bærplukking og populære skiløyper som kommer frem på vinterstid. I 2021 ble det bygd en stor og flott veranda i forkant av hytta og det ble også lagt nytt tak. Hytta selges med invetar - så her kan du "flytte" rett inn og ta den nye fritidsboligen i bruk med det samme! Sommer og høst kan du kjøre og parkere få meter fra hytta. Velkommen til trivelig visning!
Visningspåmelding

Reinfjellia 97, Nordland

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Byggegrunn: Byggegrunn av ukjente masser. Det bemerkes at grunnforholdene ikke er vurdert på tilstandsnivå da det ikke er mulighet for kontroll av byggegrunn og stabilitet i masser uten vesentlige inngrep. Drenering: Naturlig avrenning. Grunnmur og fundamenter: Hytten er fundamentert på peler av tre. Det ble ved befaring ikke registrert svikt eller råteskader i peler. Terrengforhold: Eiendommen ligger i skrående terreng. Festettomt/punktefeste: Punktfestet tomt innebærer at festet er knyttet til et enkelt punkt innenfor bebyggelsen på tomten. Det finnes ikke grenser i marken som avgrenser festeområdet. I et eventuelt målebrev for et slikt feste er det bare angitt koordinator for sentralpunktet. Særlige rettigheter for festeren er normalt regnet innenfor en sirkel med radius 17,8 meter fra sentralpunktet eller ett dekar (mål) areal. Det angis ikke noen arealstørrelse på en slik eiendom. Grunneier: Statskog. Festeavgift kr: 1 483,-, fester er ajour med festeavgiften. Forfallsdato januar. Tomten er festet. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse. Særbestemmelser fra festekontrakten: a. Blir det truffet bestemmelse om fellesanlegg for vassforsyning til eller bortledning av avløpsvann fra hytteområdet, plikter festeren å delta forholdsmessig i slike investeringer. b. Direktoratet forbeholder seg panterett i de bygninger som er eller blir oppført på tomtentil sikkerhet for forfalt, men ikke betalt festeavgift, dog slik at reglene i foreldelsesloven § 5 med en foreldelsesfrist på 3 år, bli respektert. Omhandlede panterett har prioritet etter pantelån fra banker og godkjente kredittinstitusjoner.

  Beliggenhet
  Hytten ligger i Reinfjellia som er et populært hytteområde i fjellet. Lett tilgjengelighet med kort avstand til Mo sentrum. Adkomst via gruset kjørevei fra E-12 til på sommerstid, mens vinterstid parkerer man ved E12 og går på ski til hytten i lett terreng - ca. 10 min. Avstand fra Mo til Reinfjellia ca.18 km. Flott beliggenhet i et naturskjønt område som innbyr til fritidsaktiviteter både sommer og vinter, bl.a.turgåing, flott skiterreng, bærplukking, jakt og fiske. Hytte ligger åpent til med frie utsynsforhold og lang solgang.

  Adkomst
  Adkomst via sti fra parkeringsplass.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående hytte fra 1974, bygd over en etasje. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende hytter/fritids-bebyggelse.

  Byggemåte
  UTVENDIG Taktekking Taket er tekket med asfaltpapp. Besiktet fra bakkenivå. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Deler av tekkingen på tilbygde del er av eldre dato. Stedvis åpen spiker på tekkingen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tekkingen over tilbygde del som er av eldre dato bør skiftes ut. Ved utskiftning av tekkingen, påse at ny tekking blir montert iht. produsentens montering-anvisning. Nedløp og beslag Renner og nedløp av metall. Ingen stige til pipen. Pipen er tekket med heldekkende beslag med bue. Vurdering av avvik: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrennen på fasaden mot nord er ikke tilfredsstillende sammenkoblet. Det er ikke montert renner og nedløp på til-bygde del. Stedvis manglende vindski-beslag. Tiltak Stigetrinn for feier må monteres. Tak-stige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6 grader), der feiing foregår fra tak. Renner og nedløp må monteres der dette mangler. Vindski-beslag bør monteres der dette mangler. Veggkonstruksjon Yttervegger av reisverk av tre, isolert med ca. 10 cm isolasjon. Ytterveggene er utvendig tekket med stående kledning. Det bemerkes at takstmannen ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at antatt isolasjons-tykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres. Vurdering av avvik: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Tiltak: Musebånd/lusing må etableres. Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning Takkonstruksjon/Loft Saltak takkonstruksjon av tre. Vurdering av avvik: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Om mulig bør det etableres inspeksjons-mulighet til takkonstruksjonen. Vinduer Malte vinduer av tre med 2-lags glass fra byggeår. Vurdering av avvik: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsetting-detaljer. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vann-oppsug her. Flere vindu er utvendig vær-slitt. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører Hoved-inngangsdør: Tak-overbygget malt dør av tre med 1-lags glassfelt fra byggeår. Bod-dør: Hjemmelaget dør av tre. Vurdering av avvik: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Andre tiltak: Det bør utføres tiltak for å forhindre trekk rundt døren. Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasse på ca. 49,8 m2 med impregnert liggende rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 83 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen og fundamentert på støpte peler og peler av tre. Adkomst fra hage og via dør fra entré og bod. Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter. Enkelte av de støpte pelene har skjevheter. Tiltak: Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. (ref. Sintef byggforsk detaljblad 536.112). Rekkverk skal utformes slik at de forhindrer klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket. (ref. Sintef byggforsk detalj-blad 536.112). Utvendige trapper Trapp av tre fra hage til terrasse. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. INNVENDIG Overflater Gulv er tekket med tregulv. Vegger er tekket med malt og umalt trepanel. Himlinger er tekket med malt og umalt trepanel. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Stedvis manglende lister. Det er skrudd fast panelbord utenpå himlingen. Tiltak: Montering av manglende lister bør påregnes. Usikkerhet hvorfor det er skrudd panelbord i himlingen. Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskille av tre-bjelkelag. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i 1. etasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 13 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 15 mm. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon Bygget er oppført på støpte peler, og har god luftgjennomstrømning under hytten. Radonmåling vil derfor ikke være relevant på denne boligen. Pipe og ildsted Hytten har ett innvendig pipeløp av lett-klinker-blokker som strekker seg fra 1. etasje og over tak. Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring. Vurdering av avvik: Det er vanskelig tilkomst til sotluke. Sotluken ble ikke lokalisert ved befaring. Feietjenesten har ingen opplysninger om fyringsanlegget på denne eiendommen. Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Det anbefales å få utført feiing og tilsyn av pipe og ildsted. Innvendige dører Hytten har malte innvendige heltre dører. Dørene ble funksjons-testet og fungerer tilfredsstillende. KJØKKEN Overflater og innredning Enkel kjøkkeninnredning av tre med profilerte fronter. Heltre benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål. Frittstående gasskomfyr med koketopp. Det er ikke montert ventilator på kjøkkenet. Vurdering av avvik: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra koke-sone i kjøkken. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. SPESIALROM 1. ETASJE > TOALETT Overflater og konstruksjon Gulv et tekket med tregulv, og malt panel på vegger og himling. Enkelt "utetoelett" med lufting over tak. TEKNISKE INSTALLASJONER Avløpsrør: Avløp av plast fra utslagsvask på kjøkken, avløpet ledes dirkete ut i terreng. Ventilasjon: Hytten har naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegger. Andre installasjoner: Diesel- og parafinovn av merket Wallas 26 montert i hytten. Ovnen kan fjernstyres slik at man kommer til ferdig oppvarmet hytte. Ovnen ble ikke funksjonstestet ved befaring. Elektrisk anlegg Hytten har innlagt strøm via solcellepanel. Sikringstavle montert på stue/kjøkken, transformator og batteri plassert bak kommode på stuen. 1. Foreligger det el-tilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i el-tilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Svar: Nei 2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert el-ektroinstallasjonsvirksomhet? Svar: Ukjent 3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Svar: Ukjent 4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Svar: Nei. 5. Forekommer det at sikringene løses ut? Svar: Ukjent 6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Svar: Ukjent 7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Svar: Ukjent 8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Svar: Ukjent 9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Svar: Ukjent 10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Svar: Ukjent 11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Svar: Ja Solcelleanlegg er ikke et fullstendig elektrisk anlegg, og er derfor lov å montere uten godkjent el-installatør. Det er derfor ikke førtfull vurdering av det elektriske anlegget. Det anbefales å få utført en kontroll av det elektriske anlegget av fagkyndig person. Branntekniske forhold Hytten har røykvarslere iht. forskriftskrav. Brannslukningsapparatet er eldre enn 10 år.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja Beskrivelse: Tak lekkasje ved pipe, utbedret og tørket opp juli 2021. Tørt siden. Terrasse oppsatt i 2020. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Skjevheter i gulv Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Har sett spor etter mus i bod og blindloft. Ikke hørt dyr i vegger eller tak. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Utført arbeid på tak og terrasse.

  Innhold
  Følgende rom inngår i primærareal: Entré , Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Toalett, Vaskevannsrom. Følgende rom inngår i sekundærareal: Bod.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Oppsummering av avvik med TG2 og TG3   TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Kostnadsestimat : Under 10 000 TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er igjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Deler av tekkingen på til-bygde del er av eldre dato. Stedvis åpen spiker på tekkingen. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrennen på fasaden mot nord er ikke tilfredsstillende sammenkoblet. Det er ikke montert renner og nedløp på til-bygde del. Stedvis manglende vindski-beslag. Utvendig > Dører Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Innvendig > Pipe og ildsted Det er vanskelig tilkomst til sotluke. Sotluken ble ikke lokalisert ved befaring. Feietjenesten har ingen opplysninger om fyringsanlegget på denne eiendommen. TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vann-oppsug her. Flere vindu er utvendig vær-slitt. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverk-høyder. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter. Enkelte av de støpte pelene har skjevheter. Innvendig > Overflater Det er påvist andre avvik: Stedvis manglende lister. Det er skrudd fast panelbord utenpå himlingen. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i 1. etasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 13 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 15 mm. Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra koke-sone i kjøkken. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Hytten har innlagt strøm via solcellepanel. Sikringstavle montert på stue/kjøkken, transformator og batteri plassert bak kommode på stuen

  Innbo og løsøre
  Innbo og løsøre følger med

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på Reinfjelliveien på sommerstid, og ved E-12 på vinterstid.

  Forsikringsselskap
  Klp

  Polisenummer
  15769297

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. I følge selger organiserer Reinfjellia hytteforening nå et tilbud fra strømselskapet Linea, for å få innlagt strøm til hytter i området, 35 hytter har tegnet seg på. Reinfjellia 97 har ikke tegnet seg inn i prosjektet. Men styrer i hytteforeningen kan kontaktes for nærmere informasjon rundt dette. Hytteforeningen har også en egen facebookgruppe; Reinfjellia hytteforening. Det er ikke mottatt godkjente og byggemeldte tegninger fra Rana Kommune som viser planløsningen av boligen. Det kan ikke garanteres at bruksrett/godkjent plantegning er gitt av Rana kommune. Det er kjøpers eget ansvar og risiko og besørge dette fremskaffet. Megler bruker takstmannens benevnelser av de ulike rom i salgsoppgaven, noe som anngir dagens bruk av nåværende eier, men dagens bruk er dog ikke nødvendigvis søkt/godkjent. Selger har ikke foretatt energimerking av boligen. Interessenter gjøres oppmerksom på at resultatet av en fremtidig energimerking vil kunne bli G. Eiendommen står klar for overtagelse. Selges fult møblert, rengjøres ikke ytterligere og selges slik det fremstår ved visning.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  21 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000))

  38 292 (Omkostninger totalt)

  888 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Hytten blir varmet opp med ved- og gassfyring. Det er installert appstyrt wallas som går på parafin. Denne er koblet til batteri pakke. Dermed kan man ringe hytta varm hjemmefra og også få oversikt over innetemperatur hjemmefra.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Ifølge Rana kommune er det ikke registrert kommunale gebyrer på eiendommen for 2021. Og at forskudd/prognose for inneværende år er ikke beregnet. Fritidsrenovasjon til Haf kommer på kr 915,- pr. år. Det bemerkes at de kommunale opplysningene er innhentet i juli 2022.

  Formuesverdi primær
  80526

  Formuesverdi primær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/28/1/29: 31.05.1974 - Dokumentnr: 2654 - Urådighet Gjelder feste
  FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
  UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER
  31.05.1974 - Dokumentnr: 2654 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  ÅRLIG AVGIFT NOK 70
  BEST. OM VARIGHET
  LEIEN KAN REGULERES
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Skriftlig henvendelse er sendt til kommunen. I følge Rana kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen i deres arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst via sti fra Reinfjelliveien, ca. 350 meter fra veien/parkeringsplass. Eiendommen er ikke tilknyttet vann. Eiendommen er ikke tilknyttet avløp. Gråvann ledes direkte ut i terreng.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel for Rana (KA2016). Ikrafttredelsesdato: 28.06.2016. Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  21 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000))

  38 292 (Omkostninger totalt)

  888 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  38292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris på kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  6.500,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  49.438,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg, samt vederlag begrenset oppad til kr. 10.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev