aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Vefsnvegen 531. Et flott tun med bolighus, fjøs, stabbur og uthus
Velkommen til Vefsnvegen 531. Et flott tun med bolighus, fjøs, stabbur og uthus

MOSJØEN Vefsnvegen 531

Småbruk - Unik eiendom - Bolig, fjøs (delvis innredet), stabbur og uthus - Ca. 6,2 km. fra Mosjøen sentrum

 • kr 3 150 000
 • BRA-i 134 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 150 000
 • Omkostningerkr 97 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 247 890
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1850
 • Soverom4
 • Tomt9 149.8 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,00))   97 890,- (Omkostninger totalt)   3 247 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
1. Etasje - 2D Floor Plan.jpg
Velkommen til Nordheim, en eiendom med særpreg! Småbruket ligger i et rolig, barnevennlig og solrikt område med flott utsikt over naturskjønne omgivelser ca. 6,2 km. fra Mosjøen sentrum. Bygningene på eiendommen består av enbolig, fjøs (delvis innredet) med garasje og carport, stabbur og uthus. Fjøsen er innredet med bl.a stue, kjøkken, soverom og bad i 1. etg. og kjøkken i 2.etg. Bygningen er ikke omsøkt til boligformål, se beskrivelser under innhold. Denne bygningen har andre gode anvendelsmuligheter og potensiale f.eks. til atelier, kontor, verksted m.m. Eiendommens utmark består av 1,1 daa fulldyrka jord, 0,5 daa produktiv skog, 5,0 daa annet markslag, 2,6 daa bebygd, samf., vann, bre. Velkommen til hyggelig visning!
Stua er lun og koselig med plass for forskjellige møbler.

Vefsnvegen 531, Nordland

 • Tomt
  9149.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er en eiendomstomt på ca. 9.156 m2 opplysninger hentet fra vedlagt målebrev. Tomten har gruslagt innkjørsel og biloppstillingsplass og det er opparbeidet plen med busker og trær, på tomten er det oppført frittliggende stabbur og delvis innredet fjøs. Det har vært opparbeidet en kjøkkenhage i skråningen ved garasjen.

  Beliggenhet
  Tomt med påhvilende bebyggelse ligger ca. 6,2 km. fra Mosjøen sentrum i et rolig, barnevennlig og solrikt område. Avstand til barneskole, nærbutikk, idrettsanlegg og barnehage er ca. 3,9 km., til ungdomsskole og svømmehall ca. 5,4 km

  Adkomst
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 17.04.2024 av Knut Edmund Kjønnås teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? JA - Nytt bad i og nytt kjøkken i 2022. 2.2 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? JA - Nytt sluk og ny mebran 2.3 Hvem er arbeidet utført av? Bad og kjøkken utført av Simen Moss 2.4 Er arbeidet, eller deler av arbeidet , utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad? JA - Snekkerarbeid er egeninnsats. 2.5 Forhold er ikke byggemeldt. 7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? JA - Skjeve gulv. 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? JA - Mus 10.1 Har det vært utført arbeide på ytaktekking/takrenner/beslag? JA -Nytt pipebeslag. 10.2 Hvem er arbeidet utført av? Utført ved egeninnsats. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? JA - Rehabilitering av el. anlegg. 11.1 Hvem er arbeidet utført av? Installatør Håkon Lukassen. 11.2 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? JA - Mottatt etter egenerklæring ble utarbeidet. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og /eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)? JA - Kontroll utført av Linea 08.02.2024 18. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l.? JA - Mulig utleie i Låvebygning. 18.1 Er ovenfor nevnte godkjent for utleie hos bygningsmyndighetene? NEI TILLEGGSKOMMENTAR: Låven er delvis innredet som boligformål, men mangler godkjent bruksendring.

  Innhold
  Enebolig: Kjeller: Bod , Bod 2, Bod 3, Bod 4, Bod 5 Hovedetasje: Entré, Hall m/trapp, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom, Soverom. Loftetasje: Trapperom, Gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Stue/soverom 4 Fjøs med garasje: Kjeller: Carport/uthus 1. Etasje: Vindfang , Vaskerom/ dusj ,Kjøkken , Stue , Kontor , Gang ,Trapperom , Bod , Gang 2, Trimrom , Bod 2, Bod 3, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4. Tilbygget garasje/bod. 2. Etasje: Trapperom , Gang med trapp til loft , Uinnredet rom, Vaskerom , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Uinnredet rom Loft: Toalettrom/gang og soverom , Øvrig del av loft er uinnredet, har mangelfullt gulv og vegger.Annet Beskrivelse: Fjøsen er innredet i 1. etasje bl.a. med entrè, kjøkken, stue, kontor, soverom, vaskerom. Gulv er tekket med belegg på stue og furugulv på kjøkken. Vegger er påmontert malte plater og malt panel. Himling i stue er tekket med Mdf himlingspanel, himling på kjøkken er tekket med malte panelbord. Eldre kjøkkeninnredning med over og underskap med stålbenk og vask. Ei laminert benkeplate med to underskap. Innredningen har fuktskader, det ble registrert spor av mus i kjøkkenbenk. Bad er tekket med vinylbelegg på gulv og malt panel på vegger og i himling. Innmontert toalett og opplegg for vaskemaskin. 2.etasje er innredet med kjøkkeninnredning som ikke er tilkoblet vann og avløp. Det er innmontert nye vinduer med 2-lags energiglass i kjøkkenet og det er innmontert ny varmvassbereder fra 2020 på bod i tilknytning til kjøkkenet. Sikringsskap i fjøset er installert med automatsikringer, sikringsskap og tilkoblinger har ingen dokumentasjon (selger informerer at dokumentasjon skal fremskaffes). Bygningen er fundamentert på pilarer og støpt betong på grunn, kjeller oppført i betong. Mellom kjeller og 1. etg. er det støpt betongdekke, for øvrig oppført i bindingsverk/reisverk/trevirke, med takstoler og sperrebind med åser av 4"x 4" av tre, tekket med bølgeeternitt, krysslektet og pålagt profilerte stålplater. Deler av fjøs er innredet og har store variasjoner i gulvhøyder og himlingshøyder spesielt i 1. etg. Vegger og tak er dels isolert med varierende tykkelse og utførelsen og oppbyggingen av konstruksjonen er noe usikker, og ser lite fagmessig utført. I stue/oppholdsrom i 2. etg. som ikke er ferdigstilt er deler av oppbygging av vegger synlig, her er det vindsperre som er utvendig pålagt gammel utvendig spaltekledning, som utvendig er krysslektet, og kledd med stående trekledning ( liggende kledning på del av vegg mot nord ) og delvis innvendig isolert med varierende tykkelse dels i fylt trevirke med 2 x 8". 1. etg. er utvendig kledd med liggende trekledning. Det bemerkes bygningen har tillatelse til å være fjøs/låve. Bygningen er ikke omsøkt til boligformål. For å ta i bruk bygningen til annet formål enn fjøs/låve må kommunen kontaktes for nærmere orientering. Det er innlagt vann i fjøset fra grunnboring utført i 2023. Stabbur: Beskrivelse: Stabburet er fundamentert på stein på bakken. Veggkonstruksjon av isolert stenderverk som utvendig er tekket med liggende kledning og stående kledning. Saltak takkonstruksjon som utvendig er tekket med pappshingel. Innvendig er gulvet tekket med fliser i 1. etasje, vegger og himling er tekket med panel. Stabburet er installert med strøm. Stabburet har hems. Rommet er ikke måleverdig høyde grunnet for lav takhøyde. Måleverdig høyde skal være 1,9 meter Uthus: 2 boder Beskrivelse: Bygget er fundamentert på stein på bakken. Vegger av bindingsverk som utvendig er tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon som utvendig er tekket med stålplater. Bygningen er innvendig avdelt i to rom. Gulv er pålagt arbor gulvplater, vegger og himling er tekket med panel. Bygningen har skjevheter.

  Standard
  Enebolig - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Det foreligger ikke opplysninger i kommunens arkiver om bygningen. Overflater: Innvendig er det gulv av laminat,fliser, tregulv og belegg. Veggene har tapet og trepanel, malt og umalt. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater i hovedetasje, i loftetasje er det malt og umalt panel. Kjøkken: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er oppvaskmaskin,komfyr og induksjonstopp. Ventilasjon: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Bad/vaskerom: Rommet har servant, veggmontert toalett, dusjkabinett, benk med nedfelt stålvask og blandebatteri og opplegg for vaskemaskin. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Ventilasjon: Det er elektrisk styrt vifte. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon gjennom ventiler i vinduer. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca 120 liter Pipe og ildsted: Det er montert isolert stålpipe og ny Jøtul etasjeovn Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer. Sikringsskapet er renovert av elektriker i 2024. Godkjent tilsynsrapport fra det Lokale El Tilsyn foreligger, datert 08.03.2024. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik ieltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Ja Inntak og sikringsskap 2. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei Branntekniske forhold: Det er montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav. Det er montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Andre tomteforhold: Eiendommens utmark består av 1,1 daa fulldyrka jord, 0,5 daa. skog, uproduktiv skog inkl. myr på 3 daa, jordekt fastmark på 2,0 daa og bebygde tomteområder på 2,6 daa. Opplysninger er innhentet fra gårdskart Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Store eller alvorlige avvik Utvendig > Nedløp og beslag Renner og nedløp av metall over deler av inngangsparti. Deler av inngangsside har snøfangeresnøfangere og stige til pipen. Pipen er tekket med heldekkende beslag med pipehatt. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det er avvik: Det er kun montert takrenner over taket på inngangspartiet. På inngangspartiet er det kun takrenner på ei side. Konsekvens/tiltak - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav. - Tiltak: Takrenner og nedløp må monteres Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Kjellerdør Kjellerdør er av malt fyllingsdør. Vurdering av avvik: - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Konsekvens/tiltak - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Døra bør byttes ut. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn -vindfang Etasjeskille i vindfang i hovedetasje er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Måling planavvik gulv i vindfang: Totalt planavvik ca. 40 mm. Planavvik med radius på 2 meter ca. 30 mm. Konsekvens/tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2 Etasjeskille i loftetasje er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Loftsetasje: Totalt planavvik ca. 115 mm( 11,5 cm.). Planavvik med radius på 2 meter ca. 60 mm (6 cm.) Måling ble foretatt i gang og soverom mot sør. Konsekvens/tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Rom Under Terreng Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Vurdering av avvik: - Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Kjeller har ingen ventilering/luftgjennomstrømning. Innvendig dør kan ikke stenges. Registrert spor av mus i kjelller. Eldre betonvegger står igjen innvendig innenfor ny mur. Konsekvens/tiltak - Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Innvendige trapper Boligen har malt tretrapp. Rekkverk på loftsgang er 67 cm.høyt, åpninger i rekkverket er 22 cm. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er ikke montert rekkverk. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det er avvik Slitasje i trappetrinn. Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m i trappeløpet være maksimum 0,10 m. Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos. Konsekvens/tiltak - Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Store åpninger i rekkverk i loftsgang mot trappestikk må utbedres etter gjeldende forskrift. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Hovedetasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). - Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Silikonering i overgang gulv-vegg ved dusj er utett. Terskel er påmontert list. Høyde på membran som skal ære 25 mm. over topp slukrist kan ikke kontrolleres. Konsekvens/tiltak - Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling. - Fuger bør skiftes ut. - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Silikonering i overgang gulv-vegg må byttes ut. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Bygningen har betonggrunnmur. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Grunnmuren har setningsskader. Grunnmursplasten er ikke festet til grunnmuren. Konsekvens/tiltak - Påviste skader må utbedres. -Lokal utbedring må utføres. Nærmere undersøkelser av grunnmuren må utføres. Innvendig i kjeller bør gammel grunnmur fjernes for å kunne inspisert dagens grunnmur bedre. Sprekker i muren må pusses, muren må slemmes og grunnmursplast må festes til grunnmuren. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Forhold som har fått TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Vurdering av avvik: - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Innvendig > Krypkjeller Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv under inngangspartiet. Vurdering av avvik: - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er ingen lufting av krypekjeller. Kryperom som er innvendig kledd mot kald yttervegg av lettklinkerstein eller betong er å betrakte som en risikokonstruksjon med tanke på innvendig kondensering i stubbtele og bjelkelag. Konsekvens/tiltak - Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik at den kan inspiseres. Dette er en utsatt konstruksjon. Forhold som har fått TG2: Avvik som kan kreve tiltak Utvendig > Taktekking Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Det er avvik: Mønekam er ujevn. I nedre kant på takplater er det stedvis rust. Enkelte takspiker er løsnet. Konsekvens/tiltak - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Utvendig > Taktekking - inngangsparti Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. En gavlsten er løsnet. Konsekvens/tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Utvendig > Veggkonstruksjon Veggene har trekonstruksjon av tømring og ukjent utførelse. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vurdering av avvik: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Kledningen har malingsavflassing. Grunnet manglende takrenner er kledning tilsmusset i nedre del ved bakken. Konsekvens/tiltak - Musebånd/lusing må etableres. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. Kledingen må skrapes og oppmales. Utvendig > Vinduer Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vinduer i bygningen antas å være innsatt nye isolerglass i eldre karmer. Isolerglass er fra 1986-1988. Vurdering av avvik: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Alle vinduer har en viss levetid, og når denne er nådd vil de slippe inn mye luft fra utsiden. For vanlige vinduer er levetiden et sted mellom 20 og 30 år. Vinduer må på sikt påberegnes utbyttet. Utvendig > Dører Bygningen har malt hovedytterdør. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er ikke montert beslag i underkant av dør. Døra er noe utsvelt i nedre kant og har en del riper på overflater. Beslag under døra bør monteres Innvendig > Overflater Innvendig er det gulv av laminat,fliser, tregulv og belegg. Veggene har tapet og trepanel, malt og umalt. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater i hovedetasje, i loftetasje er det malt og umalt panel. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Kjøkken, stue, soverom og bad er renovert de senere årene. Overflater på gulv, vegg og i himling er byttet ut. Malt panel i gang har malingsavflassing. I vindfang ble det registrert bom i flis og ujevnheter på gulvet. Himling i stue har synlige skjevheter, merkbare skjevheter på gulv i loftetasjen. Det må påberegnes utbedring av enkelte innvendige overflater. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Måling planavvik i etasjer: Hovedetasje: Totalt planavvik ca. 28 mm. Planavvik med radius på 2 meter ca. 14 mm. Måling foretatt i stue- kjøkken Innvendig > Radon Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Innvendige dører Innvendig har boligen heltre dører og furudør i hovedetasjen. I loftetasjen er det plassbygde tredører. Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører Våtrom > Hovedetasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling Veggene har baderomsplater. Taket er malt. Vurdering av avvik: Himling av gips har små skader. Konsekvens/tiltak - Tiltak: Overflatebehandling av overflate himling. Våtrom > Hovedetasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Vurdering av avvik: - Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Det er ikke fremlagt dokumentasjon på membranløsning av sluk. Konsekvens/tiltak - Innhent dokumentasjon, om mulig. Våtrom > Hovedetasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning Rommet har servant, veggmontert toalett, dusjkabinett, benk med nedfelt stålvask og blandebatteri og opplegg for vaskemaskin. Vurdering av avvik: Dører i dusjkabinettet er løsnet fra spor. Konsekvens/tiltak - Tiltak: Dører i dusjkabinett må justeres. Våtrom > Hovedetasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon Det er elektrisk styrt vifte. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Våtrom > Hovedetasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i soverom. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til under 8. (Ved måling registreres ikke vekt% under 8, derfor viser måleinstrumentet 0). Vurdering av avvik: - Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Tilliggende vegger til badet er uisolert. Konsekvens/tiltak - Andre tiltak: Vegger fungerer med dette avviket, men uisolerte vegger gir mer lyd mellom rom enn isolerte vegger. Kjøkken > Hovedetasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er oppvaskmaskin,komfyr og induksjonstopp. Vurdering av avvik: Ufagmessig utførelse av hulltaking for ventilasjonsrør innvendig i kjøkkenskap. Sideplate ved oppvaskmaskin er løs. Sokkel under skap er ikke fagmessig montert ved hjørner. Konsekvens/tiltak - Tiltak: Sideplate ved oppvaskmaskin må festets. Tekniske installasjoner > Vannledninger Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap. Inntaksrør og stoppekrane i kjeller er av jern av eldre modell. Vurdering av avvik: - Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. - Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Rørkoblinger ved pumpe er ikke festet tilstrekkelig (PUMPE ER IKKE LENGRE I BRUK OG VIL BLI FJERNET). Inntak og stoppekrane er av jern av eldre modell. I rørskap er det montert ny stopekrane. Konsekvens/tiltak - Anlegget bør sjekkes av fagperson. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. - Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Lufting for avløpsrør er ikke tilkoblet, rør gjennom vegg er skummet fast. Konsekvens/tiltak - Anlegget bør sjekkes av fagperson. - Skal avviket lukkes, må løsning på lufting av kloakk etableres. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Varmtvannstanken er på ca 120 liter. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Konsekvens/tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det ble innført krav i 2014 om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Tilkobling via stikkontakt innebærer en fare for varmgang og brann. Forskriftskravet har ingen tilbakevirkende kraft på beredere som er montert før 2014. Tomteforhold > Drenering Dreneringen er ikke undersøkt i denne rapporten. For å undersøke dreneringen kreves det inspeksjons kamera. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Klemlist på grunnmursplast er ikke montert Konsekvens/tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Tomteforhold > Grunnmur inngangsparti Inngangsparti og nedgang til kjeller. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Vurdering av avvik: Grunnmuren er ikke utvendig pusset. Det er ikke montert grunnmursplst utvendig på murer. Konsekvens/tiltak: - Muren bør utvendig pusses. Tomteforhold > Terrengforhold Eiendommen ligger i skrånenende terreng med planert område for boligen. Vurdering av avvik: - Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. - Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Utvendige vannledninger av plast og privat grunnboret brønn. Grunnborring ble utført høsten 2023. Trykktank for vannet er plassert i fjøset. Utvendige avløpsrør er av ukjent materiale og alder. Vurdering av avvik: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Det er avvik: Utvendige avløpsrør er av ukjent materiale og alder. Konsekvens/tiltak - Vannkvalitet må dokumenteres - Tiltak: Nærmere undersøkelser av materiale og alder på avløpsrør må utføres. Tomteforhold > Septiktank Septiktanken er av betong. Septiktank er av ukjent alder. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Nærmere undersøkelser av septiktanken må utføres. Det bemerkes at avløpsanlegg ikke innfrir forskriftskrav til utslipp og ved eierskifte er det kommunal praksis at det stilles krav til oppgradering av avløpsanlegg som ikke innfrir gjeldene forskriftskrav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tomteforhold > Oljetank Det finnes ikke opplysninger om eventuell nedgravd oljetank på eiendommen. Vurdering av avvik: - Ingen opplysninger om eventuell oljetank. Konsekvens/tiltak - Tiltak: Saken må undersøkes nærmere

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. NB! Det bemerkes at alt av innbo og løsøre som er der ved visning følger med i salget.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2022 - Renovering - Bad. 2022 - Renovering - Kjøkken 2022 - Renovering - Nye overflater i bad, stue, kjøkken og stue i hovedetasjen. 2022 - Det er montert isolert stålpipe og ny Jøtul etasjeovn 2023 - Grunnborring - Det er innlagt trykktank fra grunnborring i fjøs som betjener våningshus og fjøs.

  TV/Internett/bredbånd
  Tråløst berdbånd til bolig og til fjøsbygning.

  Parkering
  Tilbygget garasje samt carport i kjeller på fjøsbygning. Ellers parkering på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  NB! Eiendommen overtas som den er ved visning, den blir ikke ryddet og vasket mer før overtagelse. NB! Den tinglyste forkjøpsretten vil ikke bli benyttet i salget og den blir slettet fra eiendommen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. GUA (gulvareal) er ikke måleverdig gulvareal som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA oppgis som en sum av BRA og ALH (som er areal med lav himlingshøyde).

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,00))   97 890,- (Omkostninger totalt)   3 247 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Badet har elektriske varmekabler. Det er montert isolert stålpipe og ny Jøtul etasjeovn

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  12832

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Årlige kommunale kostnader: Brannsyn, Feiing : Kr. 840,- Slamtømming: Kr. 1 018,- Eiendomsskatt: Kr. 10 974 Renovasjon kommer i tillegg til de kommunale kostnadene på kr. 6314,- fordelt på 6 terminer (240 l)

  Formuesverdi primær
  480618

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1826349

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Strøm kommer i tillegg til kommunale kostnader Forsikring er stipulert til ca kr. 9000,- pr. år Årlig vedlikeholdskostnader er stipulert til ca. kr. 30.000,- pr år

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1824/99/15: 19.12.2002 - Dokumentnr: 5891 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 19.12.2002 - Dokumentnr: 5891 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1824 Gnr:99 Bnr:3 Rettighetshaver: Knr:1824 Gnr:99 Bnr:5 19.12.2002 - Dokumentnr: 5891 - Forkjøpsrett Rettighetshaver: ANNBJØRN ØVSTENG NB! DENNE BLIR SLETTET! 19.12.2002 - Dokumentnr: 5891 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1824 Gnr:99 Bnr:5 19.12.2002 - Dokumentnr: 5891 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:1824 Gnr:99 Bnr:5

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Vann: Eiendommen har vannforsyning fra grunnboret brønn. Avløp:Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l

  Regulerings- og arealplanner
  Landbruk- natur og friluftsområde sone C. LNF-område m/spredt boligbygging (nåværende). Eiendommen er ikke regulert, men i kommuneplanens arealdel fra 2004 finner man føringer for evt. utvikling av arealet. I arealdelen er området merket som LNF-område, sone C (spredt utbygging) og i tillegg til fellesbestemmelsene for LNFområder finner man og i arealdelen spesifikke føringer for denne sonen. Per i dag utarbeides det ny arealplan for hele kommunen. Når planarbeidet er fullendt og ny plankart med bestemmelser er ferdig utarbeid er uvisst.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at  er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,00))   97 890,- (Omkostninger totalt)   3 247 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  97890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet og betaler Dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners. Det er kjøper av denne boligen som blir dekket av forsikringen. Den dekker faste bokostnader med inntil 15 000 kroner per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av ny bolig. Se forsikringsvilkår for mer informasjon.  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Forsikringen gjelder for enebolig, stabbur og uthus. Forsikringen gjelder ikke for fjøsbygning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5.900,- oppgjørshonorar kr 5.500,- og visninger kr 2000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  25.750,-. Utleggene omfatter takst, grunnbok og sikringsobligasjon Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket et rimelig vederlag til kr. 15. 000,-. Alle beløp er inkl. mva. Alle beløp er inkl. mva.

Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev