aktiv-eiendomsmegling
På denne tomten har du en følelse av å være nær uberørt natur, samtidig som du har et populært alpinalnegg og skiløyper som fører deg innover viddene rett i nærheten.

Rendalen Harestubben 5

RENÅFJELLET - Stor hyttetomt - Utsikt over vidder og fjell - Nær skiløyper/alpinanlegg - Naturskjønne omgivelser

 • 990 000
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 892
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 370 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  40 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Harestubben 5, Innlandet

 • Hyttetomten ligger fint og luftig til i øvre del av hyttefeltet på Renåfjellet med flott ustikt utover Storsjøen og bakenforliggende naturlandskap med vidder og fjell. Her er du omgitt av natur og friområder som innbyr til utekos og friluftsliv gjennom hele året. På denne tomten har du en følelse av å være nær uberørt natur, samtidig som du har et populært alpinalnegg og skiløyper som fører deg innover viddene rett i nærheten. Renåfjellet sitt familievennlige alpinanlegg ligger rett ved tomten, og har 3 nedfarter på tilsammen 4000 meter, med en høydeforskjell på 215 meter, som frister til skilek og utfordringer for både liten og stor. I julen 2014 åpnet også et nytt barneskitrekk til stor glede for de minste barna. Snøproduksjonsanlegg er installert i bakken som gir mulighet for et mer snøsikkert anlegg. I bunnen av bakken er det varmestue, kiosk, pub og skiutleie. Bakken har enkel adkomst fra tomten. Alpinanlegget er pr dags dato ikke i drift. Er du sykkelentusiast finnes det milevis med skogsbilveier som er tilpasset for både tur og trening. For den jaktglade er Rendalen kjent for å være et eldorado for både jakt- og fiske.

  Det er offentlig badestrand i Åkrestrømmen, som ligger helt i nordenden av Storsjøen og der er det også opprettet båtplasser i le av molo, med muligheter for leie for de som vil ha egen båt liggende på sjøen. Det også kort gangavstand til en flott badedam ved tomten, som yrer av liv på sommeren. Det er ca. 15 minutters kjøretur fra hytteområdet til Åkrestrømmen med dagligvarebutikk, forretninger, bensinstasjon og hotell. Litt over 3 timers kjøretur fra Oslo og opp til tomten. Det er heller ikke mer enn ca. 1 times kjøretur til svenskegrensa og til "gränsbua" som ligger i Flötningen.
 • Området består hovedsaklig av spredt fritidsbebyggelse.
 • Privat felles bomveg.

  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Eiet tomt. Tomten ligger høyt i terrenget som gir en luftig og fri følelse med en nydelig utsikt over vidder, fjell og Storsjøen.

  Her kan du tilbringe herlige fridager til fjells på en stor tomt uten hytter tett innpå, noe som gir deg mulighet for privatliv og ro. Tomten er dels rammet inn av skog og terreng som gir en lun følelse og den består stort sett av naturtomt med lyng, mose og trær. Dette gir også en følelse av nærhet til naturen og de vakre naturområdene i Rendalen.
 • Tomtens grunnareal: 5370 kvm.

  Tomtestørrelse er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være noe upresise og at man dermed kan få avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jfr. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes.
 • Eiendommen har adkomst fra privat vei og er tilknyttet privat vannnett og offentlig avløpsnett. Eiendommen har ikke vannmåler og septiktank.
 • Formuesverdi kr 363 000,- per 2020.
 • Dette er en ubebygd tomt uten kommunale avgifter. Priser u/mva. Privat vannverk som faktureres av hytteområdet. Avløpet er kommunalt. Avløpsgebyret er delt i fast avgift kr. 1.525,- og hytte 0-80m2 kr 2.187,- (tall fra 2018)Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.
 • Det påløper årsavgift som dekker drift av privat vannverk innenfor hytteområdet samt vedlikehold av felles veier. Årsavgiften forskuddsbetales januar hvert år, for inneværende år. Årsavgiften som faktureres fra Renåfjellet AS for år 2018 utgjør kr. 5.874,-. Dette beløpet er betalt av selger.

  Indeksen regnes ut ifra når denne bestemmelsen kom inn på skjøtet, og skal betales uavhengig av om tomten er bebygd eller ikke. Årsavgiften dekker vedlikehold av privat vannverk, og av felles veier innenfor hyttefeltet. Snøbrøyting og annet veivedlikehold på egen eiendom betales av hytteeier. Det er ingen andre årlige avgifter som kreves inn, men både velforeningen og Renfjellet AS ber hvert år om frivillig bidrag til oppkjøring av skiløyper.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Dagboknr: 392-1/16, datert 28.01.1985: "Erklæring/avtale mellom Rendalen fritid AS og div. grunneiere i Rendalen hvoretter D.E.M.FL. avstår ca. 7500 da til utbygging av alpinanlegg med tilhørende nødvendig hyttefelt på div. betingelser."

  Dagboknr: 1251-2/16, datert 27.03.2006: "Erklæring/avtale. Årlig avgift kr. 3.750,- + mva. Avgiften kan reguleres."

  Det er ellers ingen kjente heftelser (herunder også tinglyste dokument som i gammel grunnbok var sortert under servitutter eller leieavtaler) registrert på, og/eller som skal følge med, denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken har blitt omorganisert som en følge av etablering av elektronisk tinglysing. Det skilles ikke lenger mellom rene pengeheftelser (typisk pantedokument), servitutter (typisk rettigheter og forpliktelser) og leieavtaler. Dette vil medføre at et pantedokument fra kjøpers bank vil få tinglyst prioritet etter eventuelle tidligere tinglyste dokument (herunder også dokument som tidligere var sortert under servitutter eller leieavtaler). Det er svært viktig at interessenter, i forbindelse med avklaring av finansiering, presenterer denne salgsoppgaven for sin bankforbindelse.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Rendalen kommune. Eiendommen ligger i område som er avsatt og/eller utnyttet til fritidsbebyggelse.

  Iht. opplysninger fra Rendalen kommune er det kommuneplanen som gjelder. Men i henhold til kommuneplansbestemmelsen § 2.1 kan det være elementer fra den utgåtte reguleringsplanen for området som utfyller kommuneplanen der det ikke er motstrid og kommuneplanen er taus (blant annet byggeområder, spesialområder og fellesområder). Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål rundt dette.
 • Gnr. 10 Bnr. 439 i Rendalen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som Boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.400,- /kr 2.700,-/kr 2.600,- i kostnadsgodtgjørelse ved tegning av Boligkjøperforsikring, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1.000,- ved tegning av Boligkjøperforsikring Pluss.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis.

  Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 30.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.000,-), markedspakke (kr 13.900,-) og innhenting av opplysninger (kr 5.500,-). Utlegg utgjør kr 525,- (tinglysing av sikringsobligasjon). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sonja Bøhlerengen Koteng
  Torgeir Koteng
Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev