aktiv-eiendomsmegling

TRYSIL Rømonysetra

Store selveiertomter med flott utsikt og gode solforhold!

 • kr 275 000 - 590 000
 • Priser fra og tilkr 275 000 - 590 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 275 000 - 590 000
 • Omkostninger fra og tilkr 8 212 - 16 092
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 283 212 - 606 092
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 44 BNR. 1
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Elverum AS Storgata 15 2408 Elverum
 • OppdragsansvarligMarius Norum
 • Oppdragsnummer1211235005
 • Ved kjøp av fast eiendom, betales følgende omkostninger, i tillegg til kjøpesummen: - Dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen (prisen). - Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-. - Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- pr. dokument. - Panteattest kr 172,-. - Totale omkostninger og totalpriser fremgår av vedlagte prisliste. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Rømonysetra, Innlandet

 • Om prosjektet
  Vi har gleden av å presentere et idyllisk tomteområde med fantastisk beliggenhet på fjellet. Feltet består av totalt 33 hyttetomter og ligger på Rømonysetra i Bittermarka, ca. 3 mil fra Trysil sentrum. Her er det virkelig lagt opp til at du kan realisere din hyttedrøm. Her kan "selvbyggeren" bygge egen hytte, eller velge hytteleverandør som tar seg av alt! Det nye feltet er opparbeidet og fint integrert inn i eksisterende natur og har felles grøntområder, skiløypetrasé og flere vannposter. Tomtene har vintervei helt frem til tomtegrensen slik at hyttekosen kan begynne umiddelbart. Dette, sammen med fine turmuligheter gir et godt utgangspunkt for den aktive familien. Merk deg dette: * Helårsveg * Hyttefelt med fantastisk beliggenhet. * Mulighet for å bygge inntil 100 m², fordelt på inntil to bygg. * 4 vannposter på feltet * Gode jakt-, fiske og fritidsmuligheter. * Umiddelbar nærhet til fine turmuligheter hele året. * Tomtestørrelser fra 1013 m² til 1610 m². * Priser fra kr 275 000,- til kr 590 000,- + omk. Les mer på www.romonysetra.no

  Priser fra og til
  kr 275000 - 590000

  Omkostninger fra og til
  kr 8212 - 16092

  Tomteareal
  nullm²

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten vil utgjøre 2,3 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  Kommunen har legalpant i fast eiendom for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. På hovedbølene er det tinglyst en rekke heftelser (dokumenter). Det skal gjennomføres en opprydding i tinglyste heftelser, slik at man, så langt det praktisk lar seg gjøre, får slettet de heftelser som ikke har noen relevans for de tomtene under delfeltet. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning for eventuelle gjenværende heftelser eller den tiden oppryddingen tar. Gjenværende tinglyste heftelser på hovedbølet vil følge tomtene. Kjøper aksepterer at det på delfeltene (herunder tomtene) kan påheftes dokumenter/heftelser som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, omkringliggende eiendommer eller er nødvendig for å sikre rettigheter knyttet til reguleringsområdets enheter, herunder erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesanlegg-/områder, nærområder, veiretter m.m. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning for slike tinglysinger. Som en følge av dette er det så langt tinglyst erklæring om bruksrettigheter og drift av infrastruktur (rettigheter og forpliktelser knyttet til adkomst/veinett, vannposter og løyper). Erklæringen er vedlagt i salgsoppgaven.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Tomtene omfattes av detaljreguleringsplan for Rømonysetra 2, 3 og 5 - HA 8702, HA 8703 og HA 8713, planid. 20160200, vedtatt i 2019. Området er regulert til friluftsområde, herunder spredt fritidsbebyggelse med tilhørende grønt- og friluftsområder, samt tur- og skiløypenett. Deler av området ligger innenfor det som er definert som akstomhetsområde for radon. Det gjøres oppmerksom på at det nye tomteområdet også innehar eksisterende bebyggelse. For øvrige opplysninger om regulering, se vedlagte reguleringskart med tilhørende bestemmelser.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Tomten skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke tomten og området nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av tomten og området, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Dersom noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med meglerforetaket eller en fagkyndig før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis. Kjøper har krav på at tomten er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan tomten ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved tomten. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges tomten "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke tomten og området, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev