aktiv-eiendomsmegling
DJI_0242-øst mot vest tomter Sirevåg Sjøgrend bl-a E2-E5.JPG

SIREVÅG Sirevåg Sjøgrend

Sirevåg Sjøgrend - 25 sjønære hytter på Sirevåg- Flere solgt. Ta kontakt for visning på feltet

 • kr 3 290 000 - 5 690 000
 • Priser fra og tilkr 3 290 000 - 5 690 000
 • Andel: Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel: Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 290 000 - 5 690 000
 • Omkostninger fra og tilkr 57 527 - 59 627
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 347 527 - 5 747 527
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til7 - 119 m²
 • Areal bruksareal - fra og til76 - 119 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 86 BNR. 53
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Jæren AS Jernbanegata 5 4340 Bryne
 • OppdragsansvarligSteinar Stokka
 • Oppdragsnummer1403235008

Meld deg på visning!

Påmelding

Sirevåg Sjøgrend, Rogaland

 • Om prosjektet
  I Sirevåg Sjøgrend kan du velge mellom 6 hyttetyper. Hyttene er navngitt etter stedsnavn i nærområdet, Tuå, Vestreflua, Båtavigå, Kaggavigå, Breidagapet og Fortunholmen. Hyttene har areal fra 76-120 kvm. og 3-4 soverom. Alle hyttene får selveiertomt med areal fra 302 til 703 kvm. De fleste hyttene får praktutsikt til jærhavet , samt til flott og kupert naturlandskap. Med bakgrunn i dette har vi hatt som utgangspunkt å legge store vindusflater i retninger mot vest, slik at både speilblankt hav og vinterstormer kan nytes best mulig fra stuen. Hytten leveres nøkkelferdige med god standard som Pergo hvitpigmentert laminat, fliser i storformat, kjøkkeninnredning fra Bjerks Trevarefabrikk og Siemens hvitevarepakke, engobert takstein i tegl, vedovn med stålpipe, Smarthub sentral for fjernstyring av varme i gulv på våtrom, klargjort for Lyse-bredbånd. Innvendige vegger og tak leveres med ferdigbehandlet hvitlassert furu. Utover de valgalternativer som er beskrevet i prospekt, beskrivelse, romskjema eller arkitekt tegning, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger hos hver enkelt leverandør. Det vil også være mulig å gjøre enkelte endringer på planløsninger, samt bestille hytten med maling inkludert.

  Priser fra og til
  kr 3290000 - 5690000

  Omkostninger fra og til
  kr 57527 - 59627

  Generell orientering
  Byggestart er besluttet for F5

  Garasje/parkering
  Parkering skjer på egen tomt eller på felles biloppstillingsplass.

  Tomteareal
  nullm²

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1119/86/53: 22.03.2021 - Dokumentnr: 343809 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
  Org.nr: 834 001 942
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.12.2021 - Dokumentnr: 1596542 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1119 Gnr:86 Bnr:28
  Gjelder denne registerenheten med flere
  06.02.2012 - Dokumentnr: 103770 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:43
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289432 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:103
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289439 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:104
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289455 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:105
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289469 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:106
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289481 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:107
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289490 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:108
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289499 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:109
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289532 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:110
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289541 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:111
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289546 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:112
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289557 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:113
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289645 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:114
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289664 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:115
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289668 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:116
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289677 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:117
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289682 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:118
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289685 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:119
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289696 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:120
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289705 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:121
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289715 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:122
  15.10.2021 - Dokumentnr: 1289722 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:123
  21.06.2022 - Dokumentnr: 668714 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:125
  21.06.2022 - Dokumentnr: 668757 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:126
  21.06.2022 - Dokumentnr: 668780 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:127
  21.06.2022 - Dokumentnr: 668791 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1119 Gnr:86 Bnr:128


  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger