aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling Mo I Rana v/Tomi Christian Johansen presenterer her en hytte med idyllisk beliggenhet og stort potensiale!
Aktiv Eiendomsmegling Mo I Rana v/Tomi Christian Johansen presenterer her en hytte med idyllisk beliggenhet og stort potensiale!

SKONSENG Langvassveien 90

Hytte med idyllisk beliggenhet og stort potensiale!

 • kr 300 000
 • BRA-i 45 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 300 000
 • Omkostningerkr 26 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 326 640
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1950
 • Soverom2
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 300 000,00))   26 640,- (Omkostninger totalt)   326 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Langvatnet er en innsjø i Ranavassdraget, like nord for Mo i Rana. Her har man mulighet til å erverve seg en prisgunstig hytte med potensiale i kort avstand fra Mo I Rana. Hytten har idyllisk beliggenhet like ved sjøen. Alt av innbo medfølger.

Langvassveien 90, Nordland

 • Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er en punktfestet naturtomt. Informasjon om punktfestet tomt: Punktfestet tomt innebærer at festet er knyttet til et enkelt punkt innenfor bebyggelsen på tomten. Det finnes ikke grenser i marken som avgrenser festeområdet. I et eventuelt målebrev for et slikt feste er det bare angitt koordinator for sentralpunktet. Særlige rettigheter for festeren er normalt regnet innenfor en sirkel med radius 17,8 meter fra sentralpunktet eller ett dekar (1 000 m2). Det angis ikke noen arealstørrelse på en slik eiendom. Punktfeste brukes normalt der grunnverdien er lav og vanskelig lar seg utnytte (for eksempel hyttetomter på fjellet). Betegnelsen kom inn i forbindelse med «delingsloven» i 1980, men varianter av slike punktfester hadde tidligere blitt tinglyst ved enkelte sorenskriverembeter. Frikjøp av ei punktfestet tomt må skje ved en delingsforretning og ved at det opprettes et nytt bruksnummer på eiendommen.

  Beliggenhet
  Hytten ligger på nordsiden av Langvatnet, usjenert og helt for seg selv ned til vannet. Gode bade og fiskemuligheter, mens vinteren er perfekt for isfiske og skiturer. Turområder både til fjell og vanns, blant annet det kjente marmorslottet bare noen få kilometer kjøring fra hytta.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av spredt fritidsbebyggelse.

  Byggemåte
  Fundamenter av pilarer og fundament dragere av tre . Yttervegger av reisverk/bindingsverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon av tre, utvendig tekket med A-profil takplater av stål.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Har vært mus inne i hytta.

  Innhold
  Fritidsbolig: Entré, 2 Soverom, Stue/kjøkken, Vindfang, Toalettrom

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Utvendig Taktekking,TG2 Taket er tekket med profilerte A-takplater av metall fra byggeår. Tilbygddel har A-takplater fra ca. 1994.Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Det er registrert skjevheter i takkonstruksjonen. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående skjevheter i takkonstruksjonen. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Nedløp og beslag,TG3 Lufting fra toalett går ut i gavelvegg og er ført over tak. Pipen er tekket med heldekkende beslag. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Det er ikke montert takrenner og nedløp. Tiltak - Stigetrinn for feier må monteres. - Det bør monteres takrenner og nedløp, samt etablere bortledning av vann. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Veggkonstruksjon,TG3 Yttervegger av reisverk/bindingsverk av tre, som basert på tykkelsen er isolert med ca. 10 cm isolasjon. Yttervegger er utvendig tekket med stående tømmermannskledning og liggende kledning. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. - Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. - Konstruksjonene har skjevheter. - Det er påvist råteskader i kledning. Det er påvist kledning som står ned i terreng ved fasade nord-vest, som har noe fuktopptrekk. Kledningen er værslitt. Det er registret flere steder at glipper i vegg er tettet med fugeskum på grunn av skjevheter i veggkonstruksjonen. Spor etter mus på kaldloftet og inne i hytta, usikkerhet hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. - Råteskadet kledning bør skiftes. Kledning som står ned i terreng bør utbedres. Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående skjevheter i veggkonstruksjonen. Yttervegger bør åpnes og kontrolleres for eventuelle museskader. Ved fremtidig bytte av ytterkledningen, sørg for tilfredsstillende lufting og musebånd monteres. Dette for å forlenge levetiden på ytterkledningen. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Takkonstruksjon/Loft,TG3 Saltak takkonstruksjon av tre. Undertak av trobord. Loftskillet er isolert med ca. 10 cm isolasjon. Adkomst til kaldloftet via luke i himling i stue. Det er kaldloft ved tilbygd del som ikke har inspeksjons mulighet. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Konstruksjonene har omfattende skjevheter. - Det er registrert spor av mus og røyskatt på kaldloft. Det er ikke inspeksjons mulighet for kaldloft over tilbygd del. Gammelt fastkarm vindu i røstvegg mot tilbygd del. Det er skjevheter i takkonstruksjonen. Isolasjonen er av eldre dato og bærer preg av at det har vært mus der over lengre tid. Det er ikke underliggende dampsperre. Det ble registrert stedvis svertesopp i taktro. Tiltak - Andre tiltak: - Det bør etablerer inspeksjons muligheter over tilbygd del. Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående skadedyr på kaldloft. Isolasjonen bør skiftes. Dampsperre bør etableres. Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående skjevheter i konstruksjonen. Det bør etableres bedre ventilering av kaldloft. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Vinduer,TG2 Malte vinduer av tre med 1 og 2-lags vinduer med koblet glass. Vinduer er fra byggeår (1950) i gammel del. Tilbygd del er vinduer fra 1994. Vindu på soverom er 2-lags isolerglass. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Det er avvik: - Det er påvist sprukket glass i vindu (entre). Det bør påregnes bytting av vinduer i eldre del av hytta. På tilbygd del bør det påregnes overflatebehandling av vinduer. Tiltak - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer. - Det bør påregnes overflatebehandling og bytting av enkelte vinduer. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Dører,TG3 Inngangsdør: Malt dør av tre fra byggeår. Inngangsdør bakside: Malt dør av tre med koblet glass felt fra byggeår. Vurdering av avvik: - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak - Døren(e) står foran utskiftning. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3 Terrasse på ca. 12,5 m² med malt stående rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 91 cm. Adkomst fra hage og via dør fra entre. Terrasse på ca. 5 m² ved baksiden av hytta, med kasse for aggregat, gass og batteri til solcelleanlegg. Adkomst fra hage og via dør fra vindfang. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Det er ikke montert rekkverk. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverket er ikke tilfredsstillende festet. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Ved fremtidig skifte av rekkverk bør det nye rekkverket tilfredsstille dagens krav til høyde. Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille dagens krav. Kostnadsestimat : Under 10 000 Utvendige trapper,TG3 Fritidsboligen har flere utvendige trapper som gir tilgang til ulike deler av eiendommen: Til inngangspartiet er det en rett tretrapp med 6 trinn. Denne trappen har et rekkverk montert på den ene siden. Rekkverket er målt til å ha en høyde på 85 cm Til terrassen på baksiden er det montert trapp av tre. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Trapp på bakside er noe bratt. Rekkverk tilfredsstiller ikke dagens krav. Trapp ved inngangsparti mangler håndlist. Tiltak - Andre tiltak: - Trapp på bakside bør endres slik at trappen blir god å gå i. Det bør monteres håndlist/rekkverk på begge sider. Kostnadsestimat : Under 10 000 Innvendig Overflater,TG2 Gulv er tekket med tregulv, soverom er tekket med malte plater. Vegger er tekket med malt, ubehandlet panel og malte plater. Himlinger er tekket med malt panel, ubehandlet panel og malte plater. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er registrert spor av mus inne i hytta. Det bør påregnes overflate behandling av enkelte overflater. Tiltak - Tiltak: - Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående spor av mus. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Etasjeskillet/gulvet i bygget er konstruert med trebjelkelag med stubblofts konstruksjon fra byggeår. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er registrert skjevheter i stue/kjøkken og soverom. Gulv har gått fra hverandre i stue (stor glippe mellom gulvbord). Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående bærende konstruksjon under hytten. Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående gulv som har godt fra hverandre. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Andre tiltak: - Per i dag er det ikke krav til radonmåling hvis boligen bebos av eier. Hvis boligen eller deler av boligen skal leies ut er det krav til radonmåling. Pipe og ildsted,TG3 Fritidsboligen har ett innvendig pipeløp av isolert stålpipe som går fra ildsted og over tak. Pipeløpet har et fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Vurdering av avvik: - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Det er på vist rustdannelse i beslaget i innvendig himling. Tiltak - Større avstand til brennbart materiale må lages. Kostnadsestimat : Under 10 000 Innvendige dører,TG2 Malte speildører Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak - Enkelte dører må justeres. Kjøkken 1. Etasje > Stue/kjøkken Overflater og innredning,TG2 Gulv er tekket med tregulv. Vegger er tekket med malt panel. Himling er tekket med malt panel. Kjøkken innredning er av eldre dato. Laminerte skrog med slette fronter. Laminerte benkeplater. Fliser på vegger mellom benkeplater og overskap. Oppvaskkum og skyllekum av stål med ett-greps blandebatteri. Gass komfyr. Gass kjøleskap. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Kjøkkeninnredning av eldre dato, oppgraderinger bør påregnes på sikt. Det ble ikke registrert noe funksjonssvikt ved befaring. Det er manglende kant laminering og boble i benkeplate. Spor av mus i benkeskap og under gasskomfyr. Tiltak - Tiltak: - Oppgraderinger/utskiftninger bør påregnes på sikt. Det bør gjøres nærmere undersøkelser angående spor av mus. 1. Etasje > Stue/kjøkken Avtrekk,TG2 Det er ingen ventilering på kjøkken. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres. Kostnadsestimat : Under 10 000 Spesialrom 1. Etasje > Toalettrom Overflater og konstruksjon,TG3 Vegger er tekket med paneling. Gulv er tekket med tregulv Himling er tekket med paneling Gulvmontert seperasjons toalett med ventilering ut av yttervegg. Laminert skrog med laminerte profilerte fronter. Servant med ett-greps blandebatteri (varmtvannskaran er fjernet). Ingen ventilering av wc rommet, Vurdering av avvik: - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Det er kun sommervann på fritidsboligen. Vann blir tatt fra bekk bak hytta. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør,TG2 Avløpsrør av plast. Avløp fra seperasjons toalett av plast (kun urin) Avløp av gråvann/urin går i bakken. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Ventilasjon,TG2 Naturlig ventilasjon Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Kostnadsestimat : Under 10 000 Branntekniske forhold,TG3 Boligen er ikke tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere og brannslukningsapparat. 17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja 19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 20.Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat : Under 10 000 Tomteforhold Grunnmur og fundamenter,TG3 Fritidsboligen er fundamentert på pilarer av betong og tre. Understøttet flere punkter på bærende konstruksjon med jernbanesviller Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er registrert skjevheter i pilarer. Det er steder under bærende konstruksjon som er understøttet med jernbanesviller, flere av disse understøttende har skjevheter og noen har falt ned. Der er registrert flere provisoriske understøttelser. Tiltak - Tiltak: - Det må påregnes nærmere undersøkelser og utbedring angående pilarer, jernbanesviller og provisoriske understøttelser. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Terrengforhold,TG2 Eiendommen ligger i skrånende terreng. Vurdering av avvik: - Eiendommen ligger i flomutsatt område. - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område. - Eiendommen ligger innenfor et område på NVE sine kart betegnet som aksomhetsområde for snøskred og flom. Tiltak - Andre tiltak: - Vis aktsomhet i perioder med snøskredfare og ved mye nedbør. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Hytten selger/overleveres med all inbo/løsøre. Hytten rengjøres ikke ytterligere og overleveres slik den stod på visning.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er ikke egen parkering tilknyttet eiendommen, men dagens eier parkerer i parkeringslomme ved veien.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Eiendommen rengjøres ikke ytterligere, og selges slik den er ved besiktigelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 300 000,00))   26 640,- (Omkostninger totalt)   326 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Fritidsboligen blir varmet opp med vedfyring.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  1260

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkluderer: Tilsyn avløpsanlegg.

  Info om eiendomsskatt
  Jmfr. opplysninger om eiendomsskatt, motatt av Rana kommune datert 23.05.2024, så er følgende opplyst om fra Rana kommune: Ingen informasjon funnet.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskiftet. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/110/16/2: 12.09.2023 - Dokumentnr: 985399 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Årlig festeavgift: NOK 2 500 Gjelder fra dato: 06/09-2023 Tomteverdi: NOK 125 000 Gjelder denne registerenheten med flere 05.06.2023 - Dokumentnr: 575457 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1833 Gnr:110 Bnr:16

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak.   Ovennevnte medfører at man ikke vet hvorvidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. En konsekvens av lovlighetsmangler kan for eksempel være at kommunen gir pålegg om tilbakeføring av det ulovlige tiltaket. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Fritidsboligen har sommer vann fra bekk på baksiden av hytta. Hytten har ikke avløp. Seperasjons toalett på wc-rom. Eiendommen har adkomst via offentlig vei, og deretter via båt.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplan for Rana (KA2023). Ikrafttredelse 21.06.2023. Undertegnede Eiendomsmegler er ikke kjent med planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om dette hvis kjente nåværende eller fremtidige planforslag kan berøre eiendommen i en eller annen form. Id: KA2023 Navn: Kommuneplanens arealdel 2023 - 2033 for Rana Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 21.06.2023 Delarealer: 45kvm Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende Områdenavn: LNFR1

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 300 000,00))   26 640,- (Omkostninger totalt)   326 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  26640

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 82 135,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr  10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev