aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sundøyveien 80.

Sundøy Sundøyveien 80

YTTERLIGERE PRISREDUKSJON - Flott fritidseiendom med strandlinje - Usjenert beliggenhet

 • 2 200 000
 • BRA 71 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 200 000
 • OMKOSTNINGER71 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 271 374
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 012
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 71 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 211 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 2 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  404,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  71 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 271 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg.: Hall m/trapp, bad, kjøkken, stue
Loft: Trapperom med loftstue,3 soverom
Lagerrom i loftsetasjen med tilgang gjennom luke i vegg. Rommet har ikke målbart areal og er ikke medtatt i arealoversikten ovenfor.
Utgang til terrassen fra stua

Sundøyveien 80, Nordland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG3: Store eller alvorlige avvik
  UTVENDIGE TRAPPER
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk på terrassetrapp.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  VÅTROM - SLUK, MEMBRAN OG TETTESJIKT - BAD
  Vurdering av avvik:
  - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
  - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Belegget ned i sluk er utett.
  Tiltak
  - Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Belegget ved sluk under kabinett må tettes.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  KJØKKEN - AVTREKK
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert avvik med avtrekk. Avtrekket er ikke tilkoblet kanal.
  Tiltak
  - Andre tiltak:
  Ventilator må tilkobles ventilasjonskanal.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TOMTEFORHOLD - BYGGEGRUNN
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  - Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. På hjørnet mot nordøst er det utsiging av masser.
  Tiltak
  - Påviste skader må utbedres.
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Masser på nedre side av grunnmuren må stabiliseres for å hindre videre utsiging.

  TOMTEFORHOLD - TERRENGFORHOLD
  Tomten ligger i et skrånende terreng.
  Vurdering av avvik:
  - Terreng faller inn mot bygning. Mot nordøst (på oversiden av huset) heller terrenget mot bygningen.
  Hellinger ut fra husvegger skal ha fall på 1:50 i en avstand på 3 meter.
  Tiltak
  - Det bør foretas terrengjusteringer.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000


  TG2: Avvik som kan kreve tiltak
  UTVENDIG - TAKTEKKING
  Vurdering av avvik:
  - Det er stedvis mosegroing på tekking. På møne over pipen er taktekkingen spikret ned. Pipebeslaget er ikke knekt ned i kilrenne med fare for lekkasje i spissen mot pappshingel. I kilrenne mangler det papptekking. Monteringen av pappshingel er ikke fagmessig utført.
  Tiltak
  - Taktekkingen må kontrolleres på mønet. Pipebeslag må knekkes ned i kilrenne. Rengjøre tekking for mose.

  UTVENDIG - NEDLØP OG BESLAG
  Takrenner og nedløpsrør er av stål.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak
  - Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  UTVENDIG - VEGGKONTRUKSJON
  Vurdering av avvik:
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Stedvis malingsavflassing på kledning mot sørøst.

  UTVENDIG - TAKKONTRUKSJON/LOFT
  Takkonstruksjonen er gjenbygget uten inspeksjonsluke til kaldloftet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er montert en ventil i gavlvegg mot nordøst som er over himlingen på loftet.
  Tiltak
  - Lufting/ventilering bør forbedres. Gjennomlufting over himling på loftet bør forbedres.

  UTVENDIG - VINDUER
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Enkelte utvendige karmbord er montert uten åpning mot vindusbeslag.
  Tiltak
  - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Anordne dryppnese på karmbord mot vindusbeslag.

  UTVENDIG - BALKONGER, TERRASSER OG ROM UNDER BALKONGER
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Konstruksjonene har skjevheter.
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Fundamenteringen med telefonstolper har skjevheter.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Telefonstolper må stabiliseres. Nærmere undersøkelser anbefales.

  INNVENDIG - ETASJESKILLE/GULV MOT GRUNN
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Måling planavvik i etasjer:
  Hovedetasje: Totalt planavvik ca. 13 mm. Radius på 2 meter ca. 11 mm.
  Loftsetasje: Totalt planavvik ca. 13 mm. Radius på 2 meter ca. 9 mm.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  INNVENDIG - RADON
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  INNVENDIG - TRAPPER
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Tiltak
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Åpninger mellom trappetrinn er over forskriftskrav på 10 cm.

  INNVENDIG - DØRER
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres. Justering av to soveromsdører i loftsetasjen.

  VÅTROM - OVERFLATER GULV - BAD
  Vurdering av avvik:
  - Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Gulvet er tilnærmet flatt, men ved dør er det motfall på gulvet. Sluket er nedsenket i betonggulvet, vinylbelegget er sprukket ved klemring. Belegget er ikke tekket opp under dørterskel.
  Tiltak
  - Det må foretaes nærmere undersøkelser, tidspunkt for utbedring av tettesjikt nærmer seg. Det må etableres oppkant på belegg ved dørterskel.
  Sprekk i belegg ved sluk må tettes.

  VÅTROM - VENTILASJON - BAD
  Vurdering av avvik:
  - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Badet har kun naturlig lufting gjennom ventil i vegg. Det er ikke etablert tilluft under dørterskel.
  Tiltak
  - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  KJØKKEN - OVERFLATER OG INNREDNING
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Foran ventilator er det midlertidig dekkplate som ikke er fastgjort.
  Tiltak
  - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Montere permanent dekkplate foran ventilator.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - AVLØP
  Innvendige avløpsrør av plast.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tiltak
  - Det er opplyst av eier om at det ikke er stakeluke på avløpsanlegget. Dette bør etableres.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på Sundøya i Leirfjord kommune, ca. 4,4 km fra Sundøybrua. Tomten ligger sørøstvendt med utsikt over Vefsnfjorden. Eiendommen ligger ca. 25 meter fra Vefsnfjorden og har god utsikt.
  Øvrige avstander: Leirfjord ca. 19,5 km, Sandnessjøen ca. 38 km. og avstand til Mosjøen er ca. 53 km.
 • Fritidsbolig:
  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

  Utebod/anneks:
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Byggeår 2012. Bra: 13 m2. Normalt bra standard ut fra byggeår. Normalt vedlikeholdt.
  Beskrivelse:
  Annekset er fundamentert på telefonstolper og pålagt bjelkelag som innvendig er tekket med tregulv. Innvendige overflater er kledd med panel i himling og på vegger. Boden er avdelt med et lite rom innvendig. Eget sikringsskap er plassert innvendig i boden. Det er bygd en utvendig terrasse ved inngangsdøren. I bakkant av boden er det montert opp et vedskjul på ca 1 m². Utvendig er boden tekket med liggende bordkledning og utvendig tak er tekket med pappshingel.
  Avvik: Det er skjevheter i fundamenteringen, kondensskader innvendig i vinduskarm og skjevheter i takkonstruksjonen.

  Jordkjeller:
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Ukjent byggeår, byggeåret er estimert til 1970. Lav standard. Ikke vedlikeholdt.
  Beskrivelse:
  Jordkjelleren er oppbygd av betong i vegger og i tak. Innvendige vegger er tekket med tresonitt. På gulvet er det jordgulv og utvendig tak er det tekket med torvtak.
  Innvendig er det fuktskader på innvendige betongoverflater og jordgulvet er fuktig. Døra på jordkjelleren er ødelagt. Jordkjelleren er ikke i bruk i dag. For å kunne benytte seg av jordkjelleren må innvendige forhold på overflater renoveres, det bør legges gulv og anordne god innvendig lufting.
 • Adkomst via kommunal veg og privat veg. Den private vegen er ca. 680 meter fra Sundøyveien og er meget bratt på slutten av vegen ned til eiendommen.
  Det er tinglyst rettighet på bruk av vegen på gnr/bnr 110/11. Denne strekningen er ca. 90 meter lang. Resten av vegen som går over gnr/bnr.
  110/1 foreligger det ikke tinglyst rettighet for bruk av vegen. Kontakt megler for nærmere informasjon.
 • UTVENDIG
  Utvendig taktekke av pappshingel.
  Takrenner og nedløpsrør er av stål.
  Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning som har lufting i bord på baksiden.
  Takkonstruksjonen er gjenbygget uten inspeksjonsluke til rom under taktekking.
  Vinduer med to-lags isolerglass fra 2012.
  Isolert hovedinngangsdør og terrassedør med to lags glass.
  Terrasse ned mot fjorden på ca. 31 m². På terrassen er det bygd tak over terrassedør på ca. 3 m².

  INNVENDIG
  Hovedetasje:
  Gulv: Laminat.
  Vegger: Panel.
  Himling: Panel.

  Loftsetasje:
  Gulv: Opprinnelig tregulv som er pålagt
  teppebelegg.
  Vegger: Panel.
  Himling: Panel.

  Hovedetasje har støpt betongplate på grunn som er isolert med 30 cm. isopor. Mellom etasjer er det trebjelkelag.
  Det er installert isolert stålpipe.
  Vedovn er plassert i stua.
  Innvendig trapp mellom etasjer er lakket tretrapp.
  Innvendige dører av hvite formpressede dører.

  VÅTROM
  Bad
  Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: teknisk forskrift 2010 og ingen dokumentasjon.
  Vegger og himling er tekket med panel.
  Gulvet er tekket med vinylbelegg og har elektriske varmekabler.
  Badet har plastsluk med synlig vinylbelegg som tettesjikt og klemring i sluk.
  Badet er innredet med dusjkabinett, keramisk servant med underskap og speilhylle over servant.
  Opplegg for vaskemaskin.
  Badet har naturlig ventilering gjennom ventil i vegg.
  Fuktmåling ble utført med elektroder i eksisterende hull i vegg under kjøkkeninnredningen. Ingen unormale forhold ble påvist.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminat benkeplate.
  På kjøkkenet er det montert inn komfyr og kjøl/fryseskap.
  Det er montert avtrekksventilator over komfyr.
  Ventilatoren er ikke tilkoblet avtrekk.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Innvendige vannrør av kobber.
  Innvendige avløpsrør av plast.
  Boligen har naturlig lufting gjenom ventiler i vegger.
  Ca. 30 liters varmvasstank montert på vegg på bad.
  Sikringsskap med automatsikringer.
  Sikringsskapet ble montert i 2012.

  TOMTEFORHOLD
  Det er byggegrunn av leirholdige masser.
  Grunnmur i isolerte elementer.
  Septiktank av glassfibertank og slamskiller med avløpsrør ut i fjorden.


  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 03.06.2022 av Knut Kjønnås.
 • 1.et: 40 Bra
  Loft: 31 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom er medtatt i arealet for P-rom

  Innvendige romhøyder:
  Hovedetasje: Ca. 2,28- 2,30 meter.
  2. etasje: Ca. 0,85- 2,42 meter.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
 • Det meste av innbo og løsøre følger med i salget. Av hvitevarer følger komfyr, kjøl-/fryseskap og vaskemaskin.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue.
  Varme i alle gulv i 1.etg.
 • Tomten er ei naturtomt med grunn av leire. Det er nylig gjort opparbeidelse av tomten mot sjøen og dette området er ikke igjengrodd.
 • Plass til parkering på egen tomt evt. på gnr./bnr. 110/11 ved Fylkesveien.
 • Vei: Adkomst via kommunal veg og privat veg.

  Vann: Privat vannledning fra brønn på naboeiendom. I følge eiere vil denne retten bli tinglyst i nærmeste fremtid.

  Avløp: Eiendommen har privat septiktank med slamavskiller og plastrør fra slamavskiller ut i fjorden.
 • Formuesverdi kr 21 991 per
 • Kr. 3 540 pr. år
  Gjelder eiendomsskatt og feiing.
 • Strøm og forsikring kommer i tillegg til kommunale avgifter og fritidsrenovasjon.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 14.11.2014.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  I bekreftet grunnbokutskrift datert 26.04.2022 er det tinglyste rettigheter for bruksrett av veg og parkeringsplass på gnr./bnr. 110/11.
 • Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel i Leirfjord kommune.
 • Gnr. 110 Bnr. 21 i Leirfjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3.900,-, oppgjørshonorar kr 2.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 44.305,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, grunnbokutskrift, foto, sikringsobligasjon, tilstandsrapport, meglerpakke Infoland. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Marianne Rynesli
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev