aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Øvre Steinbrennutn 18!

Aurdal Øvre Steinbrennutn 18

Trivelig hyttetomt åpent og solrikt beliggende i idylliske og usjenerte omgivelser, ca. 980 moh.

 • 400 000
 • PRISANTYDNING400 000
 • OMKOSTNINGER25 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER425 642
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 989 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  25 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  425 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
På Aurdalsåsen er det mange små fjellvann, bla. vakre Damtjern. I flere av vannene er det mulig å prøve fiskelykken sommer som vinter.

Øvre Steinbrennutn 18, Innlandet

 • Denne fine hyttetomta ligger åpent og solrikt til i et flott turterreng på Øvre Steinbrennutn i Sørum Sameie på Aurdalsåsen. Her kan en senke skuldrene og slappe av i idylliske og usjenerte omgivelser. Fra eiendommen har man utsikt til Skogshorn og Hemsedalsfjellene. Tomta ligger ca. 980 m.o.h.

  Et fint turmål i nærheten er Bjørgovarden (1.138 m.o.h.), og det er mulighet for fiske for eksempel i Langevatnet . Det er også mulighet for småviltjakt i området der det selges et begrenset antall jaktkort.

  Aurdalsåsen er et populært område som stadig flere får øynene opp for. Her finner en trivelige områder med flott natur i behagelig kjøreavstand fra Østlandsområdet. En finner også skiløyper som strekker seg helt til Beitostølen, og ett av Valdres største alpinsentre, Valdres Alpinsenter, ligger solrikt til med nydelig utsikt til fjellene i Hallingdal og Jotunheimen.

  På Aurdalsåsen er det mange små fjellvann, bla. vakre Damtjern. I flere av vannene er det mulig å prøve fiskelykken sommer som vinter. En nydelig vinterdag med pilking på tykk og sikker is kan være en ny og fin naturopplevelse!

  Naturen og terrenget frister til både fot- og sykkelturer. Det finnes merkede stier opp til flere fjelltopper og varder, og de siste årene har det blitt satt ut orienteringsposter i området. Et av målene kan være Fjellenden ca.1.145 moh, som er en familievennlig tur med bademuligheter ved Fræningen.

  Aurdalsåsen kan by på et omfattende løypenett som passer godt for både store og små. Løypene går i fint og variert terreng, og noen av dem er også en del av det populære turrennet "Valdresmasjen". Rennet går fra Beitostølen til Danebu, en strekning på 65 km. Her kan en oppleve skiglede i flott natur, og skulle en ønsker en litt kortere tur kan en velge å gå fra Vangsjøen.

  Om en ønsker alpint har Valdres alpinsenter 5 heiser og 14 nedfarter med ulike vanskelighetsgrader. Skianlegget er hyggelig og oversiktlig, og passer for hele familien - selv for den krevende alpinist. Anlegget ligger solrikt til, og har skiskole, skiutleie og kafé. Til Valdres Alpinsenter er det ca. 17 minutters kjøring med bil.

  Fjellparkstua i Aurdal Fjellpark er også et hyggelig sted å svinge innom. Hit kan en gå på en fin sti,(skiløype vinterstid) og nyte en kopp med ekte varm sjokolade, nybakte kanelboller og lunsjretter hver dag i høysesong. Fjellparkstua er også populær for vennelag og uformelle arrangement.

  Etter lange dager ute i naturen kan en besøke Danebu Kongsgård og nyte gode måltider i vakre omgivelser. Danebu Kongsgård er et trivelig, historisk hotell, som opprinnelig var en folkegave fra Norge til Danmark i august 1945. Hotellet er i dag et populært sted for bla. bryllup, konfirmasjoner og kurs.

  Fra Øvre Steinbrennutn er det ca. 7 km til Aurdal sentrum med søndagsåpen butikk, bensinstasjon og servering. Det er ca. 16 km til Leira og ca. 20 km til Fagernes, hvor en finner et større utvalg av butikker, serveringssteder, kommuneadministrasjon mm. Rett ned for Aurdal, i Vestringsbygda, finner man Valdres Golf sitt flotte anlegg. Dette ligger i naturskjønne omgivelser og er en 9-hulls bane med 18 utslagssteder.
 • Ubebygd hyttetomt.
 • Fra Oslo kan man kjøre til Sandvika, og videre mot Hønefoss og Fagernes.

  Ta første veg til høgre inn på Høgdingsvegen etter at du har passert 50 sona i Aurdal.
  Følg veien ca. 2,7 km, kjør rett fram inn på Hauststølvegen og fortsett ca. 2,3 km.

  Kjør rett fram inn på Kølsrudstølvegen og fortsett i ca. 1,5 km før du tar til venstre inn på Nerre Steinbrennutn.
  Etter ca. 350 m ligger tomten på venstre side merket med "til slags" skilt.

  God tur!
 • Eiet tomt.
 • Eiet tomt, ca. 1.989 m².
 • Helårsvei.

  Viser til punkt 8 i reguleringsbestemmelsene:
  Vannkilder bør sikres mot forurensing og frost, og kan inngjerdes med utadslående grind. Det er ikke tillatt å legge inn vann i hyttene før det er utarbeidet en VA rammeplan for området og det foreligger plan for drikkevannskilde, godkjent utslippstillatelse og ferdigstilt rense- og etterpoleringsanlegg i samsvar med en slik VA-plan.

  Dette vil si at før det blir gitt tillatelse til utslipp, må det foreligge en godkjent VA-plan for Sørum Sameie.


  Strøm
  Valdres Energi opplyser at tilkobling av strøm til denne tomten har en fastpris på kr. 67.000,- Denne prisen er inklusive 100m kabel, men at graving kommer i tillegg. De informerer at kabelskapet er under 100 m fra tomten. Tilkobling og graving bekostes av kjøper.

  Nærmere om tomta
  Hyttetomta er fradelt og oppmålt.

  Kjøper er selv ansvarlig for alle arbeider på egen tomt, samt alle kostnader som påløper i forbindelse med at tomta skal bebygges.

  Reguleringsplan
  Ihht. reguleringsbestemmelser for Sørum gjelder følgende:

  § 1 De regulerte områdene er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:5000.

  § 2 Den samlede bebyggelse på hver hyttetomt må ikke overstige 100 kvm inkl. anneks, uthus m.v. - målt etter utvendig veggmål. Bebyggelsen kan bare oppføres i en etasje.

  § 3 Oppføres bebyggelsen som 2 eller 3 bygninger, forutsettes disse plassert i tunform og så nær hverandre (maks. 8 m) at de ikke danner egne tomteenheter som kan fradeles.

  § 4 Minsteavstand mellom bygninger på ulike tomter skal være 25 m. Maksimal tomtestørrelse 2,0 dekar.

  § 5 Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldingen ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggefelt får en
  harmonisk utforming. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel 20 - 35 grader. Tak og fasader bør ha mørke og matte farger. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget.
  § 6 Hyttene kan ikke benyttes til helårsbolig uten etter særskilt tillatelse, kfr. bygningslovens § 93, annet ledd.

  § 7 Vegetasjon bør ikke fjernes fra tomten med mindre det er nødvendig for oppføring av bygning. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon må utføres så skånsomt som mulig.

  § 8 Vannkilder bør sikres mot forurensing og frost, og kan inngjerdes med utadslående
  grind. Det er ikke tillatt å legge inn vann i hyttene før det er utarbeidet en VArammeplan for området og det foreligger plan for drikkevannskilde, godkjent
  utslippstillatelse og ferdigstilt rense- og etterpoleringsanlegg i samsvar med en slik VA-plan.

  § 9 Inngjerding er ikke tillatt, kfr. bygningslovens § 26 i. Bygningsrådet kan etter særskilt
  søknad gi dispensasjon for inntil 0,5 dekar, dersom fri ferdsel ikke hindres. Grind skal være utadslående.

  § 10 Fra offentlig vei/bomvei og frem til felles parkeringsplass skal det opparbeides felles adkomstveg.

  § 11 Det skal være en og en halv parkeringsplass pr. hytte. Parkeringsplassen skal være
  opparbeidet før første hytte som sokner til plassen tas i bruk.

  § 12 Situasjonsplan skal innsendes sammen med byggesøknad. Planen skal være i målestokk l:200 eller større og skal vise aktuelt byggetrinn og eventuelt fremtidig byggetrinn.

  § 13 Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til bygningsloven og gjeldende bygningsvedtekter i Nord-Aurdal kommune. Det er ikke tillatt ved privat servitutt å etablere forhold som strider mot disse bestemmelsene.

  § 14 Unntak fra disse bestemmelsene kan - når særlige grunner taler for det - tillates av
  bygningsrådet innen for rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for
  Nord-Aurdal kommune.
 • Ingen formuesverdi funnet hos Skatteetaten pr. 31.12.2019

  Ved første gangs verdsetting skal ligningsverdi av fritidseiendom (ikke sekundærboliger) fastsettes til maksimalt 30 % av markedsverdi, eventuelt til 30 % av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg.
 • Offentlige avgifter pr. 2021:
  Feie- og tilsynsavgift hytte kr. 360,-.
  Renovasjon pr. år: kr. 1.390,-.
  Eiendomsskatt.
 • Frivillig løypeavgift.
  Vi oppfordrer alle til å betale løypeavgift for å sikre gode, oppkjørte skiløyper i området.

  I tillegg kommer kostnader til strøm og forsikring.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Valdres Energi opplyser følgende om strømtilkobling til eiendommen:
  Strøm til denne tomten er det en fastpris på kr 67.000,- for tilkobling. Denne prisen er inklusive 100m kabel og graving kommer i tillegg. Ser i kartet at det er under 100m fra kabelskapet.

  Tomta selges som den er på visning uten ytterligere rydding.

  Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 1440, tinglyst 09.04.2001 Bestemmelse om veg.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder Reguleringsplan Sørum Sameie, vedtatt 13.03.1989, revidert 07.05.2015. Fritidsbebyggelse.

  Ingen nye, kjente planer i området.

  Kopi av reguleringsplanen følger under samt som vedlegg i salgsoppgave.
 • Gnr. 98 Bnr. 208 i Nord-Aurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 11.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.400,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 1.139,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 16.500,- samt provisjon kr. 39.000,- . Dette dekkes av selger.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • June Marie Forsetlund
  Magnus Forsetlund
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev