aktiv-eiendomsmegling
Store solrike tomter med flott utsikt

JØRPELAND Tunglandsmarka Boligfelt

Tunglandsmarka Boligfelt - store boligtomter med flott utsikt og attraktiv beliggenhet like ved sjøen og nær sentrum.

 • kr 1 590 000 - 1 900 000
 • Priser fra og tilkr 1 590 000 - 1 900 000
 • Andel: Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel: Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 1 590 000 - 1 900 000
 • Omkostninger fra og tilkr 43 670 - 55 720
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 1 645 720 - 1 948 670
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt910 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 53 BNR. 473
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS Rådhusgaten 12 4100 Jørpeland
 • OppdragsansvarligMarion Espedal
 • Oppdragsnummer1401235004
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Eksempel tomt 1: Tomteverdi kr 1 790 000,-. Dette gir en dokumentavgift på kr. 44.750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Kjøper må også betale tilknytningsavgift for vann og avløp, samt anleggsbidrag til Strand kommune ved oppføring av bolig.

Meld deg på visning!

Påmelding

Tunglandsmarka Boligfelt, Rogaland

 • Om prosjektet
  Tunglandsmarka Boligfelt er et utbyggingsområde som inneholder både tomter og prosjekterte boliger. Her kan du bygge din drømmebolig med den aller beste beliggenheten, og du kan velge fritt hva slags type bolig du ønsker å bygge. Boligtomtene er alle meget store med størrelser fra 703 m² til 979 m² så her får man det luftig og fritt i et helt nytt boligfelt, med god boltreplass rundt hushjørnene. Tomtene kan bebygges med inntil 20% BYA. Garasje kommer i tillegg. Se prosjektets egen hjemmeside på: www.tunglandsmarka.no

  Priser fra og til
  kr 1590000 - 1900000

  Omkostninger fra og til
  kr 43670 - 55720

  Tomteareal
  910m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomt 1: SOLGT Tomt 2: 807 m² Tomt 3: 859 m² Tomt 11: 910 m² Tomt 12: SOLGT Tomt 13: SOLGT Tomt 14: SOLGT Tomt 15: SOLGT Tomt 16: 499 m²

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken og utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Vann, vei og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp frem til tomtene.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Tomtene er regulert til bolig. Området foran tomt 12 og ved siden av tomt 14 er regulert til lekeplass. Tomt 14 grenser mot friområde mot nord og vest, og lekeplass mot sør. Tomt 13 grenser mot friområde mot nord. Foran lekeplassen er det også innregulert en boligtomt, men denne ligger noe lavere i terrenget. Kopi av reguleringsbestemmelsene og reguleringsplanen er vedlagt prospektet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev