aktiv-eiendomsmegling
Hyttetomt i Gilsvågen presentert av Aktiv Laguneparken ved Fredrik Tøsdal

VESTRE VINNESVÅG Gilsvågen

Austevoll/Gilsvågen ! Flott hyttetomt i etablert hyttefelt. Gode sol- og utsiktsforhold. Kort vei til sjø.

 • kr 850 000
 • Prisantydningkr 850 000
 • Omkostningerkr 37 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 887 392
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 594 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  21 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000))

  37 392 (Omkostninger totalt)

  887 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Gilsvågen, Vestland

 • Tomt
  1594m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten ligger ca. 15 minutters kjøring fra Bekkjarvik Handlesenter hvor man får tilgang på et utvalg av butikker og spisesteder. Det er ellers ca. 25 minutters kjøring til Hufthamar fergekai. Tomten ligger fint til i et hyggelig hyttefelt med nærhet til sjø og turmuligheter.

  Beliggenhet
  Tomten ligger ca. 15 minutters kjøring fra Bekkjarvik Handlesenter hvor man får tilgang på et utvalg av butikker og spisesteder. Det er ellers ca. 25 minutters kjøring til Hufthamar fergekai. Tomten ligger fint til i et hyggelig hyttefelt med nærhet til sjø og turmuligheter.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger

  Diverse
  Selger opplyser om at hyttene i området er tilknyttet offentlig vann. Man må påregne påkoblingsavgift til dette. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  21 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000))

  37 392 (Omkostninger totalt)

  887 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Det foreligger ikke kommunale avgifter på eiendommen. Ved bygging blir boligen faktuert med renovasjon iht. gjeldende forskrift. Ved påkobling til vann og avløp vil det også påløpe kommunale avgifter.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4625/63/95: 10.06.2022 - Dokumentnr: 627542 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Laguneparken AS
  Org.nr: 924 914 157
  10.03.2008 - Dokumentnr: 203336 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4625 Gnr:63 Bnr:6
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1509222 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1244 Gnr:63 Bnr:95
  07.10.2013 - Dokumentnr: 851673 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:63 Bnr:6
  Rettigheten er gitt for 2 enheter vedrørende gnr. 63 bnr. 38
  07.10.2013 - Dokumentnr: 851738 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:63 Bnr:6
  Rettighetene er gitt for 2 enheter vedrørende gnr. 63 bnr. 38


  Vei, vann og avløp
  Vei/vann/avløp Vei: Privat vei fram til fylkesveg 546 Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann. Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløp. Kommunen opplyser om at det er felles privat avløpsanlegg i planområdet. Selger opplyser om at hyttene i området er tilknyttet offentlig vann, og at det også er lagt frem til denne tomten. Man må påregne påkoblingsavgift til dette.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i reguleringsplan for Gilsvågen i området for fritidsbebyggelse.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  850 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  21 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000))

  37 392 (Omkostninger totalt)

  887 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37392

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev