aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Heimdalsåsen - selveier boligtomter!
Velkommen til Heimdalsåsen - selveier boligtomter!

ANDEBU Heimdalsåsen - tomter

Byggeklare Boligtomter Heimdalsåsen. Fantastisk beliggenhet med nærhet til skog, natur og vann.

 • kr 650 000 - 890 000
 • Priser fra og tilkr 650 000 - 890 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 650 000 - 890 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 21 126
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 650 000 - 890 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt743 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 273 BNR. 4
 • Informasjon om meglerforetaketSandefjord og Andebu Eiendomsmegling AS Rådhusgata 17 3211 Sandefjord
 • OppdragsansvarligKaia Hostvedt Dahle
 • Oppdragsnummer1311235002
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: 2,5% dokumentavgift av salgssummen Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 206,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomtekart
Gang-og sykkelsti til barnehage, barneskole og busstopp.

Heimdalsåsen - tomter, Vestfold og telemark

 • Om prosjektet
  5 selveier boligtomter i Heimdalsåsen. Tomtene overleveres ferdig steinsatt med minimum 0,6m stein over fjellgrunn / sand. Vei, vann og avløp til tomtegrense.

  Priser fra og til
  kr 650000 - 890000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 21126

  Tomteareal
  743m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt i Sandefjord kommune pt.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3804/273/4: 27.02.1957 - Dokumentnr: 9000159 - Erklæring/avtale Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  Opprinnelig dok nr 500495/1957 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.07.1961 - Dokumentnr: 9000031 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:273 Bnr:24
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Opprinnelig dok nr 502311/1961 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.09.1961 - Dokumentnr: 9000282 - Bestemmelse om vannledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Opprinnelig dok nr 503189/1961 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.06.1966 - Dokumentnr: 9000067 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt
  Opprinnelig dok nr 502530/1966 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.01.1978 - Dokumentnr: 9000377 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Opprinnelig dok nr 500431/1978 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.04.1980 - Dokumentnr: 9000355 - Best. om vann/kloakkledn. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Opprinnelig dok nr 502242/1980 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.12.1981 - Dokumentnr: 9000347 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Opprinnelig dok nr 508876/1981 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.12.1981 - Dokumentnr: 9000378 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Opprinnelig dok nr 509115/1981 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.12.1981 - Dokumentnr: 9000379 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Opprinnelig dok nr 509116/1981 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.08.2003 - Dokumentnr: 9000796 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver SKAGERAK NETT AS
  Med flere bestemmelser
  Opprinnelig dok nr 10749/2003 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.08.2011 - Dokumentnr: 691100 - Jordskifte Jordskiftesak 0700-2010-0023 Heimdalåsen
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.12.2013 - Dokumentnr: 1100912 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Lede AS
  Org.nr: 979 422 679
  Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av frittstående nettstasjon med tilhørende kabelanlegg.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.10.2020 - Dokumentnr: 3243911 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:273 Bnr:44
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Sandefjord Kommune
  Org.nr: 916 882 807
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om solidaransvar
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.08.2022 - Dokumentnr: 855208 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:273 Bnr:44
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Sandefjord Kommune
  Org.nr: 916 882 807
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.12.1893 - Dokumentnr: 9000012 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:1
  Opprinnelig dok nr 900062/1893 fra TØNSBERG TINGRETT
  19.05.1936 - Dokumentnr: 9000049 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:9
  Opprinnelig dok nr 300569/1936 fra TØNSBERG TINGRETT
  11.05.1956 - Dokumentnr: 9000248 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:21
  Opprinnelig dok nr 500903/1956 fra TØNSBERG TINGRETT
  17.04.1961 - Dokumentnr: 9000121 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:24
  Opprinnelig dok nr 501250/1961 fra TØNSBERG TINGRETT
  24.12.2004 - Dokumentnr: 9003037 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:52
  Opprinnelig dok nr 18715/2004 fra TØNSBERG TINGRETT
  04.04.2014 - Dokumentnr: 278129 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0710 Gnr:273 Bnr:84
  13.11.2019 - Dokumentnr: 1357420 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:90
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 887540 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:273 Bnr:4
  17.12.2020 - Dokumentnr: 3501193 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:91
  Elektronisk innsendt
  26.08.2021 - Dokumentnr: 1050127 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:93
  Elektronisk innsendt
  26.08.2021 - Dokumentnr: 1050190 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:94
  Elektronisk innsendt
  26.08.2021 - Dokumentnr: 1050223 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:95
  Elektronisk innsendt
  26.08.2021 - Dokumentnr: 1050507 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:96
  Elektronisk innsendt
  26.08.2021 - Dokumentnr: 1050577 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:97
  Elektronisk innsendt
  26.08.2021 - Dokumentnr: 1050882 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:98
  Elektronisk innsendt
  26.08.2021 - Dokumentnr: 1050938 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:99
  Elektronisk innsendt
  14.02.2023 - Dokumentnr: 161942 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:107
  Elektronisk innsendt
  14.02.2023 - Dokumentnr: 162865 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:108
  Elektronisk innsendt
  15.02.2023 - Dokumentnr: 167790 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:3804 Gnr:273 Bnr:91
  Vederlag: NOK 0
  Omsetningstype: Fritt salg
  20.02.2023 - Dokumentnr: 183506 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:109
  Elektronisk innsendt
  20.02.2023 - Dokumentnr: 183574 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:110
  Elektronisk innsendt
  20.02.2023 - Dokumentnr: 183615 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:111
  Elektronisk innsendt
  20.02.2023 - Dokumentnr: 184813 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:113
  Elektronisk innsendt
  20.02.2023 - Dokumentnr: 184858 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:115
  Elektronisk innsendt
  20.02.2023 - Dokumentnr: 184907 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3804 Gnr:273 Bnr:112
  Elektronisk innsendt


  Vann, vei og avløp
  Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via XX. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Vei, vann og avløp til tomtegrensene. Tilknytningsavgift: for bolig opptil 300 kvm kr 96,- inkl mva pr kvadrat for vann/kr 124,- inkl mva pr kvm avløp.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  I kapittel 5 i reguleringsbestemmelser står det under punkt 5.1 Skole: Boligbygging kan ikke settes i gang før det etter kommunens vurdering er tilstrekkelig skolekapasitet. Dette området er regulert og er medtatt i anslag for antall elever ved skolen. Bestemmelsen er ikke til hinder for videre utbygging i Heimdalsåsen iflg. epost fra kommunen til selger.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt kr 40 000,- inkl mva per tomt. Kr 20 000,- inkl mva tilrettelegging for hele prosjektet.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Tomtekart, reguleringsplankart og bestemmelser.

Dokumenter

Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev