aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kirkeng Camping! Østfold eneste 4 stjerners camping en perle langs Haldenvassdraget

4-stjerners camping med herlig strandlinje og øy. Vestvendt. Kirkeng Camping i Aremark til salgs!

 • 19 500 000
 • PRISANTYDNING19 500 000
 • OMKOSTNINGER488 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER19 988 842
 • EIENDOMSTYPEForretningseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT60 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 19 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  487 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  488 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  19 988 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kirkeng 1 (bnr 2) består av Campingplass med servicebygg som inneholder resepsjon, kontor, kiosk, hybler, leiligheter, wc, dusjrom, vaskerom og sidebygg med garasje og lager. I tillegg 2 frittstående utleiehytter og en stor laftet tømmerhytte.
Ellers består anlegget av 105 oppstillingsplasser for campingvogner. Alle med tilgang til strøm. Av disse er ca 75 helårsplasser, hvorav 30 stk er stor komfortplasser. Kontakter for sesong 2022 (mai-okt) er inngått og overtas av kjøper. God startkapital med månedlige inntekter. Bryggeanlegg med 24 båtplasser, tømmestasjon for campingvogner/campingbiler med renseanlegg, strandplatting for sosiale sammenkomster med overbygg, grillmuligheter og belysning. Lekeplass, ballbinge og stor badestrand med vannaktiviteter.

Det er i tillegg mulighet for kjøp av Kirkeng 2 (bnr 12+20) som består av et forsamlingslokale i to etasjer og et frittliggende uthus.

Se informasjon om pris under eget punkt litt lenger ned i annonsen.
Felleskjøkkenet med TV har et moderne inntrykk og gode fasiliteter for våre gjester.

Kirkeng 1 og Kirkeng 2, Viken

 • Thorfinn Johansen-Kirkeng
  Anne-Marit Kirkeng Elnes
 • Gnr. 18 Bnr. 2 og Gnr. 18 Bnr. 12 og Gnr. 18 Bnr. 20 i Aremark kommune
 • Campingplass med strandlinje. campingplasser til bobiler og vogner, hytter, servicehus, restaurantbygg m.m.
 • Det er hovedsakelig normal god standard på bygninger og anlegg. Se vedlagte rapport utført av Taksthuset AS for detaljerte beskrivelser av bygninger og anlegg. Ved kjøp av spiseri/cafe må oppgradering av 2. etasje i Kirkeng 2, forsamlingslokalet påregnes.
 • Solrikt, lunt og meget barnevennlig beliggende på aldeles nydelig tomt med strandlinje til Aremarksjøen. Her har man sol hele dagen, og med en herlig badestrand som skapt for både barn og voksne. Eget bryggeanlegg med båtplasser. Kirkeng er kjent for sin flotte beliggenhet, og med nærhet til supert turterreng i skog og mark, kort vei til butikk i Aremark sentrum, samt mye mer. Aremarksjøen er en del av Haldenvassdraget - som gir muligheter for padleturer eller båtturer både ned til Halden eller oppover til Øymarksjøen. Ned mot Halden kommer man f.eks. til Brekke sluser som også til byr en spennende zipline "Via Ferrata Haldenkanalen".
 • Lett og god adkomst direkte fra riksveien i bakkant.
 • Hovedbygg:
  Grunnmur av gråstein og murt teglstein. Yttervegg i murt teglstein. Fasader er pusset og malt. Saltak i trekonstruksjon. Tak er tekket med teglstein. Isolerglassvinduer. takrenner og nedløp i sink.

  Kirkeng 2 forsamlingslokale/cafe er oppført på grunnmur i murt stein/betong. Tilbygg med støpt plate på mark. Yttervegg oppført i tømmer med stående panel, 2 vegger oppgradert. Resterende vegger har behov for oppgradering. Saltakkontruksjon i tre tekket med korrugerte stålplater.
  Eiendommen er registrert som forsamlingshus/bedehus i matrikkelen og det er søkt bruksendring til cafe/restaurant. Ta kontakt for å få utlevert dokumentasjon rundt dette.
 • Kirkeng 1 på 59 550 kvm jmf vedlagte rapport fra takstmann. Campingplassen består av ca. 28 000 kvm.
  Tomten er kupert og med opparbeidet oppstillingsplasser for campingvogner/campingbiler, infrastruktur, grøntarealer, parkeringsplasser, lekeplass, ballbinge og diverse friområder. Rett nedenfor campingplassen ligger en stor sandstrand og bryggeanlegg. Gode solforhold.

  Kirkeng 2 på 998 kvm jmf vedlagte rapport fra takstmann.
  tomten er flat og kupert og er opparbeidet med gruset uteplass og gårdsplass med 8 stk bobilplasser.

  Det er i matrikkelen registrert kulturminner:
  Art: Bosetning-aktivitetsområde, automatisk fredet, arkeologisk lokalitet.
  Art: Gravfelt, automatisk fredet, arkeologisk lokalitet.
  Evt. byggesøknader må på beregnes noe lenger behandlingstid da Fylkesmann skal gjøre vurdering/uttalelse.

  Naboeiendom 18/89 har utvidet tomtegrense ned mot stranden til nabo som ikke følger med i salget. Egne vilkår og adkomst må avklares med ny eier. Se eget kart.
 • På egen gårdsplass
 • Ukjent byggeår for hovedbygg, men tilbygget i 1990, 2005 og 2016.
  Cafe/restaurant med byggeår 1926, tilbygget i 1970.
 • Kirkeng 1:
  Hovedbygg: 498 kvm BTA
  Laftet hytte: 34 kvm BTA
  Hytte uisolert: 5 kvm BTA
  Hytte isolert: 8 kvm BTA
  Hytte/platting ved sjøen: 70 kvm BTA

  Kirkeng 2:
  Cafe/restaurant: 308 kvm BTA / 279 kvm BRA/P-rom
  Uthus: 63 kvm BTA / 55 kvm BRA
 • Se vedlagte rapporter for detaljer rundt leieavtaler/leieforhold.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 491 652 per 31.12.19
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 769 945 per 31.12.19
  Gjelder 3012-18/2.
 • Strøm.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen er regulert av reguleringsplanen for Kirkeng/Sjøvik. Arealformål: Camping, grøntområder og fritidsboliger.
 • Privat vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Tømmestasjon på plassen for tømming av bobiler/campingvogner.
  Se forøvrig infobrev fra Aremark kommune som følger vedlagt.
 • Det er utstedt ferdigattest datert 16.08.2016 for tilbygg av servicehus på campingplass. Tilbygg i to etasjer. Det er kjøkken, og wc/dusjrom i 1 etg. barne- /stellerom er ikke innredet. I andre etasje er det lagerrom (disponibelt).
 • Se oversikt over de kommunale avgifter i informasjonsbrev fra Aremark kommune.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.

  Selger ønsker at det ved budgivning spesifiseres hva man byr på.
 • Se informasjon i vedlagte verdivurdering utført av Taksthuset AS.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Kjøper overtar forhold som beskrevet/fremkommer i møtereferater/brev mellom Aremark kommune og Kirkeng Camping. Se vedlegg.
  Ta kontakt med Aremark kommune for detaljer rundt disse forholdene.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå kjøpekontrakt som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert kjøpekontrakten. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne-Marit Kirkeng Elnes
  Thorfinn Johansen-Kirkeng
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev