aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Svarødskog 13!
Velkommen til Svarødskog 13!

AREMARK Tomt Svarødskog 13

Boligtomt klar til bygging. Vei, vann, fiber og avløp ligger klart!

 • kr 400 000
 • Prisantydningkr 400 000
 • Omkostningerkr 27 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 427 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 202 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000))

  27 042 (Omkostninger totalt)

  427 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Solrikt, trygt og barnevennlig beliggende på etablerte Svarødskog villaområde på Bjørkebekk. Ingen gjennomgangstrafikk. Området byr på et eldorado av tur- og treningsmuligheter i skog og mark, og bade- og fiskemuligheter i en mengde vann samt i vassdraget. Her er mulighetene mange! Det er ca. 20min til Halden sentrum og 14 minutter til Aremark sentrum med bl.a. butikker, bensinstasjon og storkiosk m.m

Tomt Svarødskog 13, Viken

 • Tomt
  1202m²

  Beskrivelse av tomt
  Solrikt, trygt og barnevennlig beliggende på etablerte Svarødskog villaområde på Bjørkebekk. Ingen gjennomgangstrafikk

  Beliggenhet
  Solrikt, trygt og barnevennlig beliggende på etablerte Svarødskog villaområde på Bjørkebekk. Ingen gjennomgangstrafikk. Området byr på et eldorado av tur- og treningsmuligheter i skog og mark, og bade- og fiskemuligheter i en mengde vann samt i vassdraget. Her er mulighetene mange! Det er ca. 20min til Halden sentrum og 14 minutter til Aremark sentrum med bl.a. butikker, bensinstasjon og storkiosk m.m.

  Adkomst
  Ved Fjellbru kjør mot Bjørkebekk. Følg veien til avkjøring til Svarødskog kommer til venstre etter ca. 9km. Følg veien rett opp bakken og frem og tomten ligger på høyre side.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Selger har følgende forutsetninger: Byggesaken må være igangsatt innen 12 mnd fra overdragelsesdato. Byggestart må være innen 12 mnd etter at IG er gitt. Bygget må ferdigstilles innen 24 mnd etter byggestart. Eiendommen tilbakeføres til Aremark kommune til kostpris hvis vilkårene over ikke etterleves. Aremark kommune kan etter avtale med kjøper særskilt avtale mindre justeringer det enkelte vilkår hvis det viser seg å være påkrevd grunnet offentlig saksbehandling eller andre tungtveiende grunner.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000))

  27 042 (Omkostninger totalt)

  427 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  ikke svar

  Info om eiendomsskatt
  har kjøpt

  Info formuesverdi
  ikke interessert - har kjøpt

  Info vannavgift
  ikke interessent. har kjøpt

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3012/37/79: 22.03.2006 - Dokumentnr: 172941 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3012 Gnr:37 Bnr:55
  Overført fra: Knr:3012 Gnr:37 Bnr:74
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.02.2021 - Dokumentnr: 161321 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3012 Gnr:37 Bnr:74
  Elektronisk innsendt


  Vei, vann og avløp
  Se vedlagte VA kart. VA ligger klart til tomtegrense. Tilkoblingsavgifter tilkommer med tilkobling vann kr 18 750 og tilkobling avløp kr 43 750 ink mva. (satser for 2022) Offentlig vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Aremark kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan Bjørkebekk boligfelt med formål bolig.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Omk. Kjøper beskrivelse
  400 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000))

  27 042 (Omkostninger totalt)

  427 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  27042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Boligselgerforsikring
  har kjøpt

  Boligkjøperforsikring
  ikke svar

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr 25 000 per tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3900, oppgjørshonorar kr 4900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8485. Utleggene omfatter internett og sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev