aktiv-eiendomsmegling
Spennende utviklingsområde i Årnes sentrum!
Spennende utviklingsområde i Årnes sentrum!

ÅRNES Øvre Hagaveg 14 (Fys-Ark Gården AS )

Årnes - Spennende utviklingsområde med sentrumsnær beliggenhet. Se detaljregulering for oppføring av ny blokkbebyggelse!

 • kr 20 000 000
 • Prisantydningkr 20 000 000
 • BRA -
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 20 000 000
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Meget spennende utviklingspotensiale i et sentrumsnært område med gangavstand til togstasjon og alt av servicetilbud. Gnr. 169, bnr. 79 og bnr. 263: Det er vedtatt detaljreguleringsplan hvor eksisterende bebyggelse på bnr. 79 foreslås revet og erstattet med ny blokkbebyggelse, kombinert av næringsareal i 1.etasje og leilighetsbebyggelse i etasjene over. Ny bygning skal oppføres helt inntil eksisterende bygning på gnr. 169, bnr. 249 og flukte med denne. Det er utarbeidet et notat/ mulighetsstudie for bebyggelse av blokk. Gnr. 169, bnr. 247 er område regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

Øvre Hagaveg 14 (Fys-Ark Gården AS ), Viken

 • BRA
  nullm²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Området er en del av sentrumskjernen i Årnes med gangavstand til dagligvarebutikker, alt av servicetilbud, skoler i alle trinn, barnehage, togstasjon, kjøpesenter og spisesteder. Årnes har også kulturhus med kinosaler og gode kulturtilbud. Det er gangavstand til offentlig kommunikasjon med både buss og tog. Fra Årnes stasjon tar det ca. 40min med tog til Lillestrøm og ca. 50min til Oslo. Med bil tar det ca. 19 min til Jessheim, ca. 27 min til Oslo Lufthavn, ca. 34 min til Lillestrøm og ca. 40 min til Oslo S. Fra Årnes er det også umiddelbar nærhet til flotte tur og fritidsmuligheter langs blant annet Glomma. Her er det flotte tilrettelagte turstier, fiskemuligheter og et yrende båtliv. Det er også kort vei til lysløype, ny svømmehall og idrettsanlegg hvor Raumnes og Årnes IL byr på et godt og variert tilbud. Nes kommune kan ellers også by på to golfbaner.

  Adkomst
  Se vedlagte kart.

  Innhold
  Gnr. 169, bnr. 79 og 169, bnr. 263 må ses under ett. Se detaljreguleringsplan for Fys-Ask Gården. gnr. 169, bnr. 247 er tomteområde på 2.774kvm regulert til frittliggende småhusbebyggelse

  Standard
  Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport for eksisterende bebyggelse da formålet er at dette på sikt skal rives.

  Eeindommens potensiale
  Meget spennende utviklingspotensiale i et sentrumsnært område med gangavstand til togstasjon og alt av servicetilbud. Gnr. 169, bnr. 79 og bnr. 263: Det er vedtatt detaljreguleringsplan hvor eksisterende bebyggelse på bnr. 79 foreslås revet og erstattet med ny blokkbebyggelse, kombinert av næringsareal i 1.etasje og leilighetsbebyggelse i etasjene over. Ny bygning skal oppføres helt inntil eksisterende bygning på gnr. 169, bnr. 249 og flukte med denne. Det er utarbeidet et notat som viser eventuelle muligheter til bebyggelse med blant annet blokk over 6 etasjer. Gnr. 169, bnr. 247 er område regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc. Notatet / mulighetsstudien er utarbeidet av 3.part uten meglers medvirkning. Interessenter bes derfor om å foreta selvstendige undersøkelser over om dette vil la seg realisere.

  Beskrivelse av tomt
  Tomtens grunnareal: gnr. 169, bnr. 79: 962kvm gnr. 169, bnr. 263: 2.207kvm gnr. 169, bnr. 247: 2.774kvm

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info leieavtaler
  Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Samlet leieinntekt i 2020 var på kr. 381.194,-. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3034/169/79: 29.08.1962 - Dokumentnr: 2892 - Bestemmelse om bebyggelse 15.06.1963 - Dokumentnr: 2067 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver:Årnes Vannverk AL.
  13.12.2001 - Dokumentnr: 11493 - Utbyggingsavtale Fys-Arkgården AS og Nes kommune
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.10.2004 - Dokumentnr: 9632 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:1
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:2
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:3
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:4
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:5
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:6
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:7
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:8
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:9
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:10
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:11
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:12
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:13
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:14
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249 Snr:15
  Bestemmelse om garasje/parkering
  06.07.1961 - Dokumentnr: 2152 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3034 Gnr:169 Bnr:58
  08.07.2003 - Dokumentnr: 5839 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  11.06.2004 - Dokumentnr: 5122 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3034 Gnr:169 Bnr:249
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1025166 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0236 Gnr:169 Bnr:79


  Regulerings- og arealplanner
  Deler av eiendommen ligger i et område regulert til sentrumsbebyggelse med detaljreguleringsplan for Fys-Ask Gården. Deler av eiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som vil følge av aksjekjøpsavtalen. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen vil bli bygget på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6- 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Etter avtale

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Vibeke Voksøy

Megler

Vibeke Voksøy

40 22 38 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev