aktiv-eiendomsmegling
Stor selvbyggertomt på 1214 kvm i Festningsåsen

Selvbyggertomt på 1214 kvm regulert til ene- og tomannsbolig. Øverst i Festningsåsen med panoramautsikt. Gode solforhold

 • 2 100 000
 • PRISANTYDNING2 100 000
 • OMKOSTNINGER68 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 168 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 214 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 100 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,-))
  --------------------------------------------------------
  68 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 168 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Festningslia 30, Viken

 • Tomten ligger øverst i Festningsåsen med panoramautsikt utover Bjørkelangen og gode solforhold.

  Populære Festningsåsen:
  Festningsåsen er et meget populært boligområde - med god grunn. Kvaliteter som solrik beliggenhet, umiddelbar nærhet til skogen og kun 45 minutter til Oslo gjør at mange kan finne seg til rette i dette området.

  Det er kort vei til Bjørkelangen sentrum med mange forskjellige forretninger og tjenester. Her finner du det meste av det du trenger i hverdagen. Du kan velge mellom flere dagligvareforretninger, kafeer, restauranter, vinmonopol, klesbutikker, sportsbutikk, interiørbutikker, frisører, apotek, legesenter m.m.

  Et sted som vokser:
  Bjørkelangen er et sted i stadig utvikling, og nye tilbud vokser frem i raskt tempo. Både store og små bør kunne finne noe interessant og spennende å fylle fritiden med på Bjørkelangen: Hoppbakker, alpinbakke, bibliotek, idrettshall, svømmebasseng, bygdekino, friidrettsanlegg, lysløype og golfbane (Aurskog). Liker du å reise ligger Gardermoen ca. 50 minutter unna.

  Med naturen som nabo:
  Fra leiligheten vil du hele året ha kort vei til et fantastisk turterreng. Foretrekker du å komme deg frem til fots, på ski eller med sykkel, så byr nærområdet på en spennende natur med kilometer lange stier og mange idylliske vann.

  Trygghet for barn og ungdom:
  Barn og ungdom kan oppleve trygghet og trivsel i et godt oppvekstmiljø med sunne aktivitetstilbud og skoler som satser. Bjørkelangen har skoler i alle trinn. Nye Bjørkelangen Skole (1-10 trinn) sto ferdig i 2018 og er en moderne og attraktiv skole. Bjørkelangen har to videregående skoler med et bredt utvalg av linjer. Skolebussen stopper på bussholdeplassen ved innkjøringen til feltet Festningåsen (Eidslia). Det er flere barnehager på Bjørkelangen, hvorav den nærmeste er Festningsåsen Barnehage.

  Kort vei til storbyen:
  Er du avhengig av nærhet til steder som Oslo og Lillestrøm kommer du deg raskt frem med bil eller buss. Med bil bruker du ca. 35 minutter til Lillestrøm og ca. 45 minutter til Oslo.

  Offentlig kommunikasjon:
  Bjørkelangen har et godt kollektivtilbud via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Eidslia. Det er togstasjon i Fetsund og på Blaker.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Boligtomt for frittliggende småhusbebyggelse: Enebolig. Enebolig med sekundærleilighet. Horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger.
 • 1214,8 kvm.
 • Vei, vann og avløp ligger til tomtegrense.

  Ihht informasjon fra kommunen er veien planlagt tatt over av dem, men når er ikke opplyst.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Ikke påløpte, men antatt ca kr. 20.000,-.

  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  I tillegg kommer eiendomsskatten, som vil utgjøre 2 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Det er fritak for eiendomsskatt for det første inneværende året bygget står klart samt påfølgende år.
 • Ingen p.t.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2020/2630064-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
  22.06.2020 21:00
  Rettighetshaver:EL VERKET HØLAND AS
  Org.nr: 923488960
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
  Overført fra: 3026-2/406
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2020/2637678-1/200 Bestemmelse om nettstasjon
  23.06.2020 21:00
  Rettighetshaver:EL VERKET HØLAND AS
  Org.nr: 923488960
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Overført fra: 3026-2/406
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • PLANBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FESTNINGSÅSEN 4 gnr 2 bnr 274.
  Reguleringsplanen er datert 04.11.14 Planbestemmelsene er datert 16.12.14, revidert 20.01.15 Vedtatt av kommunestyret i Aurskog-Høland 14.12.15, sak 94/15

  Tillatt boligtype og grad av utnytting:
  Frittliggende småhusbebyggelse, jfr §3.1. (Enebolig. Enebolig med sekundærleilighet. Horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger ). Tillatt grad av utnytting %BYA = 30%, inkl. parkering.

  Byggehøyde, takform:
  Maks gesimshøyde for bolighus er 7,0 m og maks mønehøyde (=øvre gesims ved pulttak) 9,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Takterrasser tillates innenfor angitte høyder, med topp rekkverk som målepunkt for mønehøyde. Maks gesimshøyde for garasje er 3 m og maks mønehøyde 6 m over gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen tillates oppført med alle typer takform, inkl flatt tak.

  Reguleringskart og reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Gnr. 2 Bnr. 424 i Aurskog-Høland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon på kr 25.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørshonorar kr. 10.000,- . Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter markedsføring, innhenting av informasjon o.l. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utleggene. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Lasse Andre Fagersand
Espen Skjermo Slorafoss

Megler

Espen Skjermo Slorafoss

92 63 71 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev