aktiv-eiendomsmegling

FLISA Solørvegen 254

Flott og vesentlig oppgradert enebolig med moderne standard få kilometer fra Flisa - Uthus med garasjeplass og verksted.

 • kr 2 800 000
 • BRA 170 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 800 000
 • Omkostningerkr 89 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 889 140
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1923
 • Soverom3
 • ArealP-rom 156 m²
 • Tomt7 461.2 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,00))   89 140,- (Omkostninger totalt)   2 889 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Denne velholdte og fine eiendommen på Haslemoen kan nå bli din. Vi har gleden av å presentere Solørvegen 254 som ligger landlig til kun en kort kjøretur unna Flisa sentrum. Eiendommens tomt er på drøye 7,4 mål med noe fulldyrka jord og består av enebolig og uthus. Boligen er oppført i 1923 og totaloppusset i 2015 med gjennomgående lekker og moderne standard. I boligen har du blant annet romslig entré, lys stue med utgang til koselig uteplass, kjøkken, to moderne bad og tre soverom. Dette er en eiendom for deg som ønsker en strøken bolig og boltringsplass både ute og inne. Merk deg dette: - Flott familiebolig på Haslemoen - Velholdt og moderne standard - Uthus med garasjeplass - Landlige omgivelser rett utenfor Flisa

Solørvegen 254, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 14 kvm
  1. etasje: 89 kvm
  2. etasje: 67 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 89 kvm Entré, stue, kjøkken, bad og to soverom.
  2. etasje: 67 kvm Stue, soverom og bad.  Tomt
  7461.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset gårdplass og store hagearealer med noe beplantning. 5,5 daa er fulldyrka jord, 0,3 daa er produkti skohg og 1,6 daa er bebygd. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 7 461,2 m² og et oppgitt areal på 7 463,3 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger fint til i terrenget i et slags landlig område, kun noen få minutter unna Flisa sentrum. Nærhet til skole, barnehage og dagligvarebutikk med post. Kort avstand til Kjølaberget som kan by på fine tur- og treningsområder sommer som vinter, samt områder med gode muligheter for bær og soppsanking. I Flisa sentrum finner du de fleste servicetilbud. Kaffegata har et variert utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og i sentrumsområdene finner du også skoler. Åsneshallen er kjent for sine med ulike kulturaktiviteter, i tillegg til å ha klatrevegg og treningssenter. I tillegg er det svømmehall på Flisa og et populært idrettsanlegg med bl.a. kunstgressbane for fotballglade barn og unge.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås Takstforretning AS. Vegger av bindingsverk isolert med mineralull. Fasader er kledd med liggende trepanel. Kledning er luftet og har musebånd på kontrollpunkt. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak som er forsterket i 2015. Ventilering med spalter i gesimskledninger. Vinduer av tre med isolerglass fra 2015. Isolert entredør med sidefelt med isolerglass. Verandadør av tre med isolerglass. Veranda er punktfundamentert med pilarer av betong og bygget i trekonstruksjoner i beiset utførelse. Takoverbygget del med vegger av bindingsverk, tak av sperrer og tekking med shingel. Overflater har en normal slitasje. Trapp av tre uten rekkverk ved entre. Taktekking med betongtakstein. Undertak av papp/duk. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Andre utvendige forhold: Det er observert maur langs grunnmur mot vest. - Radon. - Rom under terreng: Enkle og grove overflater. Fuktinnhold i treverk på mellom 10 og 15 vektprosent. Det kondenserer på trykktank og renseanlegg. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Overflater gulv - Bad 1. etasje: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Bom i noen fliser foran dør, det er ikke observert sprekk i fuger. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad 1. etasje: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Sluk har ikke tilslutning av membran med klemring. Det er lagt silikonfuge inne i sluk som slipper langs kanten. Ukjent hvordan tilslutning mellom membran og sluk er utført. Membran på flater på vegger og gulv er dokumentert med bilder. - Overflater gulv - Bad 2. etasje: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad 2. etasje: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Membran som er smurt inn på sluk begynner å sprekke opp. Utførelse av membran er ikke dokumentert. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Aldersbetraktning gjelder for rør av kobber. Rør i rør er avsluttet i rom uten sluk. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Rust på overflater. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Noe oppsprekking i overflate på grunnmur på opprinnelig del. Noen riss og ujevnheter på grunnmur mot sør. Sprekk i grunnmur flere steder mot øst. - Terrengforhold: Det er ikke helhetlig fall på terreng bort fra bygget. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Det er oppdaget sprekk i sluk 2.etg. Dette vil bli utbedret av faglært før salg. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Håndverker som bygget badene forsikret meg om at disse var ok og etter krav men fikk aldri offisiell godkjenning på badene. Arbeid utført av Hedmark Bygg og Oppussing AS. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Alle våtrom er nye av 2015. Ble forklart av håndverker at det ble smurt membran både over og under sluk og støp. Antok at dette var OK. Det har ikke vært noen lekkasjer eller utfordringer med bruk av badene i mitt eie. Ett av slukene i dusj-sone 1. etg kan man inspisere fra kjeller og det har aldri vært noen indikasjon på fukt etter lekkasjer her. Dette er primær badet i huset og dusj her blir brukt opptil flere ganger daglig. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Hus er totalrenovert i 2014-2015 og alt av rør og vann i huset er installert og montert av Solør Rørservice AS. Arbeid utført av Solør Rørservice AS. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Det har aldri vært mus inne i selve huset men har hørt de i vegg. Norsk skadedyrkontroll og Pelias har vært her og gjort tiltak. Ikke hørt noe etter siste besøket fra Norsk skadedyrkontroll 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Alt nytt av 2015. Skjult anlegg. Arbeid utført av Arneberg Og Lund Elektro AS. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ble utført etterkontroll av Eidsiva i 2018/2019. 13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? - Egen hjemmelader med 32Ah sikring på egen kurs. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av faglært. Huset er totalrenovert i 2014-2015 hvor alt ble byttet ut helt ned til sviller. Det ble også bygget på ca 21 kvadratmeter. Arbeid utført av Hedmark bygg og Oppussing. 21. Er det foretatt radonmåling? - Ble plassert ut radonmålere som sto her de første årene jeg bodde her. 21.1 Radonmåling: - I 2016. Husker ikke verdi, men det var ingen indikasjon på radon. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Deler av ankomstvei på baksiden av huset er anlagt utenfor tomtegrense etter muntlig avtale med grunneier. Tilleggskommentar: Det er laget ny infiltrasjons grøft på eiendommen i 2020. Garasje, verksted og vedskjul er det ikke gjort noen utbedringer eller endringer på i mitt eierskap. Det er installert 3-fas og eget sikringsskap i verkstedet. Materiell og treverk (inkludert all ved) som befinner seg i garasje og verksted vil følge med eiendommen ved salg.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, stue, kjøkken, bad og to soverom. 2. etasje: Stue, soverom og bad. Eiendommen består også av uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen inn Du møtes av en åpen og romslig gang med pent, flislagt gulv og lyse overflater. Her er det flere muligheter for å kunne henge fra seg ytterjakka og sette fra seg skoene. Stue Lys og trivelig stue på innsiden av kjøkkenet med fint lysinnslipp. Det kan innredes i to soner med sofagruppe og TV-møblement i den ene delen og spisebord i den andre. Fra stuen er det utgang til stor og solfylt terrasse, deler av denne er overbygd. Lun og fin stue i 2. etasje med gode innredningsmuligheter for sofagruppe og Tv-møblement. Ypperlig stue for de minste eller om man ønsker å trekke seg tilbake. Kjøkkenet Stilrent kjøkken med rikelig oppbevaringsplass i skap og skuffer. Lys, laminert benkeplate med kum i hvit kompositt. Det er integrerte hvitevarer som komfyr, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap. På kjøkkenet er det vedovn. Soverom Boligens tre soverom er romslige med god plass til soveromsmøbler som seng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Det er garderobeskap på alle soverommene. Bad Begge badene i boligen ble pusset opp i 2015. Stort bad i hovedetasjen med flislagte overflater og varme i gulvet. Badet er er utstyrt med dobbel dusj, badekar og vegghengt toalett. Innredningen har to servanter og oppbevaringsplass i skuffer og skap. Speilskap med belysning i overkant. Opplegg og plass til vaskemaskin samt tørketrommel. Badet i 2. etasje er flislagt med varme i gulvet. Det er dusjhjørne og vegghengt toalett. Baderomsinnredning med heldekkende servant, skuffer og speil i overkant.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I uthus eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Deler av garasjen er en vedskåle og ved og resterende gjenstander (treverk) medfølger i handelen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,00))   89 140,- (Omkostninger totalt)   2 889 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Vedovn på kjøkkenet. - Varmekabler i gulv på begge bad og entrè. - Varmematter med fjernkontroll i stuen - Panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  10056

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 10.056,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon og slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Formuesverdi primær
  316074

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1137866

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/89/5: 16.07.1812 - Dokumentnr: 900016 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger, kun for påbygget og det stemmer overens med dagens bruk. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet privat avløp via septiktanker. Privat vann via sandspiss.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av hensynssone H210_69 rød sone for støy iht. T-1442 og H220_49 gul sone iht. T-1442. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for rv2. Flisa-Våler grense, fra 2018. Reguleringsformål for eiendommen er kjøreveg og annen veggrunn - grøntareal.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at eneboligen er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Selger opplyser om muntlig avtale med bonden om forpaktning av jord. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort. For ytterligere informasjon om konsesjonsforhold, herunder også om driveplikt, kontakt Landbrukskontoret eller se på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,00))   89 140,- (Omkostninger totalt)   2 889 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  89140

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,1 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev