aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bondebakken 12
Velkommen til Bondebakken 12

HALDEN Bondebakken 12

Arealeffektiv liten selveier

 • kr 900 000
 • BRA-i 58 m²
 • Prisantydningkr 900 000
 • Omkostningerkr 23 740
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 923 740
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1947
 • Soverom -
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt1 400 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 900 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,00))   23 740,- (Omkostninger totalt)   923 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Med kort vei til både sentrum, butikker og skoler på Risum kan du nå sikre deg en rimelig selveier. P-plass like ved døra og trappefri adkomst inn. Leiligheten ligger i sameiets sokkeletasje og inneholder en liten gang, bod, 2 soverom, stue med åpen løsning til kjøkken, og dusj/wc med opplegg for vaskemaskin. Det gjøres oppmerksom på at leiligheten trolig er innredet uten at tiltaket er byggesøkt og godkjent. Boligen er opprinnelig omtalt som en tomannsbolig. Det anses at det ikke er reelle muligheter til å få leiligheten godkjent som egen boenhet.

Bondebakken 12, Østfold

 • Tomt
  1400m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er felles for sameiet. Se vedlagte seksjonering. Arealet er anslått, og ikke nøyaktig oppmålt. Avvik må påregnes ved en eventuell oppmåling.

  Beliggenhet
  Midt mellom sentrum og butikker, skoler og golfbanen på Risum ligger gamle Bondebakken. Kort vei til begge deler, og flotte turmuligheter i Fredriksten festning

  Adkomst
  Følg Iddeveien (FV 220) fra sentrum mot Fredriksten Festning. Ta til venstre, midt i krapp sving, rett før næringsbygget kommer på venstres side. Eiendommen ligger på toppen av Bondebakken på høyre side.

  Bebyggelse
  Spredt boligbebyggelse. Det er i tillegg industri i nærområdet.

  Barnehage/skole/fritid
  Kongeveien barneskole og Risum Ungdomskole.

  Byggemåte
  Leiligheten ligger i underetasjen på en flermannsbolig som inneholder tre leiligheter. Støpt plate på mark i underetasjen. Etasjen er oppført i støpt betong, innvendige vegger er kledd med treullplater. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport datert 29.04.2024.

  Innhold
  Leiligheten ligger i sameiets sokkeletasje og inneholder en liten gang, bod, 2 soverom, stue med åpen løsning til kjøkken, og dusj/wc med opplegg for vaskemaskin.

  Standard
  En enkel, liten selveier med normal/nøktern standard. Veggene har malte plater, tapet og betong. Belegg og fliser på gulv. Innvendige tak har trepanel, malt betong og himlingsplater. Enkel, hvit kjøkkeninnredning med laminat- og stålbenkeplate, og kjøkkenventilator med avtrekk ut. Bad med fliser på vegg og gulv. Enkel, hvit innredning, dusjkabinett, wc og opplegg for vaskemaskin. Vegghengt varmtvannsbereder på 60 liter. Det er p-plasser og uteplasser rett på utsiden med god adkomst til boligen. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Boligbygg med flere boenheter Utvendig Vinduer, TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak - Vinduer må justeres. - Det må foretas lokal utbedring. Kostnadsestimat : Under 10 000 Dører, TG2 Bygningen har malt hovedytterdør. Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Tiltak - Dører må justeres. Kostnadsestimat : Under 10 000 Innvendig Overflater, TG2 Innvendig er det gulv av fliser og belegg. Veggene har malte plater, tapet og betong. Innvendige tak har trepanel. malt betong og himlingsplater. Vurdering av avvik: - Det er noe synlig sprekker og flass i overflater, tegn til insekter som skrukketroll som er en indikasjon på fukt. Tiltak - Det må beregnes noe oppgradering av overflater i leiligheten Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Støpt plate på grunn i underetasjen. Planavvik på 20-30 mm målt på kjøkken/stue og 15 mm målt på soverom, målt med laser over hele gulvet. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Radon, TG2 Dokumentasjon på radonmåling er ikke fremlagt. Boligen ligger i en sone markert med høy aktsomhetsgrad med tanke på radon. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. - Ved utleie er det krav til radonmåling. Kostnads estimat er kun for radon måling ikke eventuelle tiltak. Kostnadsestimat : Under 10 000 Pipe og ildsted, TG2 Teglsteinspipe, pusset overflate i leiligheten. Det er ikke tilkoblet noe ildsted. Vurdering av avvik: - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. Kostnadsestimat : Under 10 000 Våtrom Kjeller > Bad Overflater vegger og himling, TG2 Veggene har fliser. Taket har himlingsplater. Vurdering av avvik: - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. - Det er uegnede materialer i våtsoner - Det er lav takhøyde over dusjkabinettet og himlingen er ikke fuktsikret. Tiltak - Fuger bør skiftes ut. - Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling. - Membran/tettesjikt må legges. - Badet bør beregnes renovert. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Kjeller > Bad Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Det er lokalt fall ved sluk. Ellers tilnærmet flatt. Vurdering av avvik: - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er påvist sprekker i fliser. Tiltak - Det må foretas utbedring av fallforhold. - Overflater må utbedres eller skiftes. - Gulvet må avrettes med riktig fall og oppgraderes for å oppnå dagens standard og krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Kjeller > Bad Sanitærutstyr og innredning, TG2 Rommet har servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. - Svelling i fronter og bunnplate. Opplegg til vaskemaskin er løst. Avløp tilkoblet avløpet på servant. Dusjstangen i kabinettet er løs. Tiltak - Det må gjøres tiltak for å lukke avviket. - Sanitærutstyret bør skiftes ved renovering av bad. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Kjøkken Kjeller > Stue/kjøkken Overflater og innredning, TG2 Enkel kjøkkeninnredning med laminat- og stålbenkeplate. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er noe svelling i bunnplate. Kranen er noe løs. Tiltak - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Innvendige vannledninger er av kobber. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Vannet var avslått på befaringsdagen. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Avløpsrør, TG2 Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Ventilasjon, TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Varmtvannstank, TG2 Det er montert en vegghengt varmtvannsbereder på 60 liter på badet. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Forhold som har fått TG3: Rom Under Terreng, TG3 Etasjen er oppført i støpt betong, innvendige vegger kledd med treullplater. Det er utforet med ca 50 mm. Det er fuktmålt i utforet vegg på det ene soverommet. Det ble målt opp til 22 vekt% fukt i bunnsvill og 92% relativ fuktighet (RF) i veggen ved 4°C. Vurdering av avvik: - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig - Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling - Ved nivåer over 15-16 vekt% vil det være fare for utvikling av sopp, mugg og råte. RF over 75% anses som høye fuktverdier med skadepotensiale. Det er synlige saltutslag på betongvegger, samt skrukketroll og andre innsekter som er tegn på høy fuktighet. Tiltak - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Det anbefales ikke utforing med organiske materialer i slike kjellere. Avfuktere og bedre ventilering bør vurderes. Det må beregnes fukt og sverte sopp ved åpning av utforede vegger. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Kjeller > Bad Sluk, membran og tettesjikt, TG3 Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Det er ikke synlig membran i sluk eller på gjennomføringer. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. - Toalettet er skrudd igjennom gulv/membran. Der er ikke synlig membran på gulv eller mansjett rundt sluk. Det er registret høye fukt indikasjoner på gulv rundt sluk. Tiltak - Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. - Badet bør beregnes renovert på sikt. Nytt tettesjikt må legges. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Elektrisk anlegg,TG3 Sikringsskap med eldre automatsikringer. Digital måler er montert. Hovedsikring på 32 amp. Det foreligger ikke elsynsrapport de siste 5 år. Det er tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av det elektriske anlegget. Takstmannens kontroll er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. For privatpersoner anbefales det en el-kontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Branntekniske forhold, TG3 Brannslokker tilgjengelig. Røykvarslere er ikke funksjonstestet. Brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år. Kommentar: Brannslokker er eldre enn 10 år og må skiftes ut. Det er skader på røykvarslere: Kommentar: Røykvarsler piper for dårlig batteri på befaringsdagen. Kostnadsestimat : Under 10 000 Viser til vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om ovennevnte forhold.

  Innbo og løsøre
  Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges ikke til grunn for salget.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på sameiets fellesareal.

  Radonmåling
  Eiendommen ligger i et område som er definert med høy aktsomhetsgrad med hensyn til radon.

  Diverse
  Det er tinglyst gjensidig forkjøpsrett for seksjonene til markedspris: seksjon 1,2 og 3. Overtagelse kan ikke gjennomføres før denne er avklart. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.    Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er begjært tvangssolgt og at salget derfor reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Oppdragsansvarlig er oppnevnt av Tingretten som medhjelper ved salget.   Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg kan det variere i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøper og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg.   Følgende opplysninger har ikke vært mulig for medhjelper å kontrollere: Sameiets vedtekter. Disse har ikke latt seg fremskaffe. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  900 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,00))   23 740,- (Omkostninger totalt)   923 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk

  Info strømforbruk
  Det foreligger ikke opplysninger om strømforbruk.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  20213

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Opplyste kommunale avgifter og eiendomsskatt er prognose for 2024. De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  447959

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1702244

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Sameiebrøk
  100/300

  Felleskostnader inkluderer
  Sameiet praktiserer p.t. ikke innbetaling av felleskostnader. Sameiet har felles bygningsforsikring som fordeles på 3 enheter. Utvendig vedlikehold avtales mellom sameierne ved behov, og fordeles med 1/3 på hver seksjon.

  Om sameiet
  Sameiet består av 3 boligseksjoner. Se vedlagte seksjonering for detaljer om innhold og tomt.

  Forkjøpsrett
  Det er gjensidig forkjøpsrett til markedspris mellom seksjonseierne.

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Sameiet har p.t. ikke regnskap eller budsjett.

  Sameiets forsikringsselskap
  Eika

  Vedtekter/husordensregler
  Vi har ikke mottatt vedtekter for sameiet. Det tar forbehold om at vedtekter kan foreligge og dets innhold.

  Beboernes forpliktelser og dugnader
  Gressklipping går på rundgang mellom seksjonseierne.

  Dyrehold
  Det er tillatt med dyrehold.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3101/156/20/1: 16.04.1980 - Dokumentnr: 1772 - Bestemmelse om vannledn. 06.06.2007 - Dokumentnr: 451954 - Forkjøpsrett Gjensidig forkjøpsrett for seksjonene til markedspris: 1,2 og 3. 10.05.2007 - Dokumentnr: 387467 - Seksjonering Formål: Bolig Sameiebrøk: 100/300

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Informasjon fra tilstandsrapport vedr. lovlighet: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse: Det foreligger kun tegninger av huset i byggesaksarkivet fra et tilbygg/endring av fasade i 1961. Disse viser kun planløsning i første etasje. På disse tegningene er boligen omtalt som en tomannsbolig. Kjelleren er trolig innredet til egen leilighet uten at den er byggesøkt. Etasjen var trolig en felles grovkjeller med boder og vaskekjeller. Det anses at det ikke er reelle muligheter til og få leiligheten godkjent som egen leilighet. Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift: Krav til branncelleinndeling er ikke ivaretatt. Det er trolig ikke ivaretatt brannskille i himling mot første etasje eller i vegg mot bod er i bakkant. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde: Takhøyden er under 2,2 meter i hele leiligheten og det er for lite dagslys på det ene soverommet. Fribredde på vinduer er under 50 cm. Høyde fra gulv til nedkant vindu er 135 cm. Vinduer er ikke godkjent for rømning. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.     Det er utstedt ferdigattest for omlegging av vann og avløp til separatsystem - utkobling av septiktank datert 11.03.2002.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen følger kommuneplan med formål bebyggelse og anlegg.  Det går høyspenttrasé ca. 100 meter øst for eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at leiligheten ikke er godkjent som egen bruksenhet. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.    Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.  Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg. I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.  Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav. Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand. Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  900 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,00))   23 740,- (Omkostninger totalt)   923 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  23740

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.   Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.   Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.   Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det er ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

  Boligkjøperforsikring
  Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Rita Eng Furuseth

Megler

Rita Eng Furuseth

95 07 51 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev