aktiv-eiendomsmegling
4420064_1-oumqdb1.jpg
4420064_1-oumqdb1.jpg

LYNGDAL Rosfjord Hyttepark tomter

Lyngdal/Rosfjord - Solrike, sjønære hyttetomter med flott fjordutsikt! Nær badestrand og sentrum!

 • kr 790 000
 • Prisantydningkr 790 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 790 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt500 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Tomtepriser fra kr. 790 000,- og oppover - se prisliste som du får når du bestiller prospekt, eller kontakt megler. Omkostninger 2,5% dokumentavgift 172,- (Panteattest kjøper - Faktura fra Statens Kartverk) 585,- (Tingl.gebyr obligasjon) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 2,5% + 1 342,- (Omkostninger totalt) Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Rosfjord hyttepark! Her har vi for salg flotte tomter i sjønære omgivelser! Det er varierende utsikt, men alle med utsikt til Rosfjorden og suverene solforhold fra tidlig morgen til sene kveld sommertid. Fra feltet er det gangavstand til sandstrand, bryggeanlegg med båtplasser, Sørlandsbadet m.v. Inn til Lyngdal sentrum er det kun en kort sykkeltur - her finner du alt av fasiliteter! For turglade er det flere populære oppmerkede turløyper i umiddelbar nærhet. Tomtene leveres ferdig opparbeidet og med vann, avløp, strøm og asfaltert kjørevei til tomten. Nå er feltet godt etablert og bebygget, men det er fortsatt flere flotte tomter igjen! Hvis du foretrekker ferdig hytte så er det er også hytter av typen Harmoni under bygging - kontakt megler for prospekt og info om diss
4417050_1-odfcvb1.jpg

Rosfjord Hyttepark tomter, Agder

 • Tomt
  500m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtene er ferdig opparbeidet. Fra 346 kvm til 648 kvm. Tomtene har god utnyttelsesgrad.

  Beliggenhet
  Velkommen til Rosfjord hyttepark! Her har vi for salg flotte tomter i sjønære omgivelser! Det er varierende utsikt, men alle med utsikt til Rosfjorden og suverene solforhold fra tidlig morgen til sene kveld sommertid. Fra feltet er det gangavstand til sandstrand, bryggeanlegg med båtplasser, Sørlandsbadet m.v. Inn til Lyngdal sentrum er det kun en kort sykkeltur - her finner du alt av fasiliteter! For turglade er det flere populære oppmerkede turløyper i umiddelbar nærhet. Tomtene leveres ferdig opparbeidet og med vann, avløp, strøm og asfaltert kjørevei til tomten. Nå er feltet godt etablert og bebygget, men det er fortsatt flere flotte tomter igjen! Hvis du foretrekker ferdig hytte så er det er også hytter av typen Harmoni under bygging - kontakt megler for prospekt og info om disse!

  Adkomst
  Fra Lyngdal sentrum - følg Agnefestveien forbi Rosfjord strandhotell og kjør videre oppover bakken. På toppen av bakken - ta venstre mot Spangereid. Ta inn første avkjørsel til høyre. Asfalterte kjøreveier i feltet.

  Bebyggelse
  Feltet består av fritidsbebyggelse.

  Diverse
  Nå hytte er bygget er det faste løpende kostnader på strøm, kommunale avgifter, hytterenovasjon, forsikring m.m. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Tomtepriser fra kr. 790 000,- og oppover - se prisliste som du får når du bestiller prospekt, eller kontakt megler. Omkostninger 2,5% dokumentavgift 172,- (Panteattest kjøper - Faktura fra Statens Kartverk) 585,- (Tingl.gebyr obligasjon) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 2,5% + 1 342,- (Omkostninger totalt) Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Det må påregnes kommunale avgifter iht kommunens standard satser - herunder vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt evt. feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi er ikke fastsatt.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4225/173/81: 08.04.2013 - Dokumentnr: 273149 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4225 Gnr:173 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 907797 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1032 Gnr:173 Bnr:81
  08.04.2013 - Dokumentnr: 273159 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:1
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:111
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:112
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:113
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:114
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:115
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:119
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:120
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:121
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:123
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:124
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:125
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:126
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:127
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:135
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:137
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:138
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:139
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:140
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:141
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:142
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:144
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:145
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:150
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:151
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:152
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:153
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:154
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:155
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:156
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:157
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:158
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:173 Bnr:159
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp. Privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene er regulert til fritidsformål. Se reguleringsbestemmelser vedlagt i salgsoppgave.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Tomtepriser fra kr. 790 000,- og oppover - se prisliste som du får når du bestiller prospekt, eller kontakt megler. Omkostninger 2,5% dokumentavgift 172,- (Panteattest kjøper - Faktura fra Statens Kartverk) 585,- (Tingl.gebyr obligasjon) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 2,5% + 1 342,- (Omkostninger totalt) Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast provisjon tilsvarende kr 45 000,- pr solgte tomt. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 0-, oppgjørshonorar kr 3500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og øvrige vederlag i henhold til oppdragsavtale totalt ca. kr 16 200,-. Utleggene omfatter fotografering, salgsoppgaver, markedsføring, opplysninger fra kommunen, tinglysning sikringsobligasjon, grunnboksutskrift m.v. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt honorar utført arbeid. Alle beløp er eks. mva.

Dokumenter

Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev