aktiv-eiendomsmegling
Spisestue ved kjøkkenet.

MO I RANA Brannklokkeveien 8B

Vertikaldelt del av tomannsbolig med herlige utearealer, fin utsikt og gangavstand til sentrum!

 • kr 3 750 000
 • BRA 121 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 750 000
 • Omkostningerkr 110 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 860 792
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 958
 • Soverom3
 • ArealP-rom 103 m²
 • Tomt649 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 860 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Fin 1/2 part av tomannsbolig fra 50-tallet som er betydelig modernisert. - Selveier med ingen fellesgjeld. - Ekstra lagringsplass og ett rom med potensiale for å bli f.eks ett vaskerom i 1.etg. - Romslig og lys gang/hall i 1.etg. - En god del overflater frisket opp. - Lyse og rene overflater med tapeter. - Innholdsrikt kjøkken med åpen løsning mot stuedelen i 2.etg, fra 2013/14. - Kjøkkenet har også integrerte hvitevarer, som komfyr, induksjonstopp og oppvaskmaskin. - Baderommet ligger på samme plan som soverommene, er svært romslig og ble renovert i 2013/14. - Terrasse ved hovedinngangen på ca. 25 m2. - Terrasse på ca. 36,9 m2 med en øvre del på ca. 34 m2. - Svært gode solforhold. - Meget fin utsikt fra stuen. - Gangavstand til alle byens fasiliteter! - Kan selges som A/S

Brannklokkeveien 8B, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Leiligheten
  Bruksareal
  1. etasje: 41 kvm Stue/kjøkken, Trapperom
  2. etasje: 42 kvm Trapperom, Soverom 1, Soverom 2, Bad/vaskerom
  3. etasje: 38 kvm Entré, Trapperom, Vaskerom, Soverom
  Primærrom
  1. etasje: 41 kvm Stue/kjøkken, Trapperom
  2. etasje: 42 kvm Trapperom, Soverom 1, Soverom 2, Bad/vaskerom
  3. etasje: 20 kvm Entré, Trapperom, Vaskerom, Soverom  Tomt
  649m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Felles festet tomt som har ett areal på ca. 649m². Festeavgift: kr 404,-(inkludert i de kommunale avgiftene) Neste regulering: Etter KPI, men mindre annet bestemmes politisk. Avtalt utløp av festekontrakt: 2054

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentrumsnært, nærmere bestemt i brannklokkevein om lag 1,2 km fra sentrum av Mo i Rana. Eiendommen ligger med kort avstand dagligvarebutikk og andre forretninger i Vika. Mo i Rana sentrum som tilbyr ellers ett rikt rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en 1/2-part av en vertikaldelt tomannsbolig fra 1958, leiligheten strekker seg over 3 etasjer. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende tomannsboliger og flermannsboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Sentrum.

  Skolekrets
  Sentrum.

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong og tresonitt. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Kommentar:2013-14 i forbindelse med oppussingen av tidligere eier. 2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent Kommentar: 3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja Kommentar: Samsvarserklæringer foreligger ikke. 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ja Kommentar: Anlegget ble sist kontrollert: 23.10.2012. Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av registrert elvirksomhet. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent Kommentar: 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Ukjent Kommentar: 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei Kommentar: 10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja Kommentar: 14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ja Kommentar: 15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja Kommentar: 16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Kommentar:El-anlegget har en del feil og mangler, for å få full oversikt må det utføres en el-kontroll a fagkyndig. -Stikkontakten over servanten på badet i 2. etasjen er montert i våtsonen. -Enkelte lyspunkter mangler skjerm/kuppel. -Løse kabler og kontakter flere steder. -Flimring i lyspunktene i spisestuen. -Ingen tilkomst til stikkontakten til komfyren. -Ingen tilkomst til koblingsboksen/stikkontakten til lyspunktene over kjøkkenøyen. -Ingen tilkomst til tilkoblingen til platetoppen. Kostnadsestimatet settes for utførelse av el-kontroll, det bør innhentes kostnadsestimat av en godkjent elektroinstallatør for utbedringer av el-anlegget. Branntekniske forhold,TG3 Boligen har røykvarslere iht. forskriftskrav 17. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?Nei Kommentar: 18. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja Kommentar: Brannslukningsapparatet er over 10 år gammelt. 19. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei Kommentar: Det var ved befaring montert en røykvarsler i hver etasje. 20.Er det skader på røykvarslere? Nei

  Innhold
  1. etasje: Stue/kjøkken og Trapperom 2. etasje: Trapperom, Soverom 1, Soverom 2 og Bad/vaskerom Sokkeletasje: Entré, Trapperom, Vaskerom og Soverom Øvrig: Terrasse ved hovedinngangen på ca. 25 m2 med liggende rekkverk. Terrasse på ca. 36,9 m2 med liggende rekkverk og øvre del på ca. 34 m2

  Standard
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. NB! Det er bestilt maler til Brannklokkeveien 8B. Huset vil være malt innen overtagelse. Huset vil få samme farge som nabo-delen, 8A Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Taktekking,TG2 Taket er tekket med stålplater fra ca. 1990 i følge tidligere salgsopplysninger. Besiktet fra bakkenivå. Ukjent type undertak. Vurdering av avvik: - Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag,TG3 Renner og nedløp av lakkert metall. To luftehatter på taket. Pipen er tekket med heldekkende beslag. Fastmontert stige og snøfangere.Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. - Takrenner/nedløp har store lekkasjer. - Nedløpet på baksiden har lekkasjer. Skjøten til takrennen til overbygget over hovedinngansdøren er løs. Stigen er montert for langt unna pipen. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. - Lekkasjer må tettes. Stigen bør flyttes nærmere pipen, eventuelt montere en feieplattform for sikker adkomst til pipen. Veggkonstruksjon,TG2 Yttervegger av bindingsverk av tre. Ytterveggene er utvendig tekket med liggende kledning. Det bemerkes at takstingeniøren ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres. Det bemerkes at lufting og musetetting ikke er kontrollert under terrassen, grunnet manglende adkomst. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Kledningen mangler maling/overflatebehandling ved fasade nord og deler av fasade øst. Vindskiene er råteskadet i endene. Det mangler musebånd/lusing i hjørnekassene. Tiltak - Tiltak: - Deler av fasadene bør overflatebehandles. Utskiftning av vindskiene bør påregnes. Musebånd/lusing bør monteres hvor det mangler. Vinduer,TG2 Malte vinduer av tre med 2-lags isolerglass. 2017, 1988 og fra byggeår i sokkeletasjen. Vinduene i sokkeletasjen ble ikke testet (åpnet/lukket). Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Nedre glassfelt på vinduet i 2. etasjen er ikke av sikkerhetsglass. Vinduet på fasade vest sprekk i pakninger og ikke tilstrekkelig klem Vinduet på sov sør 2. etasje tar i karm. Hakk/sår i vindusforingene til kjøkkenvinduet. Malingen slipper på de toppmonterte vannbordene. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Nedre glassfelt på vinduet i 2. etasjen bør skiftes ut til sikkerhetsglass. Dører,TG2 Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt isolert dør med 2-lags isolerglassfelt fra 2016. Terrassedør: Isolert dør med 2-lags isolerglassfelt fra 2017. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Dekkbordet til terrassedøren er løst. Terrassedøren er værslitt i nedrekant. Limrester på dørkarmen. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. - Dekkbordet til terrassedøren bør festes. Det bør foretas vedlikehold av dørbladet til terrassedøren. Limrester bør fjernes. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Terrasse ved hovedinngangen på ca. 25 m2 med liggende rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 92 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen. Adkomst fra vei og via dør fra entré. Utett lager under overliggende terrasse på ca. 7,4m2. Konstruksjonen er gjenbygget med spiler, ingen adkomst for å kontrollere bærekonstruksjonen og fundamenteringen. Ytterligere undersøkelser bør utføres. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. - Deler av terrassen er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3 Terrasse på ca. 36,9 m2 med liggende rekkverk og øvre del på ca. 34. Rekkverket har en høyde på ca. 92 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen. Adkomst fra hage og via dør fra stuen. Det bemerkes at fundamenteringen og bærekonstruksjonen ikke er kontrollert grunnet manglende adkomst under terrassen. Arealet til den øver delen av terrassen kan avvike, da den var snødekt. Vurdering av avvik: - Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler rekkverk på den øvre delen av terrassen mot nabo. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri. - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Utvendige trapper,TG3 Trappevanger av betong med trinn av strekkmetall til terrassen. Malt rekkverk og gelender av metall. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Trappen mangler rekkverk på den ene siden. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. - Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Utvendige trapper ,TG3 Trapp av tre til Terrasse. Malt liggende rekkverk og gelender. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. - Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler rekkverk på den ene siden. Tiltak - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Det bør foretas nærmere undersøkelser av utvendige trapper når de er snøfri. - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendig Overflater,TG2 Gulv er tekket med laminat, malt tregulv og belegg. Vegger er tekket med malt trepanel, malte plater, malte panelplater og tapet. Himlinger er tekket med malte himlingsplater og malt trepanel. Vurdering av avvik: - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. - Mangler lister stedvis. En del skruehull i vegger. Det er en del knirk i gulvene, gjelder 1. etasje og 2. etasje. Generell ufagmessige utførelser av listverk og avslutninger på overflatene. Sprekker i overflater. Laminaten er ikke montert ihht. levrandørens monteringsanvisnin, for liten overlapp. Laminaten har løsnet i skjøt. Enkelte lister er løse. Tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. - Overflater/listverk må utbedres eller skiftes. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Etasjeskille av trebjelkelag og støpt betonggulv mot grunn. Målt avvik i 1. etasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 7 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 12 mm. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt avvik i 2. etasjen (soverom): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 10 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 20 mm. Målt avvik i sokkeletasjen (bod): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 45 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 75 mm. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon,TG2 Takstingeniøren besitter ingen dokumentasjon om radonmåling. Eiendommen ligger i ett område som i følge av NGU radonkart er betegnet med aktsomhetsgrad: Moderat til lav. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted,TG3 Boligen har ett innvendig pipeløp av teglstein som strekker seg fra sokkeletasje og over tak. Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring. Sotluke montert i vaskerommet i sokkeletasjen. Skorsteinen ble sist feiiet i 2022. Det bemerkes at skorsteinen ikke er kontrollert på kaldloftet, grunnet manglende forsvarlig adkomst. Vurdering av avvik: - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Pipevanger er ikke synlige. - Mursteinpipe er tildekket/innebygget. - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. - Løs puss på pipen i sokkeletasjen. Deler av pipevangene er innkledd i alle etasjene. Det har aldri blitt utført tilsyn av pipen og ildstedet, i følge opplysninger fra Rana kommune. Tiltak - Større avstand til brennbart materiale må lages. - Pipevanger må gjøres tilgjengelig. - Tilsyn av pipen og ildstedet bør utføres, ta kontakt med feievesenet for ytterligere informasjon. Vedlikehold av murpussen på pipevangene i sokkeletasjen bør påregnes. Yttersiden på skorstein må gjøres tilgjengelig for ettersyn slik at eventuelle skader kan oppdages. Det må utføres tiltak for å øke avstanden fra sotluke til brennbart materiale. Rom Under Terreng,TG3 Veggoppbygging mot terreng (bod): Veggen er foret ut med ca. 7cm, isolasjon, dampsperre og malte panelplater. Gulvoppbygging i kjelleretasje (bod): Gulvet er tekket med laminat, ukjent gulvoppbygging. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen Det ble målt forhøyede fuktverdier i bunnsvillen bak trepanelet (24,5%). Generelt bør ikke fuktigheten i trevirket ligge høyere enn 15%. Vurdering av avvik: - Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig - Det ble utført fuktsøk på betonggulv og betongvegger på vaskerommet og under trappen, og forhøyede fuktverdier ble registrert. Synlig fuktutslag på gulv og vegger. Tiltak - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. - Dersom kjelleren skal benyttes som innredet rom, må dreneringen skiftes og grunnmuren fuktsikres. Det må også utføres tiltak mot kapilæroppsug i den støpte sålen. Kjelleretasjen må bygges opp på nytt iht. godkjente og fuktsikre løsninger for rom under terreng. Innvendige trapper,TG2 Malt betongtrapp som strekker seg fra sokkeletasjen til 1. etasjen. Inntrinn er tekket med belegg. Høyde på rekkverk: Ca. 70-90 cm. Åpninger i rekkverk: Ca. 17 cm. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Rekkverket er løst. Tiltak - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - For å hindre at barn kan krype gjennom skal åpninger i rekkverk være maks 0,10 m. Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos. Rekkverket bør festes tilstrekkelig. Innvendige trapper,TG2 Malt tretrapp som strekker seg fra 1. etasjen til 2. etasjen. Inntrinn er tekket med laminat. Høyde på rekkverk: Ca. 75 cm. Åpninger i rekkverk: Ca. 12,5 cm. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - For å hindre at barn kan krype gjennom skal åpninger i rekkverk være maks 0,10 m. Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos. Innvendige dører,TG2 Boligen har profilerte lettdører Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Mangler overdekningskappe for skruehull på flere dørkarmer. Mangler beslag over låsekasse. Fuktsvell i nedre kant av dørbladet til badet. Enkelte dørvridere er løse. Tiltak - Enkelte dører må justeres. - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Vedlikehold/utbedringer bør påregnes. Våtrom Overflater vegger og himling,TG2 Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. - Det er tegn på fuktskader nederst på våtromsplater. - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet - Baderomsplatene i dusjsonen er fuktskadet i nedre kant. Enkelte hjørneprofiler er løse. sår i baderomsplate. En del skruehull på baderomsplatene. Enkelte taklister er ikke tilstrekkelig festet. Tiltak - Det må foretas utbedring av skadede plater. - Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. - Overflater må utbedres eller skiftes. Overflater Gulv,TG2 Gulv er tekket med vinylbelegg. Termostatstyrte elektriske varmekabler. Vurdering av avvik:- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - Det er montert tett terskel i dusjnisjen, ved en eventuell lekkasje vil vannet over dørterskelen eller igjennom de utette rørgjennomføringene i gulvet. Tiltak - Det må foretas utbedring av fallforhold. - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. - Installering av tett dusjkabinett anbefales. Sluk, membran og tettesjikt,TG3 Badet har plastsluk. Synlig vinylbelegg og baderomsplater som tettesjikt. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. - Utette rørgjennomføringer i gulvet bak vaskemaskinen. Utettheter i våtromsplatene i våtsonen ved badekaret. Våtromsplater i dusjnisjen er fuktskadet. Skruene til klemringen har rustdannelser. Tiltak - Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. - Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. - Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. - Våtromsplatene i våtsonene må byttes ut for å tilfredsstille kravene for våtrom. Ventilasjon,TG2 Avtrekk med elektrisk styrt vifte som går over himling, det er uvisst om den blir ført videre ut grunnet manglende forsvarlig adkomst til kaldloftet. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Sokkeletasje > Vaskerom Generell,TG3 Våtrommet er av eldre dato, og har flere utettheter/avvik. Full tilstandskontroll av våtrommet anses derfor ikke som nødvendig. Renovering av våtrommet må påregnes, for å tåle normal bruk iht. dagens krav. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Utslagsvasken er ikke tilkoblet avløpsanlegget. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Vaskerommet anses som en grovkjeller og utbedringstiltak anses som ikke påkrevd. Ved eventuell oppgradering påse at rommet blir utført etter godkjente løsninger for rom under terreng. Utslagsvasken må tilkobles avløpsanlegget. Kjøkken 1. etasje > Stue/kjøkke Overflater og innredning,TG2 Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med laminerte slette fronter, Heltre benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri. Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevarer som kjøleskap, kjøl/fryseskap. Integrert komfyr og induksjonstopp. Det ble utført fuktsøk ved kjøleskap, oppvaskmaskin og vask. Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. - Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifra alder. - Sprekk i skapdør. Skuffer treffer panelovnen. Mangler mykfuge mellom benkeplate og vegg. Glassplaten bak platetoppen er ikke festet. Hakk/sår på enkelte fronter. Fuktmerker under benkeplaten ved oppvaskmaskinen. Fronten til oppvaskmaskinen er løs. Det er ikke montert fuktbestandig materiale på veggen bak vasken. Det ble registrert merker etter avrenning på røropplegget, ingen lekkasje ved befaring. Tiltak - Komfyrvakt må monteres. - Det bør monteres lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum. - Vedlikehold/utbedringer av nevnte avvik bør påregnes. Avtrekk,TG2 Kjøkkenventilator med avtrekk som går ut via yttervegg. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Utvendig stormkappe mangler. - Tiltak: - Det bør monteres utvendig stormkappe. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Vannledninger av kobber. Stoppekran plassert på vaskerommet i sokkeletasjen. Tilfredsstillende vannmengde/trykk ved samtidig tapping i kraner. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på deler av de innvendige vannledningene. Vannledninger på badet i 2. etasjen henger løst. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Vannledninger må festes. Stoppekran bør gjøres tilgjengelig. Avløpsrør,TG2 Avløpsrør av støpejern og plast . Lufting av avløpsanlegget går ut over tak. Ingen stakepunkt i boenheten foruten om staking i sluker, hovedavløpsledningen går inn i til naboenheten i sokkeletasjen. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Det bør undersøkes om det er stakepunkt i naboenheten. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Varmtvannstank,TG2 Varmtvannstank på ca. 200 liter av merket Ctc fra 1997 plassert i på vaskerommet i sokkeletasjen. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Elektrisk anlegg,TG3 El-skap plassert i 2. etasjen. Automatsikringer og måler. 21. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? 1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Kommentar:2013-14 i forbindelse med oppussingen av tidligere eier. 2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent Kommentar: 3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja Kommentar: Samsvarserklæringer foreligger ikke. 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ja Kommentar: Anlegget ble sist kontrollert: 23.10.2012. Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av registrert elvirksomhet. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent Kommentar: 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Ukjent Kommentar: 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei Kommentar: 10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja Kommentar: 14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ja Kommentar: 15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja Kommentar: 16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Kommentar:El-anlegget har en del feil og mangler, for å få full oversikt må det utføres en el-kontroll a fagkyndig. -Stikkontakten over servanten på badet i 2. etasjen er montert i våtsonen. -Enkelte lyspunkter mangler skjerm/kuppel. -Løse kabler og kontakter flere steder. -Flimring i lyspunktene i spisestuen. -Ingen tilkomst til stikkontakten til komfyren. -Ingen tilkomst til koblingsboksen/stikkontakten til lyspunktene over kjøkkenøyen. -Ingen tilkomst til tilkoblingen til platetoppen. Kostnadsestimatet settes for utførelse av el-kontroll, det bør innhentes kostnadsestimat av en godkjent elektroinstallatør for utbedringer av el-anlegget. Branntekniske forhold,TG3 Boligen har røykvarslere iht. forskriftskrav 17. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?Nei Kommentar: 18. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja Kommentar: Brannslukningsapparatet er over 10 år gammelt. 19. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei Kommentar: Det var ved befaring montert en røykvarsler i hver etasje. 20.Er det skader på røykvarslere? Nei Kommentar: Tomteforhold. Drenering,TG3 Det ble montert grunnmursplast og drensledning på sør og østsiden midt på 90-tallet i følge tidligere salgsopplysninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte arbeider. Takvannet blir ledet ned i grunnen, ukjent hvor det blir ført videre. Det bemerkes at grunnmursplasten på sørsiden ikke er kontrollert grunnet manglende adkomst. Vurdering av avvik: - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - Det mangler grunnmursplast på østsiden. Tiltak - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. Grunnmur og fundamenter,TG2 Grunnmurer/kjelleryttervegger av betong. Deler av yttervegger i sokkeletasjen er kledd innvendig, eventuelle sprekk/riss i grunnmuren bak innforede vegger og under bakkenivå fra utsiden er ikke mulig å besikte. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det ble observert mindre sprekkdannelser stedvis. Synlig forvitring av betong (hjørnet sørvest). Tiltak - Lokal utbedring må utføres. Terrengforhold,TG3 Eiendommen ligger i ett skrående terreng. Vurdering av avvik: - Terreng faller inn mot bygning. - Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Det bør foretas terrengjusteringer. - Ytterligere undersøkelser anbefales. Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2 Utvendige avløpsrør er av støpejern og utvendige vannledninger er av ukjent type. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger .Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 02.05.1954. I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: Sokkeletasje: - Enkelte lettvegger er fjernet i boden. - Døråpning inn til boden er flyttet fra entré til gangen 1. etasje: - Døråpning fra gangen til kjøkkenet er tettet. - Vegg mellom stue og kjøkken er fjernet. 2. etasje: - Vegg mellom badet og den tidligere boden er fjernet. Utvendig: - Tidligere balkong på fasade sør er fjernet. - Enkelte vindusstørrelser er endret (søknadspliktig). - Det er etablert terrasser ved fasade nord,øst og sør (søknadspliktig). Soverom 3 i sokkeletasje er ikke søkt godkjent til varig oppholdsrom. Anbefaling: - Motakst AS anbefaler å søke Rana kommune om alle nevnte søknadspliktige plan-/bruksendringer. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at takstingeniøren ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger.

  Innbo og løsøre
  Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Dekodere og modem kan være borettslagets/aksjelagets/sameiets eiendom og skal da følge med. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel-tv/bredbånd.

  Parkering
  Eiendommen har parkering i gate etter gjeldene regler for gaten og område.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet.Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 02.05.1954. I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: Sokkeletasje: - Enkelte lettvegger er fjernet i boden. - Døråpning inn til boden er flyttet fra entré til gangen 1. etasje: - Døråpning fra gangen til kjøkkenet er tettet. - Vegg mellom stue og kjøkken er fjernet. 2. etasje: - Vegg mellom badet og den tidligere boden er fjernet. Utvendig: - Tidligere balkong på fasade sør er fjernet. - Enkelte vindusstørrelser er endret (søknadspliktig). - Det er etablert terrasser ved fasade nord,øst og sør (søknadspliktig). Soverom 3 i sokkeletasje er ikke søkt godkjent til varig oppholdsrom. Anbefaling: - Motakst AS anbefaler å søke Rana kommune om alle nevnte søknadspliktige plan-/bruksendringer. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at takstingeniøren ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 860 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisitet. Feietjenesten fraråder bruk av fyringsanlegg før tilsyn av ildsted er utført.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11163

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter dekker følgende: Fastgebyr vann, fastgebyr avløp, eiendomsskatt, festeavgift, vanngebyr areal og avløpsgebyr areal.

  Formuesverdi primær
  887135

  Formuesverdi primær år
  2023

  Formuesverdi sekundær
  3193686

  Formuesverdi sekundær år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/20/65/2/979: 05.09.1955 - Dokumentnr: 2002 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 100 år ÅRLIG AVGIFT NOK 60 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT Overført fra: Knr:1833 Gnr:20 Bnr:65 Fnr:979 F Gjelder denne registerenheten med flere 19.12.2001 - Dokumentnr: 6489 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 2 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1/2

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 860 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  110792

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,75% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev