aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon - Ilevegen 11
Illustrasjon - Ilevegen 11

OTTESTAD Ilevegen 11 - Tomt 4

Selveier boligtomt under fradeling (2/4 solgt). Skap ditt drømmehjem i etterspurt boligområde i Ottestad!

 • kr 2 000 000
 • BRA 161 m²
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 67 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 067 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt500 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Situasjonsplan.jpg
Illustrasjoner vedlagt er kun ment som forslag til boligtyper som kan passe tomtene. Det medfører ingen byggeplikt på tomtene.
Rønningen 2. etasje

Ilevegen 11 - Tomt 4, Innlandet

 • Tomt
  500m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten skal fradeles hovedbølet gnr. 6, bnr. 36 i Stange kommune. Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirka areal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt. Når en av tomtene blir solgt vil selger sende inn delesaken og søknad om riving av eksisterende bygg. Stange kommune har gitt fradelingstillatelse. Selger har leid ut eksisterende hus med opphør av leieforhold ut september 2023. Det vil si at eksisterende hus ikke blir revet før leietaker er ute. Selger besørger riving av eksisterende bygg.

  Beliggenhet
  Boligen ligger på et etablert og rolig boligfelt i Bekkelaget i Ottestad. Det er kort avstand til både barnehager og skoler. Flere barnehager og skoler i nærområdet. Området kan by på flotte turmuligheter med blant annet Ottestadstien på ca.15 km som går gjennom et frodig jordbruksområde. En fin tur for hele familien. Til Atlungstad Golfbane er det ca. 4,8 km. Nærmeste dagligvarebutikk er Bunnpris Ottestad, en helt ny butikk som ligger kun noen hundre meter fra boligen. Ellers har du Vikasenteret med bl.a. Coop Extra med post i butikk, apotek, frisør og café for å nevne noe. Ellers har du både Kiwi, Spar og Rema 1000 ved Hoberg (litt lenger opp i Bekkelaget). Bussforbindelse til både Hamar sentrum og Stange ligger like i nærheten av boligen. Det er ca. 3,5 km til Hamar sentrum hvor du finner flere koselige kaféer, restauranter og nisjebutikker. Like utenfor sentrumskjernen ligger kjøpesenteret CC Hamar med sitt brede utvalg av butikker og spisesteder. I sentrum ligger også jernbanestasjon med hyppige avganger til Oslo Lufthavn, Lillehammer og Trondheim.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.900,-. - Forbruk vann: Kr 36,16,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 63,35,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 4.176,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 575,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år). - Eiendomsskatt vil utgjøre 2,7 promille av eiendommens skattegrunnlag (fastsettes ved "taksering"). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. Kjøper bærer alle kostnader og gebyrer/avgifter rundt tilknytning til infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm o.l.

  Info formuesverdi
  Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger). Ligningsverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3413/6/36: 17.06.1958 - Dokumentnr: 101573 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.06.1919 - Dokumentnr: 800035 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3413 Gnr:6 Bnr:1
  05.07.1956 - Dokumentnr: 101727 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3413 Gnr:6 Bnr:133
  01.11.1957 - Dokumentnr: 103354 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3413 Gnr:6 Bnr:134
  16.10.1968 - Dokumentnr: 906617 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: gnr. 6 bnr. 325
  01.01.2020 - Dokumentnr: 473447 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0417 Gnr:6 Bnr:36


  Vei, vann og avløp
  Tomten vil få direkte adkomst fra Ilevegen. Det vil bli tinglyst avtale om veirett for adkomstveg til Tomt 1 og 3. Det blir felles vedlikeholdsplikt for veien for alle tomtene. Opparbeidelseskostnader på felles adkomstveg tilfaller de fire tomtene med lik andel hver. Eventuelle bygninger på tomten vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper må selv påkoste tilknytning og graving fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig. Tilknytningsavgift for vann er i budsjett for Stange kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 15.000,- inkl. mva. Tilknytningsavgift for avløp er i budsjett for Stange kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 24.000,- inkl. mva.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Stange kommune (2020-2032), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligformål. Eiendommen grenser også til naboeiendom hvor det er igangsatt detaljregulering for oppføring av 8 boenheter. Når eventuell bygging igangsettes er uvisst.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er sli kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000))

  67 042 (Omkostninger totalt)

  2 067 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  67042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon pålydende kr. 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 20.000,-), markedspakke (kr 12.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev