aktiv-eiendomsmegling

NOTODDEN Jernverksgata 2

Kun 4 av 48 nye og lettstelte leiligheter igjen på Vannfronten Park.

 • kr 0 - 3 000 000
 • Priser fra og tilkr 0 - 3 000 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 1 195 000 - 4 050 000
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 1 700 000 - 6 000 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 6 132
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 2 390 000 - 8 106 132
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 5 660 - 19 087
 • Areal primærareal - fra og til35 - 122.1 m²
 • Areal bruksareal - fra og til35 - 122.1 m²
 • Tomt6 614 m²
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 244 BNR. 662
 • Informasjon om meglerforetaketViken Eiendomsmegling AS avdeling Notodden Storgata 22 3674 Notodden
 • OppdragsansvarligBjørn Runar Bjørnfeld
 • Oppdragsnummer1306235003
 • Ved kjøp av bolig i Vannfronten Park må du samtidig melde deg inn i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag dersom du ikke allerede er medlem. Oppgjør mellom partene foretas av Viken Eiendomsmegling AS. Ved kontraktsinngåelse/ mottagelse av §12-garanti innbetaler kjøper et forskudd til Viken Eiendomsmegling AS sin klientkonto som utgjør kr 300.000,-. Dette må være såkalt fri egenkapital. Beløpet blir stående på klientkontoen som en del av den endelige innbetalingen som skal skje ved overtagelse. Renter tilfaller kjøper med mindre utbygger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslovas § 47. Resten av innskuddet samt omkostninger betales i forbindelse med overtagelsen. Det kan kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Utbygger plikter å stille garantier ihht. Bustadoppføringslovas § 12i forbindelse med kjøpers innbetaling av forskudd. Kjøper betaler følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Tinglysing av andelsskjøte: kr 480,- Tinglysing av evt. pantobligasjon: kr 480,- Evt. tinglysning av borett: kr 480,- Grunnboksutskrift: kr 172,- Andelskapital: kr 5 000,- Omkostningene forfaller til betaling i forbindelse med overtagelsen. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leilighet 19

Jernverksgata 2, Telemark

 • Om prosjektet
  Vannfronten Park er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn. Salgstrinn II består av 18 leiligheter. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Vannfronten Park borettslag.

  Priser fra og til
  kr 0 - 3000000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 6132

  Generell orientering
  Leilighetene leveres lyse og moderne med parkett på gulv og gips på vegger. Kjøkkenet leveres med innredning fra Marbodal eller lignende, med hvite fronter. Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, samt kjøle- og fryseskap følger med. Kjøkkenventilator av typen Slimline leveres ferdig montert. Delikate, flislagte bad med gulvvarme og downlights med dimmere. Høyglans baderomsinnredning med skuffseksjon. Nedsenket dusjsone og veggmontert toalett. Store vindusflater i stue/kjøkken som gir gode lysforhold i leilighetene. Gode og arealeffektive løsninger, flotte uteplasser og egen parkeringsplass i kjelleren. Heis til alle etasjene. Porttelefon med døråpner i hver leilighet. Alle enhetene får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Koselig grøntareal med gangveier og noe beplantning mellom byggene på første boligplan. På gateplan blir det store næringslokaler med blant annet dagligvareforretning. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Utbygger vil inngå en fellesavtale for levering grunnpakke TV/internett til borettslaget.

  Garasje/parkering
  Det leveres 1 parkeringsplass pr. leilighet i felles parkeringskjeller. Det leveres en portåpner pr. leilighet.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Leilighetene i byggetrinn 2 er innflyttingsklare.   Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

  Tomteareal
  6614m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Seksjonssameie. Utomhusplanen viser antatt løsning for utomhusanlegget. Endelig plan for utomhusanlegget vil bli utarbeidet i tilknytning til detaljprosjekteringen.

 • Konstruksjon
  Bygningen oppføres i fem etasjer med næringsdel på gateplan og med fire boligplan over næringsdelen. Parkeringskjeller under gateplan.

  Fasade
  Bygningens fasader blir en kombinasjon av teglskall, tre- og platekledning.

  Heiser
  Det er heis i bygget

  Ventilasjon
  Alle enhetene får balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Kabel-tv/bredbånd
  Utbygger vil inngå en fellesavtale for levering grunnpakke TV/internett til borettslaget.

 • Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Organisasjonsform
  Boligene selges som andeler, og vil bli organisert som et borettslag. Borettslaget er planlagt å bestå av totalt 48 andeler. Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse. Kjøperne blir innkalt til stiftelsesmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Her velges nytt styre for borettslaget. På stiftelsesmøte (som kan gjennomføres av selger) vedtas vedtekter og husordensregler. Lokalleie i forbindelse med stiftelsesmøte/ekstraordinær generalforsamling og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres borettslaget etter overtakelse eller trekkes fra etableringskostnaden. Forslag til driftsbudsjett for første driftsår vil også bli presentert.

  Vedtekter/husordensregler
  Det blir utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3808/244/662: 02.09.2019 - Dokumentnr: 1012699 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3808 Gnr:244 Bnr:30
  25.11.2019 - Dokumentnr: 1407720 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0807 Gnr:244 Bnr:663
  01.01.2020 - Dokumentnr: 545673 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0807 Gnr:244 Bnr:662
  31.01.2022 - Dokumentnr: 115314 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3808 Gnr:244 Bnr:671
  25.05.2022 - Dokumentnr: 561112 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 300/8079
  Snr: 2
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 254/8079
  Snr: 3
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 398/8079
  Snr: 4
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 228/8079
  Snr: 5
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 1415/8079
  Snr: 6
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 111/8079
  Snr: 7
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 98/8079
  Snr: 8
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 85/8079
  Snr: 9
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 35/8079
  Snr: 10
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 85/8079
  Snr: 11
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 12
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 100/8079
  Snr: 13
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 85/8079
  Snr: 14
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 59/8079
  Snr: 15
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 85/8079
  Snr: 16
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 17
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 18
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 85/8079
  Snr: 19
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 58/8079
  Snr: 20
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 85/8079
  Snr: 21
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 22
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 110/8079
  Snr: 23
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 89/8079
  Snr: 24
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 120/8079
  Snr: 25
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 26
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 86/8079
  Snr: 27
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 35/8079
  Snr: 28
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 86/8079
  Snr: 29
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 30
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 31
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 86/8079
  Snr: 32
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 58/8079
  Snr: 33
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 86/8079
  Snr: 34
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 35
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 36
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 86/8079
  Snr: 37
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 58/8079
  Snr: 38
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 86/8079
  Snr: 39
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 99/8079
  Snr: 40
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 111/8079
  Snr: 41
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 93/8079
  Snr: 42
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 122/8079
  Snr: 43
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 79/8079
  Snr: 44
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 47/8079
  Snr: 45
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 87/8079
  Snr: 46
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 88/8079
  Snr: 47
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 47/8079
  Snr: 48
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 87/8079
  Snr: 49
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 88/8079
  Snr: 50
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 47/8079
  Snr: 51
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 87/8079
  Snr: 52
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 88/8079
  Snr: 53
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 47/8079
  Snr: 54
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 87/8079
  Snr: 55
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 56
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 57
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 58
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 59
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 60
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 61
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 62
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 63
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 64
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 65
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 66
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 67
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 68
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 69
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 70
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 71
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 72
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 73
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 74
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 75
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 76
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 77
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 78
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 79
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 80
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 81
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 82
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 83
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 84
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 85
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 86
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 87
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 88
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 89
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 90
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 91
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 92
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 93
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 94
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 95
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 96
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 97
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 98
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 99
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 100
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 101
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 102
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 103
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 104
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 105
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 106
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 107
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 108
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 109
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 110
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 111
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 112
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 113
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 114
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 115
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 116
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 117
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 118
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 119
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 120
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 121
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 122
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 123
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 124
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 125
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 126
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 127
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 128
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 129
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 130
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 131
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 132
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 133
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 134
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 135
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 136
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 137
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 138
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 139
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 140
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 141
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 142
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 143
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 144
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 145
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 146
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 147
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 148
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 149
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 150
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 151
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 152
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 153
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 154
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 155
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 156
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 157
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 158
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 159
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 160
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 161
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 162
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 163
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 164
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Snr: 165
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 12/8079
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Utbygger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt å overta den ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke utbygger at inngåtte kjøpekontrakter videreselges før det er gjennomført overtagelse av boligene.

  Avbestilling
  Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter Bustadoppføringslova. Bestilte endrings og tilleggsarbeider betales i sin helhet av kjøper.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Bjørn Runar Bjørnfeld

Megler

Bjørn Runar Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev