aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Denja Hage - ferdigstilte og innflyttingsklare leiligheter i bygg A og B
Velkommen til Denja Hage - ferdigstilte og innflyttingsklare leiligheter i bygg A og B

LARVIK Yttersøveien 21

Denja Hage - flotte nye leiligheter med solrike balkonger. Garasje og Heis. Bygg A og B er ferdigstilt. 4 ledige.

 • kr 1 596 000 - 2 600 000
 • Priser fra og tilkr 1 596 000 - 2 600 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 2 394 000 - 3 900 000
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 990 000 - 6 500 000
 • Omkostninger fra og tilkr 6 132 - 6 132
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 996 132 - 6 506 132
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 6 381 - 17 494
 • Areal primærareal - fra og til74 - 95 m²
 • Areal bruksareal - fra og til77 - 98 m²
 • Tomt11 907 m²
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 2005 BNR. 1280
 • Informasjon om meglerforetaketLarvikmeglern AS Prinsegata 2C 3256 Larvik
 • OppdragsansvarligAleksander Berg
 • Oppdragsnummer1303235004
 • I tillegg betaler kjøper følgende omkostninger: Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 480,- Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480,- Grunnboksutskrift: kr. 172,- Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overtagelse.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fasade inngangsparti bygg B

Yttersøveien 21, Vestfold

 • Om prosjektet
  Denja Hage er et utbyggingsprosjekt som skal bygges i flere trinn - totalt er det planlagt 73 leiligheter fordelt på 5 bygg. Se www.denjahage.no for nærmere informasjon om prosjektet. På prosjektets hjemmeside ligger prospekt og informasjon om prosjektet nedlastbart. Man kan også bruke boligvelgeren på nettsiden til å orientere seg om de ulike leilighetene sin beliggenhet i bygget.

  Priser fra og til
  kr 1596000 - 2600000

  Omkostninger fra og til
  kr 6132 - 6132

  Generell orientering
  Lyse og luftige boliger med godt gjennomtenkte planløsninger har vært arkitektens hovedfokus i Denja Hage. Gode rom med mye lysinslipp, kombinert med det faktum at boligene er gjennomgående, gjør dette til boliger som det vil være enkelt å trives i. Alle leilighetene får uteplass på to sider av bygget. Det er lagt vekt på at Denja Hage skal være et praktisk og innbydende sted å bo, med robuste og varige materialer som krever lite vedlikehold. Leilighetene leveres med god standard og det er valgt kjøkken med god kvalitet fra HTH med integrerte hvitevarer. På gulvene er det parkett, veggene slette malte flater. Badene er flislagte og har gode løsninger.

  Garasje/parkering
  Alle leilighetene har en parkeringsplass i felles parkeringsanlegg i underetasjen. Ellers godt med biloppstillingsplasser utendørs.

  Boder
  En bod i underetasjen til hver leilighet. Boden er ca 5 kvm.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Boligene i bygg A og B er ferdigstilt. Ledige leiligheter er klare for overtagelse.

  Forsikringsselskap
  Borettslagets eiendom er forsikret av borettslaget. Innboforsikring må kjøper sørge for selv.

  Tomteareal
  11907m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Borettslagets tomt er selveiet. Tomten er i hovedsak fellesareal i borettslaget pent opparbeidet med vei, parkering, sykkelparkering samt plener og beplantning. En liten hage er del av hagen er gitt leilighetene som ligger i 1. etasje til eksklisiv bruk. Leilighetene i 1. etasje har egen uteplass også på inngangsparti-siden. Midtleilighetene i 2.-4. etasje får eksklusiv bruksrett til uteplasser på svalganger som vist på salgstegningene. Utvendige arealer for øvrig del av Denja Hage vil ferdigstilles fortløpende etterhvert som byggene ferdigstilles.

 • Diverse
  Konsesjon Det er p.t. ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Larvik kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil regnes ut av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.  I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere. Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Organisasjonsform
  Boligene er en del av Denja Hage bygg A og B borettslag. Larvik Boligbyggelag (LABO) sørget for stiftelse av borettslaget og er borettslagets forretningsfører.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Se prislisten

  Avdragsfri periode
  Se prislisten

  Felleskostnader etter avdragsfri periode
  Se prislisten

  Vedtekter/husordensregler
  Vedtektene er et vedlegg til salgsoppgaven og inneholder viktig informasjon om organiseringen/ eierformen. Det er viktig at en gjør seg kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Det er pt. ikke fastsatt regler for dyrehold i borettslaget. Når borettslaget nå er etablert og i drift vil det være opp til borettslaget å etablere evt. regler for dyrehold.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/2005/761: 16.08.1968 - Dokumentnr: 3632 - Erklæring/avtale BESTEMMELSE OM KLOAKKRENSEANLEGG
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.12.2021 - Dokumentnr: 1525969 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Larvikmegleren AS
  Org.nr: 879 155 622
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Delvis sletting ved arealoverføring
  Pant frafalt i arealoverføringen på 614 m2 fra gnr.2005 bnr. 761 til gnr. 2005 bnr.1
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bestemmelse om gangrett/rett til sti Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223344 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  10.07.1968 - Dokumentnr: 3061 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1
  23.11.1978 - Dokumentnr: 7251 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:1043
  Opprinnelig fradelt fra: Gnr: 2005 Bnr: 972
  11.02.1981 - Dokumentnr: 990043 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr: 2005 Bnr: 972
  26.04.1994 - Dokumentnr: 2925 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:1225
  04.02.2000 - Dokumentnr: 680 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:1228
  01.01.2018 - Dokumentnr: 123939 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0709 Gnr:2005 Bnr:761
  01.01.2020 - Dokumentnr: 768864 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:2005 Bnr:761
  28.10.2022 - Dokumentnr: 1223326 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1280
  10.01.2023 - Dokumentnr: 30450 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:3805 Gnr:2005 Bnr:1
  Vederlag: NOK 0
  Omsetningstype: Uoppgitt


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Vann, vei og avløp
  Leilighetene er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Intern vei i Denja Hage er privat.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen er regulert til boligområde ref. reguleringsplan med bestemmelser for Yttersøveien 21, vedtatt 13.05.2020. Omfattes også av kommunedelplan for Larvik by 2015-2027. Det pågår arbeid med kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 samt reguleringsplan for Hovlandbanen

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Leilighetene selges iht. bestemmelsene i bustadoppføringslova. Etter ferdigstillelse kan boligene selges etter bestemmelsene i Avhendingslova.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Viktig informasjon
  Kjøpers undersøkelsesplikt Leiligheten skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse. Leiligheten kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Tilsvarende gjelder dersom leiligheten ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel forhold ved leiligheten kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det vises forøvrig til bustadoppføringslova kap. IV.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakten er et vedlegg til salgsoppgaven. Ligger nedlastbart på denjahage.no eller fås ved henvendelse til megler.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Prisliste, utkast til vedtekter og kjøpekontrakt, grunnboksutskrift og innhentede opplysninger fra Larvik kommune vedr. bla. reguleringsforhold er å anse som vedlegg til denne salgsoppgaven. Disse dokumentene er nedlastbare fra www.denjahage.no eller utleveres ved henvendelse til megler.

Dokumenter

Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev