aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Drageidklubben tomt 2, 3 og 10 (Rød strek er ikkje nøyaktig, men ca. grense mellom tomt 2 og 3) - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Velkomen til Drageidklubben tomt 2, 3 og 10 (Rød strek er ikkje nøyaktig, men ca. grense mellom tomt 2 og 3) - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

FITJAR Drageidklubben 2, 3 og 10

KRÅKO SJØHYTTEORMÅDE: 3 tomter uten byggeklausul i naturskjønne og sjønære omgjevnader på Drageidklubben |

 • kr 800 000 - 1 050 000
 • Priser fra og tilkr 800 000 - 1 050 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 800 000 - 1 050 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 800 000 - 1 050 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 61 BNR. 592
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling avdeling Stord Hamnegata 2 5411 Stord
 • OppdragsansvarligElisabeth Nonås Fylkesnes
 • Oppdragsnummer1504235003
 • Tomt 10: 800 000,- ( NB: prisen er fast) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 20 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 700 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 35 642,- (Omkostninger totalt) 835 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Me gjer merksam på at overnemde totalsum er berekna ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endringar i gebyrer. Tomt 2 990 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 950 000,-)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 40 392,- (Omkostninger totalt) 1030 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Me gjer merksam på at overnemde totalsum er berekna ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endringar i gebyrer. Tomt 3 1 050 000,- (Prisantydning) Omkostninger 26 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 050 000,-)) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 307,- (Omkostninger totalt) 1 091 307,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomt 2

Drageidklubben 2, 3 og 10, Vestland

 • Om prosjektet
  Velkomen til Kråko Sjøhytteområde, mellom fjord og fjell i Fitjar kommune, på øya Stord. Kort reiseveg frå Stord (30 minuttar), Haugesund (1,5 time), Bergen (2 timar) og Stavanger (3 timar) gjer Kråko sjøhytteområde til eit attraktivt val for familiar som ønskjer ein fritidsbustad som er rask å reise til og lett å koma fram til. Med køyreveg heilt fram til hytta og høve for båtplass rett i nærleiken. Drøymer du om det fine hyttelivet? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? I Kråko Sjøhytteområde finn du alt dette. Velkomen til Kråko Sjøhytteområde! Tomt i Kråko Drøymer du om å byggje draumehytta? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? Drageidklubben er eit område som ligg i starten av Kråko. Området er vestvendt, og det er både flott utsikt, kort veg til sjø og veldig solrikt! Her kan ein verkeleg nyte sola heile dagen! Det er kort veg ned til båthamna i Grønavikjo, kor det et mogleg å leige eller kjøpe båtplass. Drageidklubben, tomt 2 Gnr. 61, bnr. 592 Tomtestørrelse 773m² Pris kr 990.000,- + omk Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa Drageidklubben, tomt 3 Gnr. 61, bnr. 593 Tomtestørrelse 939m² Pris kr 1.050.000,- + omk Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa Drageidklubben, tomt 10 Gnr. 61, bnr. 597 Tomtestørrelse 678 m² Pris kr 800.000,- + omk Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa

  Priser fra og til
  kr 800000 - 1050000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Generell orientering
  Utbyggjarane av Kråko, Kråko Utvikling AS seier: Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi nyttar i størst mogeleg grad lokale firma og leverandørar. Vi vil vera her i Kråko sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt. Internett og tv: Det er lagt røryr til tomtegrensa med muligheit for tilkobling til fiber levert av Fitjar kraftlag. Fitjar kraftlag leverer ALTIBOX sine tenester for internett/TV. Eige abonnement for fritidsbustader. Sjå www.fitjar.kraftlag.no Straumtilkobling: Anleggsbidrag til FItjar kraftlag for straum og målar/målartilkobling utgjer ca. kr. 26.500. Dette betalest av kjøper til Fitjar Kraftlag ved tilkobling til straum. Reguleringsføresegnene er tilgjengeleg hos meklarforetaket, og er vedlagt i prospektet

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa Drageidklubben, tomt 2 Gnr. 61, bnr. 592 Tomtestørrelse 773 m² Drageidklubben, tomt 3 Gnr. 61, bnr. 593 Tomtestørrelse 939 m² Drageidklubben, tomt 10 Gnr. 61, bnr. 597 Tomtestørrelse 678 m²

 • Info om eiendomsskatt
  Eigedomsskatt vil bli fakturert av Fitjar kommune etter at fritidseigedommen vert tatt i bruk. Eigedomskatten for Fitjar kommune er 2 promille av omsetnadverdien for bustader og fritidseigedommar i 2018. Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Beregninga av eigedomsskatt vil kunne avhenge av om bustaden er primær- eller sekundærbolig.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.

  Info om vannavgift
  Veg, vatn og avlaup er privat

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4615/61/592: 20.09.2005 - Dokumentnr: 8723 - Rettighet Rettighetshaver: Kråko Utvikling AS Org.nr: 988 174 254 LEIEAVTALE Overført fra: Knr:4615 Gnr:61 Bnr:399 Gjelder denne registerenheten med flere - Gjeld avtale om utbygging av fellesanlegget i Kråko. 29.08.2012 - Dokumentnr: 701622 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4615 Gnr:61 Bnr:399 01.01.2020 - Dokumentnr: 1341568 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1222 Gnr:61 Bnr:592

  Vann, vei og avløp
  Eigedomen er tilknytta privat veg, vatn og avlaup. Tilknyttingsavgift er inkludert i tomteprisen

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID 200304 "Kråko". Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID Delplan Kråko, gnr. 61, bnr. 399. Heile reguleringsdokumentet kan lesast hos meklar.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev