aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hof/Åsa og Hukusjøvegen 7!
Velkommen til Hof/Åsa og Hukusjøvegen 7!

ARNEBERG Hukusjøvegen 7

Koselig enebolig over to plan med 3 romslige soverom. Garasje og uthus. Noe moderniseringsbehov. Landlig beliggenhet!

 • kr 990 000
 • BRA 134 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 41 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 031 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1926
 • Soverom3
 • ArealP-rom 131 m²
 • Tomt1 303.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Hof/Åsa og Hukusjøvegen 7! En landlig eiendom på ca. 1,3 mål som er bebygd med en enebolig over to plan, en garasje på 28m² og et uthus på 22m². I boligens første etasje har du 2 entréer, kjøkken, 3 stuer og bad, mens i 2. etasje finner du 3 romslige soverom. Boligen er malt utvendig og innvendig i 2023, men har noe moderniseringsbehov for å tilfredsstille dagens krav til standard. Tomten er opparbeidet med plen og diverse beplantning. Eiendommen ligger i landlige omgivelser med spredt boligbebyggelse, sentralt i Hof/Åsa i Åsnes kommune. Fra eiendommen er det ca. 5,8 km til Jara barneskole og barnehage. Bussholdeplass ligger rett utenfor eiendommen. Ca. 15 km til både Flisa og Kirkenær, hvor du finner et utvalg av caféer, restauranter, kjøpesenter og andre servicetilbud.
Enebolig over to plan med 3 romslige soverom. Boligen er malt utvendig og innvendig i 2023, men har noe moderniseringsbehov for å tilfredsstille dagens krav til standard.

Hukusjøvegen 7, Innlandet

 • Tomt
  1303.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på totalt ca. 1 303,6m² som består av 2 teiger. Tomten er noe kupert og opparbeidet med plen, diverse prydbusker og beplantning. Gnr. 144, bnr. 16 har et areal på ca. 819,6m². Gnr. 144, bnr. 37 har et areal på ca. 484m².   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser med spredt boligbebyggelse, sentralt i Hof/Åsa i Åsnes kommune. Fra eiendommen er det ca. 5,8 km til Jara barneskole og barnehage. Bussholdeplass ligger rett utenfor eiendommen. Ca. 15 km til både Flisa og Kirkenær, hvor du finner et utvalg av caféer, restauranter, kjøpesenter og andre servicetilbud. Åsa har eget idrettslag med grendehus og klubbhus ved fotballbanen. Her er det også café hver mandag formiddag. Det er flotte skiløyper i nærheten på vinteren, og om sommeren kan du gå topptur opp til idylliske Kariskjæret. Er du glad i kulturliv og idrett, er Åsneshallen kun ca. 12 km unna, der kan du kose deg med en treningsøkt, en konsert eller en tur i klatreveggen. Det er i tillegg lagt opp til organisert idrett i hallen, blant annet håndball. Vil du ta en tur i svømmehallen er den lokalisert ca. 13 km unna, på Åsnes ungdomsskole. I umiddelbar nærhet fra svømmehallen finner du idrettsanlegget hvor det er volleyballbane og kunstgressbane for barn og unge. Her er også barnehager og skoler lokalisert. Er du glad i friluft- og uteaktiviteter har du gode muligheter til dette rett utenfor døren eller generelt i nærområdet. Bade- og fiskemuligheter har du i umiddelbar nærhet på Hukusjøen, Glomma og Flisaelva. Kjølaberget ligger i området, og tar du turen opp, kan du nyte utsikten over nærområdene.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1926. Boligen er oppført på ringmur av betong. Tilbygget inngangsparti er oppført på lettklinkerblokker. Boligen har takkonstruksjon av taksperrer med taktekking av metallplater. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av metall. Vegger er av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår utvendig kledd med stående bordkledning. Boligen har i hovedsak malte trevinduer med 2- lags isolerglass, men det er enkelte trevinduer med enkle glass og enkelte trevinduer med koblet glass. Det er to malte ytterdører av tre. Uthus - Byggeår: 1926. Uthus oppført med støpt plate på mark og vegger murt av blokker av porebetong. Takkonstruksjon av taksperrer tekket med metallplater. Bygget er inndelt i tre bodrom og det er tre gangdører. Vindu for lysinnslipp i ett bodrom. Garasje - Ukjent byggeår. Garasje oppført med støpt plate på mark med ringmur av lettklinkerblokker og vegger av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med stående bordkledning og innvendig kledd med sponplater. Takkonstruksjon trolig av stedsbygde takstoler med taktekking av metallplater. Det er en vippeport, gangdør, vindu for lysinnslipp og innlagt strøm til stikkontakt. Det er en tilbygget bod med egen gangdør, og boden har betydelige skjevheter. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Øystein Opås Takstforretning AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. * Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist frostsprengt nedløpsrør. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Omramming rundt vinduer er ført helt ned til vannbrett. Dette har ført til oppsprekking og det medfører økt risiko for råteskader. * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist misfarget treverk rundt pipe, og dette skyldes enten utett beslag eller at pipe trekker til seg fukt i våte perioder. Det er påvist råteskadet vindski. * Utvendig > Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er feil fallforhold på vannbrett, og dette har ført til vannansamling og isdannelse. Dette medfører økt risiko for råteskader i omramming. Vinduene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. Trekk bør også kunne forventes gjennom eldre vinduer. Det er påvist misfarget- og oppsprukket treverk mellom koblede glass på vinduer. Ett vindu mot nord på kneloft er kledd inn i vegg og dette er ikke tilgjengelig for inspeksjon. * Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er sprukket dørterskel på ytterdør, og dører er av eldre dato. * Innvendig > Overflater: Det er i hovedsak helhetlige overflater, men det er påvist enkelte avvik som: Løs tapet som bølger seg i hjørner. Løs gulvbeleggskjøt. Slipp i langsgående laminatskjøt. * Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Sotluke var overmalt på befaringsdagen og denne lot seg ikke åpne. * Innvendig > Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er påvist fukt i bærebjelke ved luke, men det er ikke oppdaget synlige fuktskader. * Innvendig > Innvendige trapper: Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper i trappeløpet. * Innvendig > Innvendige dører: Enkelte dører er vanskelige å åpne/lukke. * Innvendig > Andre innvendige forhold: Det er påvist museavføring på kneloft, og dette tyder på at det er tilgang for mus i konstruksjoner. * Våtrom > 1. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. * Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. * Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. * Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. * Tomteforhold > Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Taktekking har passert forventet levetid. Boligen har ikke tett undertak. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. * Våtrom > 1. Etasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er påvist fuktskadet baderomsplate i dusjhjørnet. Vindu er plassert i den definerte våtsonen. Det er påvist utett sveis i hjørne på gulvbelegg. Badet har bare naturlig ventilasjon. Forventet brukstid har passert for sanitærinstallasjoner. * Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter og sikringsskap med skrusikringer plassert i gang i andre etasje. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Skjevt gulv i den ene stuen.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, bad, kjøkken, spisestue, stue, stue og entré/trapperom. 2. etasje: Gang/trapperom, 3 soverom og bod. Eiendommen er også bebygd med en garasje på 28m² og et uthus på 22m² som består av 3 bodrom. Arealbeskrivelse: Enebolig: Totalt: BRA 134 m² / P-rom 131 m². 1. etasje: BRA 77 m² / P-rom 77 m². 2. etasje: BRA 57 m² / P-rom 54 m². Følgende rom inngår som primærrom: 1. etasje: Kjøkken, stue, stue 2, stue 3, gang, bad og vindfang. 2. etasje: Gang, soverom, soverom 2 og soverom 3. Følgende rom inngår som sekundærrom: 2. etasje: Bod. Uthus: Totalt: BRA 22 m² / P-rom 0 m². Garasje: Totalt: BRA 28 m² / P-rom 0 m². Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1926. Noe enkel boligstandard. Etterslep på vedlikehold og modernisering. Uthus - Byggeår: 1926. Enkel standard. Etterslep på vedlikehold. Garasje - Ukjent byggeår. Enkel standard. Etterslep på vedlikehold.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 30.08.2004, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2024.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og elektrisitet. Vedfyring med eldre vedovn i den ene stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme på baderom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11091

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 11 091,25,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 3 931,- * Renovasjon: Kr. 3 981,25,- * Administrasjonsgebyr: Kr. 75,- * Septik felles anlegg: Kr. 2 370,- * Tilsyn spredt avløp: Kr. 84,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  444583

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1600499

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info vannavgift
  Ca. kr. 1.700,- per år til Nordre Åsa vannverk. Det årlige beløpet kan bli mer om det utbedres noe.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Erklæring/avtale, tinglyst den 20.08.1973 - Dokumentnr: 2865. Bestemmelse om felles vannverk/ledning. * Erklæring/avtale, tinglyst den 25.02.1991 - Dokumentnr: 556. Grensegangssak. Følgende tinglyste rettigheter (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om vannrett, tinglyst den 10.11.1970 - Dokumentnr: 3218. Rettighet hefter i: Gnr. 176, bnr. 7 i Åsnes kommune. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Kommunen opplyser om at garasjen er byggemeldt. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt tegninger av garasjen, disse synes å stemme overens med dagens garasje. Det er ikke mottatt byggetegninger av eneboligen eller uthuset. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet privat vann og avløp. Boligen har privat vann fra Nordre Åsa Vannverk med vannledning av plast. Det er tinglyst avtale fra 1973 angående felles vannledning/vannverk. Privat avløp som deles med to naboer (gnr. 144, bnr. 33 og gnr. 176, bnr. 9). Kommunen opplyser om at avløpsanlegget er gammelt, og bør utbedres på sikt. Det er ikke kjent med at det foreligger noen avtale vedrørende felles avløpsanlegg. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune 2019-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  41792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på kr 40.000,- av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.000,-), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger (kr 9.600,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Simen Unneberg

Megler

Simen Unneberg

90 27 97 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev