aktiv-eiendomsmegling
Bilde med skisserte tomtegrenser.jpg
Bilde med skisserte tomtegrenser.jpg

ÅRNES Torstuvegen 107

ØSTAMOEN - 3 store utsiktstomter uten byggeklausul - Fantastisk utsikt utover bygda - Landlig og populært boområde

 • kr 1 690 000
 • Prisantydningkr 1 690 000
 • Omkostningerkr 43 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 733 592
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 291.2 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1.690.000,- (Prisantydning) Omkostninger 42.250,- Dok. avgift 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 43.592,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1.690.000,-). 43.592 (Omkostninger totalt) 1.733.592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Dronebilde 21.09.jpg

Torstuvegen 107, Akershus

 • Tomt
  1291.2m²

  Beliggenhet
  Tomtene ligger i et barnevennlig og landlig boområde på Østamoen ca. 6 km øst for Årnes sentrum i Nes kommune. Fra tomtene har man en flott utsikt utover bygda. Torstuvegen er en lite trafikert vei, med kort vei til turområder. Nærområdet har rike turmuligheter i variert terreng, og det er sykkelavstand til Sagstusjøen, Veslesjøen, Aulihøgda og Dragsjøen. Dragsjøhytta er et populært turmål både sommer og vinter, med barnevennlig sti langs vannet og nyere lysløype til Fjuk og Fjellfoten. I tillegg er det idylliske parker og turområder langs Glomma. Nes kommune har et godt idrettstilbud med flotte anlegg ved skolene, blant annet en ny svømmehall som ble åpnet høsten 2017. 12 minutters kjøring unna ligger et aktivt og profesjonelt hestemiljø ved Nes rideklubb. Klubben arrangerer alt fra knøttekurs og rideleir, til stevner og juleshow. I Årnes sentrum finner du blant annet Nes Kulturhus, med tre kinosaler og forskjellige kulturaktiviteter.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Omkringliggende eiendommer er eneboliger og landbrukseiendommer.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1.690.000,- (Prisantydning) Omkostninger 42.250,- Dok. avgift 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 43.592,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1.690.000,-). 43.592 (Omkostninger totalt) 1.733.592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3034/157/137: 08.02.1919 - Dokumentnr: 900205 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:28
  Bestemmelse om bebyggelse
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.06.1938 - Dokumentnr: 901485 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.10.1963 - Dokumentnr: 3529 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver:Årnes Vannverk AL.
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.10.1968 - Dokumentnr: 4904 - Bestemmelse om veg Østgård-Schøyen.
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.12.1981 - Dokumentnr: 9276 - Jordskifte Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.12.1981 - Dokumentnr: 9276 - Jordskifte Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.11.1986 - Dokumentnr: 9468 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver:Arnt og Helge Lundberg.
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.12.1986 - Dokumentnr: 11040 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver:Nes kommunale el.verk.
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.08.1987 - Dokumentnr: 5898 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:105
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.01.2017 - Dokumentnr: 37500 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Hinsværk Arnt Håkon
  Fnr: 200248 45797
  Bestemmelse om vedhogst til eget husholdsbruk
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.07.2019 - Dokumentnr: 808922 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:134
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:135
  Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:136
  Overført fra: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.07.2021 - Dokumentnr: 882650 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  16.07.2021 - Dokumentnr: 882710 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:143
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:144
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:145
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Nes Kommune
  Org.nr: 938 679 088
  Bestemmelse om vedlikehold
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.07.2021 - Dokumentnr: 882710 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:7
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:143
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:144
  Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:157 Bnr:145
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Nes Kommune
  Org.nr: 938 679 088
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1.690.000,- (Prisantydning) Omkostninger 42.250,- Dok. avgift 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 43.592,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1.690.000,-). 43.592 (Omkostninger totalt) 1.733.592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  43592

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Rolf Wegar Gundersen

Megler

Rolf Wegar Gundersen

98 25 93 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev