aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til denne koselige naturtomta i Binnhøvdvegen!
Velkommen til denne koselige naturtomta i Binnhøvdvegen!

AURDAL Binnhøvdvegen

Hyttetomt med idyllisk beliggenhet i vakker natur, ca. 930 moh. Mulighet for strømtilkobling. Helårsvei.

 • kr 425 000
 • Prisantydningkr 425 000
 • Omkostningerkr 29 765
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 454 765
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 803 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 425 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 625,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 425 000,00))   29 765,- (Omkostninger totalt)   454 765,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Klar, frisk fjelluft, solrike dager og fin utsikt! Om du velger å bygge drømmehytta di på denne tomta kan du få nettopp det. "Binnehaug" som eiendommen heter, ligger i Gråndalen/Kvitingen hytteområde på Aurdalsåsen. Den ligger ca. 930 moh, ikke så langt fra Svartetjernet og Binnhovdsknatten. Tomta ligger åpent, solvendt og fint til på en høyde i terrenget med utsikt utover området. Det er strøm og vei i tomtegrensen, men det er ikke noen form for vann eller avløpssystem. Eiendommen har grei adkomst med sommer og vintervei helt frem. Aurdalsåsen er et populært hytteområde i stadig vekst, og kjøreavstanden fra Oslo og omegn er om lag 2,5 time. Den ligger i et område med gode solforhold, og er et fint utgangspunkt for turer sommer som vinter. Valdres Alpinsenter ligger ca. 4,4 km unna.
Hytta vil bli liggende oppå en kolle med tørr og god byggetomt.

Binnhøvdvegen, Innlandet

 • Tomt
  1803m²

  Beskrivelse av tomt
  Koselig eiet naturtomt bevokst med gress, lyng, småbjørk og grantrær. Det er strøm og vei i tomtegrensen, men det er ikke noen form for vann eller avløpssystem. Eiendommen har grei adkomst med sommer og vintervei helt frem. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. Griug opplyser følgende på e-post pr. 05.07.2023: Griug foretar ingen fyllestgjørende prosjektering av strømforsyning før det foreligger en konkret bestilling. Følgene prisantydning er å betrakte som en skisse av hva det kan koste å framføre strøm til eiendommen, inkl. materiell, arbeid og gravekostnader. Prisantydning for framføring av strøm vil bli ca. kr. 60 000,-. Prisantydningen er gitt med forbehold om nødvendige tillatelser, endringer i retningslinjer, lover, forskrifter og endringer av anleggsløsning/kostnader innen anleggsstart. Ved bestilling vil Griug beregne anleggsbidrag for framføring av strøm, jf. kontrollforskriften §17-5. Dette kan avvike vesentlig fra prisantydning oppgitt over. Se vedlagt dokument i salgsoppgaven for utfyllende informasjon.

  Beliggenhet
  Klar, frisk fjelluft, solrike dager og fin utsikt! Om du velger å bygge drømmehytta di på denne tomta kan du få nettopp det. "Binnehaug" som eiendommen heter, ligger i Gråndalen/Kvitingen hytteområde på Aurdalsåsen. Den ligger ca. 930 moh, ikke så langt fra Svartetjernet og Binnhovdsknatten. Tomta ligger åpent, solvendt og fint til på en høyde i terrenget med utsikt utover området. Aurdalsåsen er et populært hytteområde i stadig vekst, og kjøreavstanden fra Oslo og omegn er om lag 2,5 time. Hyttetomta ligger inn forbi Damtjern og Aurdal Fjellkirke, i et område med spredt hyttebebyggelse og er et fint utgangspunkt for turer sommer som vinter. Turmulighetene er mange uansett årstid, og nærmeste skiløype finner en ca. 150 m fra eiendommen. For den som liker alpint er det om lag 4,4 km til Valdres Alpinsenter. På Aurdalsåsen er det mange små fjellvann, bl.a. vakre Damtjern. I flere av vannene er det mulig å prøve fiskelykken sommer som vinter. En vakker vinterdag med pilking på tykk og sikker is kan være en ny og fin naturopplevelse! Terrenget på Aurdalsåsen er flott til fot- og sykkelturer, og det finnes merkede stier opp til flere fjelltopper og varder. Binnhovdsknatten 1.165 moh og Bjørgovarden 1.138 moh er vakre turmål sommer som vinter. Det samme er Fjellenden 1.145 moh, som er en familievennlig tur med bademuligheter ved Fræningen. Vinterstid kan Aurdalsåsen by på et omfattende løypenett som strekker seg helt til Beitostølen og over til Etnedal. Her er det løyper som passer for både store og små, og en tur til Smørlifjell og Kruk kan anbefales. I flere år har det populære turrennet "Valdresmarsjen" vært arrangert med stor deltagelse. Rennet har gått fra Beitostølen til Danebu, en strekning på 65 km. I disse flotte løypene kan en oppleve skiglede i vakker natur. Valdres alpinsenter er et flott anlegg med 5 heiser og 14 løyper/ nedfarter. Skianlegget er hyggelig og oversiktlig og passer for hele familien - selv for den krevende alpinist. Anlegget har skiskole, skiutleie og kafé. Her er det flotte bakker på solsida og nye bakker "på skyggesida", noe som gir en enda lenger sesong og enda mer skiglede! Ønsker en å nyte et måltid utenom det vanlige kan en besøke Danebu Kongsgård. Her finner en et historisk hotell som selv sier at de "legger sin sjel i å servere matretter som bringer naturen og villmarken rundt Danebu Kongsgaard inn på kjøkkenet og inn i spisesalen." Fjellparkstua i Aurdal Fjellpark er også et hyggelig sted å svinge innom. Her kan en nyte en kopp med ekte varm sjokolade, nybakte kanelboller og lunsjretter hver dag i høysesong. Fjellparkstua er også populær for vennelag og uformelle arrangement. Aurdalsåsen har også sin egen kirke. Aurdal Fjellkirke ligger ikke så langt fra Damtjern. Her holdes det flere gudstjenester gjennom året, også i julen og påsken. Til Aurdal med søndagsåpen butikk er det ca. 6,4 km. Her finner en også bensinstasjon, servering, kirke mm. Fra Aurdal er det flere daglige bussavganger Oslo/Øst/Vest mm. Til kommunesenteret Fagernes med butikker, servering og flere aktivitetstilbud er det ca. 19 km. For den som er glad i golf, ligger en av Norges fineste golfbaner nede ved Aurdalsfjorden. Banen ble åpnet i 2003 og ligger i meget vakkert terreng med varierte utfordringer og flere hull ute på små øyer. Besøk gjerne nettsiden: www.aurdal.no hvor du finner mer informasjon om Aurdalsåsen og bl.a. Valdres Alpinsenter, Aurdal og Kruk løypelag, Danebu Kongsgaard og Aurdal Fjellpark.

  Adkomst
  Fra Oslo kan en kjøre til Sandvika og følge E16 videre til Aurdal sentrum. Ta av til høyre mot Aurdalsåsen/Valdres Alpinsenter/Danebu, og følg veien oppover ca. 4 km til automatbom. (20 kr/30 kr.). Fortsett 1,6 km og hold rett fram / venstre inn på Fetjasetvegen. Følg denne 1,1 km og ta til venstre inn på Binnhøvdvegen. Kjør ca. 420 m, og tomten ligger nå på høyre side. Den er merket med Aktiv "Til salgs"-skilt. Velkommen!

  Bebyggelse
  Ubebygd hyttetomt.

  Diverse
  Selger forbeholder seg retten til å ta ned noen trær på tomten frem til tomten er solgt. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  425 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 625,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 425 000,00))   29 765,- (Omkostninger totalt)   454 765,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige/kommunale avgifter vil tilkomme når tomta blir bebygd.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er oppgitt til å være kr. 14.261,- for inntektsåret 2021.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/91/307: 28.09.1989 - Dokumentnr: 4424 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3451 Gnr:91 Bnr:44
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1115632 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:91 Bnr:307


  Vei, vann og avløp
  Det er strøm og vei i tomtegrensen, men det er ikke noen form for vann eller avløpssystem.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan, vedtatt 11.09.2014. Se vedlegg i salgsoppgave. Viser til punkt 1.3 Fritidsbustader: Nye fritidsbustader i områda H1-H34, h1-h26 og h29 skal vera frittliggande fritidsbustader. Område h27 og h28 er reservert for ei meir konsentrert utbygging i form av leilegheitsbygg, rekkebygg eller tilsvarande. Heimel: Pbl § 11-11 nr 2. På kvar hyttetomt kan det etablerast ei hytteeining. Ei hytteeining er definert som hovudhytte med to uthus/anneks/garasje. Dei inntil tre bygningane skal plasserast i tunformasjon så nær kvarandre at dei ikkje seinare kan delast frå som eigne einingar. Heimel: Pbl § 11-9 nr. 5. Alle nye tomter for fritidsbustader skal ha køyreveg for bil. Heimel: Pbl § 11-9 nr. 3. §§ 27-1, 2.-4. ledd (tilknytingsplikt vatn) og 27-2, 2.-4. ledd (tilknytingsplikt avløp) gjeld for nye og eksisterande fritidsbustadar. Heimel: Pbl § 30-6. Nye uthus/anneks/garasje kan vera maksimalt 40 m2 . Heimel: Pbl § 11-9 nr. 5. VA-plan for Aurdalsåsen frå 2004 skal leggast til grunn ved vurderinga av vatn- og avløpsøysingar på Aurdalsåsen (jf. avgrensinga av satsingsområdet 03.02.11). Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. Selger har søkt dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av hytte. Dispensasjon er gitt med følgende vilkår: - Før arbeidene starter må det foreligge tillatelse til tiltak. - Eiendommen kan bebygges med 125 m2 BRA med tillegg av 25 m2 til garasje, og mønehøgde inntil 5 m jf. retningslinje 2 til arealdelen av kommuneplan 2014-2024. - Bygningene må plasseres utenfor det arealet definert som myr i vedlagt Dok-analyse vedlagt denne saken. - Planutvalget delegerer myndighet til å behandle eventuell søknad om tillatelse til oppføring av hytte til administrasjonen, så lenge tiltaket er i tråd med retningslinje 2 til arealdelen av kommuneplan for 2014-2024. Kommunen har også satt vilkår om følgende: "Er det ikke søkt om rammetillatelse eller igangsettingstillatelser senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller denne tillatelsen bort". Tillatelse ble gitt 28.04.2022. Kopi av vedtak om dispensasjon ligger vedlagt bak i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  425 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 625,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 425 000,00))   29 765,- (Omkostninger totalt)   454 765,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  29765

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 11.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.665,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 9.900,- samt provisjon 3,60 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Dokumenter

Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev