aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tranebærsletta!

Aurdal Tranebærsletta

Aurdalsåsen - Næringstomt med sentral beliggenhet i populært og voksende hytteområde.

 • 890 000
 • PRISANTYDNING890 000
 • OMKOSTNINGER23 592
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER913 592
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 032 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  23 592,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  913 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Tranebærsletta, Innlandet

 • Gnr. 93 Bnr. 304 i Nord-Aurdal kommune
 • Næringstomt.
 • Stadig flere får øynene opp for Aurdalsåsen og dens flotte natur, der den ligger i behagelig kjøreavstand fra Østlandsområdet. Her kommer en raskt og enkelt opp til fjells, til et fantastisk løypenett og et av Valdres største alpinsentre!

  På Aurdalsåsen har det vært høy aktivitet de siste årene, og per mars 2021 var det registrert omlag 1500 fritidseiendommer i området (ref. oa.no). I dette attraktive området ligger Tranebærsletta lett tilgjengelig langs veien opp mot Danebu, omlag 2,5 timers kjøring fra Oslo.

  Tomta er regulert til friluftsformål, nærmiljøanlegg med balløkke og parkering. Her kan det kan være inntjeningsmuligheter ved etablering av f.eks parkering mot avgift. Ifølge reguleringsbestemmelsene skal området avsatt til parkering ha plass til ca. 20 biler.

  Tomta ligger ca. 920 moh. med flott turterreng i umiddelbar nærhet. Oppkjørte skiløyper finner en omlag 100 meter fra tomten. Disse er en del av et omfattende løypenett som strekker seg milevis innover fjellet, og faktisk helt til Beitostølen. Tomta har også ski inn/ski ut (via tilbringerløype) til Valdres Alpinsenter, som har 5 skiheiser og 14 løyper med ulik vanskelighetsgrad. Alpinanlegget tilbyr også eget barneområde med to heiser, skikro og skiutleie.

  På Aurdalsåsen er det flere vakre fjellvann hvor en kan prøve fiskelykken, eller ta seg et bad på varme sommerdager. Fra tomta er det kort vei til Damtjern, og over hele åsen finner en fine stier opp til fjelltopper med nydelig utsikt, gjerne til både Hallingdal og Jotunheimen. Turer til Binnhovdknatten, Fjellenden og Bjørgovarden byr alle på vakre naturopplevelser. De mange stølsveiene i området egner seg godt til opplevelsesrike sykkelturer, og det er muligheter for kjøp av jaktkort.

  Fra Tranebærsletta er det kort vei opp til ærverdige Danebu Kongsgård, som serverer lekre retter i hyggelige, historiske omgivelser. Fjellparkstua kan friste med god servering, gjerne ferske kanelsnurrer og varm sjokolade etter en frisk skitur.

  Besøk gjerne nettsiden: www.aurdal.no hvor du finner mer informasjon om Aurdalsåsen og bl.a. Valdres Alpinsenter, Aurdal og Kruk løypelag, Danebu Kongsgaard og Aurdal Fjellpark. Vi nevner også at en av Norges fineste golfbaner ligger vakkert til nede ved Aurdalsfjorden. Her er det varierte utfordringer, og flere av hullene er ute på små øyer.

  Fra Tranebærsletta er det ca. 5 km til Aurdal med søndagsåpen Kiwi-butikk og bensin. Til Fagernes med et bredt utvalg av butikker, serveringssteder, kino, lokalmedisinsk senter, kommuneadministrasjon mm. er det ca. 17 km.
 • Tranebærsletta har lett helårs adkomst og ligger ca. 2,5 timers kjøring fra Oslo.

  Fra Oslo kan en kjøre til Sandvika og følge E16 videre til Aurdal sentrum. Ta av til høyre mot Aurdalsåsen/Valdres Alpinsenter/Danebu, og følg veien oppover ca. 4 km til automatbom. (Mynt kr. 20,- / kort kr. 30,-).

  Fortsett opp til Damtjern og hold til høyre videre oppover mot Danebu. Etter ca. 600 m ligger Tranebærsletta godt synlig på høyre side av veien.

  God tur!
 • Eiet tomt.
 • Ca. 2.032 m².

  Arealet er hentet fra kommunes matrikkelkart.
 • Ingen formuesverdi funnet hos Skatteetaten.
 • Eiendommen ligger innunder reguleringsplan for Tranebærsletta. Nærmiljøanlegg, friluftsformål, parkering, veg.

  Reguleringsbestemmelser detaljreguleringsplan for Tranebærsletta
  PlanID: 0542DR247 Revidert dato: 30.11.2017 Vedtatt i kommunestyret: 21.12.2017

  REGULERINGSFORMÅL
  Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innenfor området er arealet regulert til disse formålene:

  PBL § 12-5.1 Bebyggelse og anlegg
  - Fritidsbebyggelse - frittliggende
  - Nærmiljøanlegg, balløkke
  - Renovasjonsanlegg
  - Energianlegg, trafo

  PBL § 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  - Kjøreveg
  - Fortau
  - Parkering

  PBL § 12-5.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
  - Friluftsområde
  PBL § 12-5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag
  - Friluftsområde

  PBL § 12-6 Hensynssoner
  - Faresone, høyspenningsanlegg

  Kopi av reguleringsbestemmelser og kart ligger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Helårsvei.

  Bebyggelsen i området har vann fra Fræningen Vannverk og er tilkoblet kommunalt avløpsnett.
 • Kommunale avgifter vil tilkomme ved ev. bebyggelse av tomten.

  Avgifter pr. 2021:
  - Renovasjon.
  - Vann (Fræningen Vannverk AS): Fastavgift kr. 869,-. Forbruk kr.: 69 pr m3. Minimumsforbruk: 20 m3 pr år.
  - Avløp (kommunalt): Fastavgift kr. 310,-. Forbruk kr. 29,- pr. m3.
  - Feieavgift.
  - Eiendomsskatt.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger.
 • Bildene av Tranebærsletta er tatt før og under utbyggingen av området. Det er i dag mer bebyggelse på området enn det som fremkommer på bildene.

  Noen av bildene er fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Vedr.: Boligselgerforsikring:
  Som næringsdrivende har ikke selger anledning til å tegne boligselgerorsikring.

  Vedr.: Boligkjøperforsikring
  Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sveum eiendom as Sveum
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev