aktiv-eiendomsmegling
Drone
Drone

BEITSTAD Giltvegen 228

Fritidsbolig beliggende i fine naturomgivelser. Gode lys- og solforhold og flott utsikt utover Gilten. Oppført i 2008.

 • kr 1 390 000
 • BRA-i 71 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 390 000
 • Omkostningerkr 35 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 425 990
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2008
 • Soverom3
 • Tomt -
 • Eierform tomtFestet
 • 1 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,00))   35 990,- (Omkostninger totalt)   1 425 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til Gilten 228! Familievennlig og velholdt hytte. Praktiske løsninger og med tre soverom, samt hems. Hytta med uthus ble oppført i 2008. Det ble i 2014 oppført en frittstående badstue med hyttedusjløsning. Hytten har ikke innlagt vann og avløp, men har sommervann med vannpost på yttervegg. Jets biokompost vakumtoalett og gulvmontert urinaltoalett. Oppvarming med vedfyring. Solcelleanlegg er montert. Selges med møbler og utstyr. Hytten ligger ved vannet Gilten i Steinkjer kommune, og området tilhører Statskog. Avstand ca 50 km nord for Steinkjer og ca 55 km sør for Namsos. Jakt og fiskekort kjøpes på Inatur.no. Gilten har en god ørretstamme. Området er spesielt godt kjent for gode jaktmuligheter, og det jaktes både skogsfugl, rype, hare, rådyr og elg. Vi sees på visning!
Stue

Giltvegen 228, Trøndelag

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen ligger på et høydedrag og har naturtomt med lyng og fururabber. Gode lys/solforhold og flott utsikt utover Gilten. Grunneier/bortfester: Statskog SF Årlig festeavgift: 4.341,- Regulering av festeavgift: KPI Neste regulering av festeavgift: 2025 Festekontrakten løper inntil videre Forkjøpsrett: Nei Kreves samtykke til overdragelse fra grunneier: Ja Kjøper må betale et transportgebyr til bortfester på kr. 3.700,- Det blir sendt faktura for dette til kjøper fra Statskog. Tomten er punktfestet. Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på vestsiden av vannet Gilten ca 50 km nord for Steinkjer og ca 55 km sør for Namsos.

  Adkomst
  Adkomstveg til Gilten blir ikke vinterbrøytet og adkomst forgår normalt med snøscooter vinterstid. Det er gitt opplysninger om at løyve for 8 turer til hytten tidligere har blitt gitt for adkomst. I tillegg har det blitt gitt løyve for 5 turer ifbm vedhogst.

  Byggemåte
  Hytten er fundamentert med betongpilarer til fast fjellgrunn og har trebjelkelag med stubbloftsløsning. Yttervegger er oppført av tradisjonelt bindingsverk av tre som er utvendig kledd med malt liggende tømmerpanel. Saltakkonstruksjon av tre med innvendig mønt skråhimling på stue/kjøkken og med hemsløsning over soveromsavdeling. Tak er tekket med tretak og takrenner av tre er montert. Hytten er oppført ihht. den byggeskikk og de forskrifter som var gjeldene på byggetiden og fremstår med normalt godt vedlikehold. Det henvises til rapportens avsnitt/kapittel for de enkelte bygningsdelene for nærmere beskrivelse av forholdene, men hytten fremstår generelt i bra stand. Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Norconsult v/Stein Gisle Sagmo, datert 21.05.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innhold
  Hytte: Yttergang, stue/kjøkken, gang, hyttebad og 3 soverom Uthus: Uthus/lager Badstue: Badstue med dusj Det er laget en liten brygge ved vannet, som avbildet, denne medfølger i handelen. Den er ikke søkt godkjent hos kommunen. Dette vil være kjøpers eget ansvar og man må ta høyde for at den ikke godkjennes.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Balkong, terrasse, platting Oppsummering: Terrasse/terrasseplatt er bygget rundt hytten mot sør-øst, sør-vest og nord-vest. Konstruksjonene er fundamentert med pelefundamenter av betong og søylesko til fast fjellgrunn. Terrassekonstruksjoner er forøvrig oppført av tradisjonelle trekonstruksjoner. Anbefalte tiltak: Generelt vurderes terrasse/terrasseplatt å være i normalt bra stand, men det bemerkes at rekkverk er noe for lavt og at det enkelte steder burde ha vært montert rekkverk da nivåforskjell til underliggende terreng overstiger 0,5 meter. Montering av rekkverk i enkelte områder og heving av eksisterende rekkverk bør vurderes. Vinduer og dører Oppsummering: Vinduer og dører fremstår generelt i normalt god stand. Det bemerkes at det ikke er montert beslag/vannbrett over vinduer i gavl mot sør-øst og at enkelte vinduer og dører tar i karm. Anbefalte tiltak: Justering av enkelte dører og evt vinduer er å vurdere som påregnelig. Renner og nedløp Oppsummering: Takrenner av tre fra byggeår. Bygningsdelene er besiktiget/vurdert fra bakken. Noen skjevheter ble registrert og det bemerkes at taknedløp ikke er montert. Anbefalte tiltak: Taknedløp bør monteres. Taktekking Oppsummering: Hytten har taktekking med tretak fra byggeår. Undertakspapp er montert på osb taktroplater. Det monterte tretaket opplyses å bestå av ubehandlet kjerneved av gran. Inspeksjon/vurdering er foretatt på bakgrunn av besiktigelse fra bakken. Det ble registrert noe slitasje i form av begynnende råte ved ender av enkelte bord ved tretak. Noe ekstra vedlikehold med lokale utbedringer er å vurdere som påregnelig, men ikke akutt påkrevd. Det bemerkes at impregnerte vindskier ikke er malt/overflatebehandlet.   Forhold som har fått TG3: Utstyr på tak Oppsummering: Det er ikke montert snøfangere eller stige for adkomst feiing av pipe. Anbefalte tiltak: For å tilfredsstille krav på oppføringstidspunktet må det monteres snøfangere og takstige. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Norconsult v/Stein Gisle Sagmo, datert 21.05.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  12V elektrisk anlegg med . Anleggets tilstand/kapasitet og funksjon er ikke testet. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering ca 400 m fra hytta

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,00))   35 990,- (Omkostninger totalt)   1 425 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

 • Oppvarming
  Det er ikke innlagt strøm, men det er montert solcelleanlegg. Følgende er opplyst fra Brannvesenet Midt IKS: I matrikkelen registrert som «fritidsbolig». Brannvesenet Midt IKS har ikke gjennomført feiing og tilsyn av denne eiendommen, som per. i dag ikke faller inn under kriteriene våre for feiing og tilsyn. Dette vil endre seg, og det vil da påløpe en avgift for denne tjenesten. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3625

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er renovasjon og eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  187173

  Formuesverdi primær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/399/1/15: 07.05.2008 - Dokumentnr: 365965 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Årlig festeavgift: NOK 2 800 Gjelder fra dato: 01/01-2007 Tomteverdi: NOK 47 000 Bestemmelser om regulering av leien Pant for forfalt festeavgift Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 12.10.2007 - Dokumentnr: 820397 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:399 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 51167 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:399 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 861765 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:399 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 02.07.2021.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Sommervann med vannpost på yttervegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til hytter. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,00))   35 990,- (Omkostninger totalt)   1 425 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

  Omk. kjøper beløp
  35990

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9.900,- oppgjørshonorar kr 5.900,- og visninger kr 2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34.900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 240,-. Utleggene omfatter grunnboksutskrift. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev