aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bakkeveien 32!
Velkommen til Bakkeveien 32!

BJØRKELANGEN Bakkeveien 32

Byggeklar boligtomt - Sentralt og familievennlig område - Gangavstand til det meste

 • kr 790 000
 • BRA 146 m²
 • Prisantydningkr 790 000
 • Omkostningerkr 36 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 826 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt625.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   36 792,- (Omkostninger totalt)   826 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Bakkeveien 32 er en byggeklar boligtomt på 625,5 kvm beliggende i barnevennlige og landlige omgivelser. Tomten har avkjøring direkte fra Bakkeveien og grenser til lysløypa på motsatt side. Området er regulert for småhusbebyggelse. Det er kort vei til fotballbane, ballbinge, lekeplass, idrettshall, skøytebane, svømmehall, badevann, skiløyper, hesteridning, alpinanlegg, golfbane, tennisanlegg og treningssenter hoppbakker m.m. I umiddelbar nærhet finnes også store naturområder med mange fine, merkede turstier og koselige tjern.
Gågaten på Bjørkelangen.

Bakkeveien 32, Viken

 • Tomt
  625.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Grad av utnytting %BYA er 30% og det kan bygges enebolig. Maks gesimshøyde er 6,0 m og maks mønehøyde er 8,0 m. Arealet er nå 625,5 kvm. Tomten har direkte adkomst fra Bakkeveien. Det er noe bratt terreng ned mot eksisterende Lysløype. Tilfredsstillende stabilisering må dokumenteres i byggesøknad.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i koselige og barnevennlige omgivelser på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Området har kort vei til fotballbane, ballbinge, lekeplass, idrettshall, skøytebane, svømmehall, badevann, skiløyper, hesteridning, alpinanlegg, golfbane, tennisanlegg og treningssenter hoppbakker m.m. Idrettsmiljøet er godt og det er mange frivillige organisasjoner. De store skogs- og naturområdene med tilhørende sjøer og vassdrag gir muligheter for et rikt friluftsliv, samt jakt og fiske. Tomten har nærhet til et godt utvalg av daglige servicetilbud. Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000, Kiwi eller COOP Extra. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Bjørkelangen Torg et variert utvalg av bl.a. matbutikk, post, bank, bibliotek, apotek, helsekost, mote, interiør, jernvare, vinmonopol, kafeer, restauranter, lege og tannlege etc. Lillestrøm, Strømmen, Oslo og Charlottenberg ligger også godt innen rekkevidde med et rikt utvalg av servicetilbud. Offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Borgenfeltet som ligger ca. 5 min fra tomtene. Tomten har gangavstand til Bjørkelangen barne- og ungdomsskole med SFO tilbud for de yngste barna. Det er barne- og ungdomsskole. Skoleveien er hovedsakelig via boligfeltets interne veier og via gang- og sykkelsti. Bjørkelangen Videregående Skole ligger i nærområdet, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Tidsavstander i bil: Lillestrøm ca. 30 min. Oslo S ca. 50 min. Gardermoen ca. 50 min.

  Adkomst
  Fra Lillestrøm: Følg skilt mot Bjørkelangen. Ta første til høyre før YX/ 7eleven. Følg Einerhaugveien opp bakken og ta Bakkeveien inn til venstre. Tomten ligger på høyre side nede i bakken. Se skilt/kart på området.

  Bebyggelse
  Området består hovedsaklig av villa og småhusbebyggelse. Det er satt av areal på 1600 kvm til offentlig friområde for lek og aktivitet både sommer og vinter i nærområdet.

  Offentlig kommunikasjon
  Det er kort vei til buss og hyppige bussavganger til Lillestrøm. Nærmeste holdeplass er Bjørkelangen VGS.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   36 792,- (Omkostninger totalt)   826 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene avhenger av areal som bygges og omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter evt. ferdigstillelse av bolig.

  Info formuesverdi
  Ukjent.

  Andre utgifter
  De kommunale avgiftene er ikke fastsatt ennå da dette er en ubebygd tomt. De endelige avgiftene inkluderer eiendomsskatt som fastsettes av kommunen og det tas forbehold om dette. Utover det som er nevnt under punktet kommunale avgifter, vil det når en bolig er bygget påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/75/485: 10.02.1973 - Dokumentnr: 856 - Erklæring/avtale Bestemmelse om anlegg og drift av skiløype/skianlegg RETTIGHETSHAVER Bjørkelangen Sportsforening Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere 16.02.1994 - Dokumentnr: 1307 - Jordskifte (m-gnr.75/170). Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere 21.09.2001 - Dokumentnr: 8498 - Jordskifte Grensegangssak (ark.75/26) Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere 21.09.2016 - Dokumentnr: 859590 - Urådighet Rettighetshaver: Bankenes Boligmegler AS Org.nr: 981 129 792 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2016/1017777-1/200 04.05.2017 - Dokumentnr: 465390 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 01.01.2020 - Dokumentnr: 902451 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:75 Bnr:485 10.02.1973 - Dokumentnr: 856 - Erklæring/avtale Bestemmelse om anlegg og drift av skiløype/skianlegg RETTIGHETSHAVER Bjørkelangen Sportsforening Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere 16.02.1994 - Dokumentnr: 1307 - Jordskifte (m-gnr.75/170). Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere 21.09.2001 - Dokumentnr: 8498 - Jordskifte Grensegangssak (ark.75/26) Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere 21.09.2016 - Dokumentnr: 859590 - Urådighet Rettighetshaver: Bankenes Boligmegler AS Org.nr: 981 129 792 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Overført fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2016/1017777-1/200 04.05.2017 - Dokumentnr: 465390 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3026 Gnr:75 Bnr:26 01.01.2020 - Dokumentnr: 902451 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:75 Bnr:485

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei , vann og avløp. Vann og avløp ligger klart til tomtegrense. Ledningsnettet i området har tilfredsstillende vannforsynings- og avløpskapasitet for planlagt utbygging.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert for småhusbebyggelse. Tomten har direkte adkomst fra Bakkeveien. Det er noe bratt terreng ned mot eksisterende Lysløype. Tilfredsstillende stabilisering må dokumenteres i byggesøknad.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   36 792,- (Omkostninger totalt)   826 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  36792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris pålydende kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørshonorar kr 17 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca. kr 24 000,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon, markedsføring, sikringsobligasjon, mm. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket alle påløpte utlegg, samt et vederlag begrenset oppad. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Elene Moseby Torre

Megler

Elene Moseby Torre

92 26 16 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev