aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Festningsåsen tomtefelt. 
Tomtefeltet er regulert til spredt boligbebyggelse.
Velkommen til Festningsåsen tomtefelt. Tomtefeltet er regulert til spredt boligbebyggelse.

BJØRKELANGEN Festningsåsen tomtefelt

Tomtefelt på 26993 m2 beliggende på populære Festningsåsen - Regulert til frittliggende bebyggelse.

 • kr 28 500 000
 • Prisantydningkr 28 500 000
 • Omkostningerkr 713 740
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 29 213 740
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt26 993 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 28 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 712 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 28 500 000,00))   713 740,- (Omkostninger totalt)   29 213 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Festningsåsen er et populært nabolag med marka som nærmeste nabo og kort vei til Bjørkelangen sentrum med rikt servicetilbud. Øverst i Festningsåsen finner man tomtefeltet på 26993 m2 som er regulert til frittliggende bebyggelse. Her er det mulighet for å etablere nytt nabolag.
Fritidstilbudene for Bjørkelangen er mange: Hoppbakker, alpinbakke, bibliotek, idrettshall, svømmebasseng, bygdekino, friidrettsanlegg, lysløype og golfbane (Aurskog).

Festningsåsen tomtefelt, Akershus

 • Tomt
  26993m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtefeltet er på 26993,3 m2 og regulert til frittliggende bebyggelse. Fordelt på 2 Gnr/bnr.

  Beliggenhet
  Tomtefeltet ligger øverst i Festningsåsen og har gode solforhold. Populære Festningsåsen: Festningsåsen er et meget populært boligområde - med god grunn. Kvaliteter som solrik beliggenhet, umiddelbar nærhet til skogen og kun 45 minutter til Oslo gjør at mange kan finne seg til rette i dette området. Det er kort vei til Bjørkelangen sentrum med mange forskjellige forretninger og tjenester. Her finnes det meste av det man trenger i hverdagen. Her kan man velge mellom flere dagligvareforretninger, kafeer, restauranter, vinmonopol, klesbutikker, sportsbutikk, interiørbutikker, frisører, apotek, legesenter m.m. Et sted som vokser: Bjørkelangen er et sted i stadig utvikling, og nye tilbud vokser frem i raskt tempo. Både store og små bør kunne finne noe interessant og spennende å fylle fritiden med på Bjørkelangen: Hoppbakker, alpinbakke, bibliotek, idrettshall, svømmebasseng, bygdekino, friidrettsanlegg, lysløype og golfbane (Aurskog). Liker man å reise ligger Gardermoen ca. 50 minutter unna. Med naturen som nabo: Fra tomtefeltet vil man hele året ha kort vei til et fantastisk turterreng. Foretrekkes det å komme seg frem til fots, på ski eller med sykkel, så byr nærområdet på en spennende natur med kilometer lange stier og mange idylliske vann. Trygghet for barn og ungdom: Barn og ungdom kan oppleve trygghet og trivsel i et godt oppvekstmiljø med sunne aktivitetstilbud og skoler som satser. Bjørkelangen har skoler i alle trinn. Nye Bjørkelangen Skole (1-10 trinn) sto ferdig i 2018 og er en moderne og attraktiv skole. Bjørkelangen har to videregående skoler med et bredt utvalg av linjer. Skolebussen stopper på bussholdeplassen ved innkjøringen til feltet Festningåsen (Eidslia). Det er flere barnehager på Bjørkelangen, hvorav den nærmeste er Festningsåsen Barnehage. Kort vei til storbyen: Er du avhengig av nærhet til steder som Oslo og Lillestrøm kommer man seg raskt frem med bil eller buss. Med bil bruker du ca. 35 minutter til Lillestrøm og ca. 45 minutter til Oslo. Offentlig kommunikasjon: Bjørkelangen har et godt kollektivtilbud via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Eidslia. Det er togstasjon i Fetsund og på Blaker.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  28 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 712 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 28 500 000,00))   713 740,- (Omkostninger totalt)   29 213 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Ubebygd tomt, derfor ingen kommunale gebyrer eller eiendomsskatt

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/2/409: 22.06.2020 - Dokumentnr: 2630128 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Høland Og Setskog Elverk AS
  Org.nr: 923 488 960
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  16.09.2019 - Dokumentnr: 1078214 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:2 Bnr:274
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 70799 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:2 Bnr:409


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsnett per nå, men kan tilknyttes i henhold til reguleringsplan og godkjente prosjekteringstegninger. eiendommen vil etterhvert knyttes til veier iht reguleringsplan

  Regulerings- og arealplanner
  PLANBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FESTNINGSÅSEN 4 gnr 2 bnr 274. Reguleringsplanen er datert 04.11.14 Planbestemmelsene er datert 16.12.14, revidert 20.01.15 Vedtatt av kommunestyret i Aurskog-Høland 14.12.15, sak 94/15 Tillatt boligtype og grad av utnytting: Frittliggende småhusbebyggelse, jfr §3.1. (Enebolig. Enebolig med sekundærleilighet. Horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger ). Tillatt grad av utnytting %BYA = 30%, inkl. parkering. Byggehøyde, takform: Maks gesimshøyde for bolighus er 7,0 m og maks mønehøyde (=øvre gesims ved pulttak) 9,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Takterrasser tillates innenfor angitte høyder, med topp rekkverk som målepunkt for mønehøyde. Maks gesimshøyde for garasje er 3 m og maks mønehøyde 6 m over gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen tillates oppført med alle typer takform, inkl flatt tak. Rekkefølgekrav av særskilt betydning for tomtene: Gang-/sykkelveg til Bjørkelangen skole Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boenhet nr. 51 innenfor planområdet før egen tilleggsavtale for opparbeiding er signert, og gangvegen er ferdig opparbeidet fra Leirveien via SGS2 til Bjørkelangen skole. Tiltak bro ? krav dokumentasjon Naturmangfold ved krysningspunkt for bro skal hensyntas, og stedlige forhold skal dokumenteres før det blir gitt tillatelse til tiltak. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  "Salg av tomt: Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.  Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen ""som den er"", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet."

  Budgivning
  "Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis. "

  Omk. Kjøper beskrivelse
  28 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 712 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 28 500 000,00))   713 740,- (Omkostninger totalt)   29 213 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  713740

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 17 900,- oppgjørshonorar kr 6 500,- og visninger kr 2 900, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 9 500,-. Utleggene omfatter: fotograf og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 20 000,- for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Alexander Søvik

Megler

Alexander Søvik

98 23 96 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev