aktiv-eiendomsmegling
Festningslia 34 - tomt på over 1,2 mål

Bjørkelangen Festningslia 34

Tomt på over 1 mål øverst i Festningslia på Bjørkelangen. Nydelig vestvendt utsikt og skogen et "steinkast" unna!

 • 2 290 000
 • PRISANTYDNING2 290 000
 • OMKOSTNINGER73 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 363 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 249 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  73 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 363 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Festningslia 34, Viken

 • Festningslia 34 er en tomt beliggende helt øverst i Festningsåsen på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Tomten grenser til avsatt friareal mot syd, og er på over 1,2 mål.

  Tomten har en meget attraktiv beliggenhet med tanke på avstand til skogen med turstier, lekeplass for de minste, skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon samt sentrum med et godt utvalg av forretninger, servicetilbud, idrettsanlegg og fritidsaktiviteter.

  Fritid
  Tomten ligger i umiddelbar nærhet til merkede turstier i skogen rundt området. Ønsker du flere turmuligheter ligger Eidsdammen, Langsjøen og Mangenfjellet innen rekkevidde. Sistnevnte med et godt utviklet løypenett på vinterstid og mange sykkelveier på sommerstid. Dalhauglia tilbyr en liten alpinbakke i snørike vintere. Oppkjørte skiløyper og lysløype finnes på Festningsjordet i nedkant av boligområdet. Vil du golfe har du 18 hulls golfbane på Aurskog.

  Om sommeren er Røytjern et populært badevann og innen rekkevidde på sykkel for den spreke. Litt lenger unna finner du Setten og Mjermen som er idylliske innsjøer hvor det også er populært å ha hytte eller campingvogn.

  Ved den ene videregående skolen på Bjørkelangen finnes det idrettshall, friidrettsanlegg og kunstgressbane samt sandvolleyball- og tennisbane. Nytt klubbhus (med kafedrift) for idrettsforeningen er tatt i bruk. Idrettslaget og friidrettslaget er veldrevet og tilbyr en rekke aktiviteter for alle aldre året igjennom. Det er også teaterlag og korps i kommunen. Det er flere treningssentere sentralt på Bjørkelangen med tilbud om diverse salaktiviteter i tillegg til helsestudio. Det er tilbud om kampsport via en selvstendig forening. Bjørkelangen har også et godt motorsportmiljø i NMK Aurskog-Høland (holder til på Eksismoa motorpark ca. 2 km utenfor sentrum). Det er også skytterbaner i nærheten, samt jakt- og fiskeforeninger.

  Kommunen har også en levende kulturskole med en rekke tilbud innen dans, drama, forming og musikk, samt egen "øvingsboks" for band og musikere. Kulturskolen har flotte lokaler og tilgang til kultursal i den nye skolen.

  Bjørkebadet er en nybygget svømmehall med tilbud til alle aldersgrupper. På Bjørkebadet er det et terapibasseng på 12,5 m og et konkurransebasseng på 25 m, plaskebasseng på ti kvadrat for de minste, og en velværeavdeling med boblebad, steambadstue og kaldkulp.

  Kafeer, spisesteder og kultur
  I sentrum finnes det restaurant og kafeer samt gatekjøkken. På Aurskog finner du restaurant Fjøset ved golfbanen.

  Skoler og barnehager
  Bjørkelangen 1-10 skole med SFO-ordning ligger ca 3 kilometer unna og det er for det meste trygg ferdsel via gang- og sykkelsti. Ved skolen finnes det ballbinge og skaterampe i tillegg til lekeapparater. Skolebussen stopper på bussholdeplassen ved innkjøringen til feltet Festningåsen (Eidslia).
  Det er to videregående skoler i sentrum med et godt utvalg av linjer og utdanningsmuligheter.
  Bjørkelangen har to barnehager og den ene ligger i gangavstand fra eiendommen. Kommunen har generelt god barnehagedekning.

  Handel- og servicetilbud
  Vil du til "byen" går du trygt dit via gang- og sykkelsti eller feltets interne veier. Bjørkelangen er kommunesenter i Aurskog-Høland og har et hyggelig handelssentrum med et godt utvalg av forretninger fordelt på blant annet den bilfrie gågata, og på Amfi Bjørkelangen.
  I sentrum finner du bibliotek, bank, post, vinmonopol, interiør, tekstil, elektronikk, velvære og øvrige "bymessige" fasiliteter. Gjennom året arrangeres det blant annet musikkfestival, Stuttreist og Himlaga, martensdager i tillegg til andre opplevelser via stedets næringsforening og andre aktører.

  Av kjeder som er representert kan det nevnes blant annet Rema 1000, Kiwi, Coop Ekstra, Princess, Nille, Mekk, Traktøren, Norli, Cubus, og Floyd. I ytterkant av sentrum ligger Bliksrud Næringsområde med kjeder som Skeidar, Plantasjen, Mekonomen, Maxbo og Europris.
  I sentrum finner du også Helsehuset hvor du finner blant annet legevakt, fastlegekontor, helsestasjon, jordmortjeneste og utekontaktene.

  Bjørkelangen er et satsningsområde og tiltrekker seg stadig nyetableringer av både store og små bedrifter. Næringsforeningen og kommunen jobber hele tiden for utvikling og tilrettelegging både for etablering av handels- og servicetilbud samt boligutbygging.

  Avstander
  Fra Bjørkelangen er det ca 35 km til Lillestrøm og ca 55 km til Oslo sentrum og Gardermoen. Til Charlottenberg i Sverige er det omtrent 45 minutters kjøring med bil. Det er offentlig kommunikasjon via buss ved bussholdeplassen Eidslia eller Bjørkelangen Stasjon.
 • Området er regulert til småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Boligtomt regulert til småhusbebyggelse med BYA 30%.
 • 1249
 • Offentlig vei, vann og avløp ligger til tomtegrense.
  Tilknytningsavgift:
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Ikke påløpte, men antatt ca kr 20.000,- pr år.
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett og fastsettes i forhold til byggets størrelse.
  For nybygg gjelder et minimumsgebyr for de første 150 m2 beregnet P-rom for boliger og 150 m2 beregnet BRA for andre bygg, etter NS 3940. Det skal også betales tilknytningsgebyr ved utvidelse av gebyrpliktige arealer på mer enn 15 m².

  Tilknytningsgebyr Vann Avløp
  Engangsgebyr for tilknytning inntil 150 m2: Vann - kr 15 750 Avløp - kr 15 750
  Areal utover 150 m2: pr. m2 Vann - kr 78,75 Avløp - 78,75

  For boliger gjelder engangsgebyret pr. boenhet, det vil si boliger i rekkehus, leiligheter i borettslag, seksjoneringsleiligheter o.l. Øvrige tilknytningsgebyrer beregnes ut fra samlet avgiftsareal på den enkelte eiendom. Ved spesielt små boliger i felles utbyggingsprosjekt, det være seg rekkehus eller leiligheter hvor
  beregnet P-rom for hver enkelt bolig er under 40 m2, betales halv pris av ordinært engangsgebyr.
  I tillegg kommer eiendomsskatten, som vil utgjøre 2 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Det er fritak for eiendomsskatt for det første inneværende året bygget står klart samt påfølgende år
 • Ingen ved overtakelse.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke aktuelt.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Frittliggende småhusbebyggelse, BFS13
  Tillatt boligtype og grad av utnytting:
  Frittliggende småhusbebyggelse, jf. §3.1. Tillatt grad av utnytting %BYA = 30%, inkl. parkering.
  Byggehøyde, takform:
  Maks gesimshøyde for bolighus er 7,0 m og maks mønehøyde (=øvre gesims ved pulttak) 9,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Takterrasser tillates innenfor angitte høyder, med topp rekkverk som målepunkt for mønehøyde. Bebyggelsen tillates oppført med alle typer takform, inkl. flatt tak.
 • Gnr. 2 Bnr. 428 i Aurskog-Høland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon på kr 25.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilrettelegging- og oppgjørshonorar kr.10.000,-.Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca kr. 23.000 ,-. Utleggene omfatter markedsføring, kommunal infomasjon, fotograf med mer. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Komnes as Schou
Camilla Haugerudbråten

Megler

Camilla Haugerudbråten

93 02 28 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev