aktiv-eiendomsmegling
Taietveien 41 er en stor selvbyggertomt 1558,4 kvm
Taietveien 41 er en stor selvbyggertomt 1558,4 kvm

BJØRKELANGEN Taietveien 41

Selvbyggertomt på 1558 kvm i enden av blindvei. Barnevennlig med umiddelbar nærhet til skogen og gangavstand til skoler.

 • kr 990 000
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 41 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 031 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 558.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Situasjonskart Taietveien 41
Tomten ligger i et nyere tomteområde vest for Bjørkelangen sentrum i Aurskog-Høland kommue. Tomten ligger i enden av blindvei, og området er uten gjennomgangstrafikk. Det er gangavstand til skoler og barnehager og passer derfor ypperlig for en barnefamilie som ønsker trygge og gode oppvekstkår for barna. I tillegg er det umiddelbar nærhet til skogen med fine tur- og lekeområder, og det er gangavstand til busstopp. I Bjørkelangen sentrum er det mange forskjellige forretninger og tjenester. Her finner du det meste av det du trenger i hverdagen, som bl.a. flere dagligvareforretninger, kafeer, restauranter, vinmonopol, klesbutikker, sportsbutikk, interiørbutikker, frisører, apotek, legesenter, m.m. Reguleringskart- og bestemmelser m.m. er vedlagt i salgsoppgaven.
Fra tomten er det gangavstand til bl.a. skoler, buss, butikker, m.m.

Taietveien 41, Viken

 • Tomt
  1558.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt for frittliggende enebolig. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser følger som vedlegg i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Tomten har en god intern beliggenhet på et nyere tomteområde vest for Bjørkelangen sentrum i Aurskog-Høland kommune. Tomten ligger i enden av blindvei i Taietveien. Området er uten gjennomgangstrafikk og meget barnevennlig. Det er gangavstand til skoler og barnehager og passer derfor ypperlig for en barnefamilie som ønsker trygge og gode oppvekstkår for sine barn. Området for øvrig er veletablert og har umiddelbar nærhet til skogen og friarealer med merkede turstier, små vann som Stigtjern eller Langvannet, og oppkjørte skiløyper om vinteren. Ønsker du flere turmuligheter ligger Eidsdammen, Langsjøen og Mangenfjellet innen rekkevidde. Dalhauglia som ligger tett inntil tilbyr en liten alpinbakke og hoppbakke i snørike vintere. Vil du golfe har du 18 hulls golfbane på Aurskog. Om sommeren er Røytjern et populært badevann og innen rekkevidde på sykkel for den spreke. Litt lenger unna finner du Setten og Mjermen som er idylliske innsjøer hvor det også er populært å ha hytte eller campingvogn. Vil du til sentrum går du dit på ca 15 minutter. Bjørkelangen er kommunesenter i Aurskog-Høland og har et hyggelig handelssentrum med et godt utvalg av forretninger fordelt på blant annet den bilfrie gågata og på to små kjøpesentre. Her finner du også bibliotek, bank, post, vinmonopol, interiør, tekstil, elektronikk, velvære og øvrige "bymessige" fasiliteter. Gjennom året arrangeres det blant annet musikkfestival, martensdager, matfestival, NM i rally og Enduro i tillegg til andre opplevelser via stedets næringsforening og andre aktører. Idrettslaget og friidrettslaget er veldrevet og tilbyr en rekke aktiviteter for alle aldre året igjennom. I tillegg har NMK Aurskog-Høland treningsbane rett utenfor Bjørkelangen hvor det tilbys flere grener av motorsport. Det er også teaterlag og flere aktive kor i kommunen. Bjørkelangen har flere treningssentre med tilbud om diverse salaktiviteter i tillegg til helsestudio. Kort vei til storbyen: Er du avhengig av nærhet til steder som Oslo og Lillestrøm kommer du deg raskt frem med bil eller buss. Med bil bruker du ca. 35 minutter til Lillestrøm og ca. 45 minutter til Oslo. Til Charlottenberg i Sverige er det omtrent 450 minutters kjøring med bil. Offentlig kommunikasjon: Bjørkelangen har et godt kollektivtilbud via buss, hvorav nærmeste busstopp er Bjørkelangen videregående skole. Det er togstasjon i Fetsund og på Blaker.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Feltet består og vil bestå av eneboliger samt enkelte tomannsboliger. Tomten ligger noe skrånende på en liten høyde, noe som vil gjøre det spennende å bebygge. Ifølge reguleringskart skal tomten bebygges med enebolig med underetasje. Dette har også vært tilfelle for flere av tomtene på området, og enkelte husbyggere har søkt og fått godkjent dispensasjon til å bygge boliger uten u.etg. Omkringliggende og etablerte områder består av eneboliger og småhus.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eiendomsskatt beregnes ihht. kommunen satser og vil variere i forhold til størrelse og verdi. Det er for tiden ingen kommunale avgifter tilknyttet eiendommen.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/71/170: 31.08.2009 - Dokumentnr: 635681 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3026 Gnr:71 Bnr:165 01.01.2020 - Dokumentnr: 138498 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:71 Bnr:170 31.08.2009 - Dokumentnr: 635681 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3026 Gnr:71 Bnr:165 01.01.2020 - Dokumentnr: 138498 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:71 Bnr:170

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Vann og avløp ligger til tomtegrensen. Tilknytningsgebyr til offentlig vann- og avløpsledningsnett tilkommer. Tilknytningsgebyrer er etter kommunens til en hver tid gjeldende gebyrer/satser.

  Regulerings- og arealplanner
  REGULERINGSPLAN FOR BURHOL NORDRE, DEL AV GNR. 71, BNR. 1 Planen er datert 02.05. 2006 - Revidert 03.07.06. Bestemmelsene er datert 02. 05. 2006 - Revidert 24.01.07 og 26.02.07. Egengodkjent av kommunestyret 07.05.07, sak 16/07. Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er gjengitt i prospektet, men kan også sees hos megler. Feltet er regulert til frittliggende eneboliger. Bebyggelsen kan oppføres med en maks BYA på 25 %. Maks gesimshøyde er satt til 7,0 meter og maks mønehøyde til 8,0 meter. Høydene måles i fohold til gjennomsnittlig terrenglinje ved bygning. På tomter merket U skal det bygges med underetasje.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  41792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast pris tilsvarende kr. 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørsgebyr kr. 18.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og øvrige vederlag i henhold til oppdragsavtale totalt ca kr. 14.000,-. Utleggene og øvrige vederlag omfatter markedsføring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle påløpte utlegg samt et vederlag begrenset oppad til kr. 20.000,-. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Espen Skjermo Slorafoss

Megler

Espen Skjermo Slorafoss

92 63 71 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev