aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Finnbårtalia - en flott boligtomt for salg!

Eidsvoll Finnbråtalia 18

Boligtomt på over 1,5 mål i attraktivt og meget barnevennlig boligområde - nærhet til sentrum og marka!

 • 1 500 000
 • PRISANTYDNING1 500 000
 • OMKOSTNINGER53 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 553 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 519 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  53 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 553 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Oversiktsbilde.

Finnbråtalia 18, Viken

 • Tomten ligger fint til i Finnbråtalia i Eidsvoll kommune, med skog og mark like ved. Nærområdet består hovedsaklig av eneboliger og spredt boligbebyggelse. Her er mulighet for utbyggere å kunne sikre seg ei flott tomt for utbygging, eller en kjøpesterk privatperson har nå muligheten til å bygge seg en stor og flott enebolig på tomt med god plass rundt seg.

  Det er ca 3 km til Sundet med den kommunale administrasjonen. Sundet er et sjarmerende sentrum som ligger flott og idyllisk til langs Vorma, og blant annet tilbyr fasiliteter som
  treningssenter, frisørsalonger, kino, teater, konsertlokal, legesenter, tannleger, apotek, vinmonopol, dagligvarebutikker og cafèer.

  Eiendommen hører til Vilberg barne- og ungdomsskoler, som begge ligger ca 2,7 km unna. På Vilberg finner du også Eidsvoll videregåene skole og Eidsvollhallen. Det er også et godt utvalg barnehager i kommunen.

  Eidsvoll har mye å by på når det gjelder tur- og friluftsmuligheter både sommer og vinter. I nærområdet er det flere fine turområder i blant annet Finnkollen, Gullverket, Åsleia og til Mistberget. I nærområdet finner du bla. Vidttjernet, Fløyta, Søndre Holsjøen og gullgruvene. Det er lysløype og leke/aktivitetsområde i Finnkollen og for øvrig flotte skogsveier for de som liker å sykle, elver og vann, mye bær og sopp i skogen og muligheter for jakt og fiske. Det er også flotte fiske- og båtmuligheter i Vorma og opp i Mjøsa.

  Til Råholt er det ca 12,5 km. Her er det Amfi kjøpesenter med butikker, bank, apotek, legesenter, tannlege, frisør, etc. På Råholt er det også en svømme- og idrettshall og flere treningssenter. Råholt bad har et godt og variert tilbud til både mosjonister og svømmere, så vel som barnefamilier.

  Reiser du til Jessheim finner du i tillegg Ullensaker kulturhus. Her tilbys det kino, teater og konserter. I tillegg har du der Jessheim storsenter som for tiden er et av Norges største med ca 150 butikker og spisesteder.

  Det tar ca 6 minutter å kjøre til Eidsvoll stasjon. Her er det er ofte togavganger til/fra Hamar, Oslo og Oslo lufthavn Gardermoen. Reisetid til Gardermoen er ca 11 minutter og til Oslo er ca 35 minutter. Lokaltoget til Eidsvoll Verk tar ca 5 minutter.

  Fra Eidsvoll er det 4-felts motorveg hele vegen inn til Oslo og Gardermoen. Med bil tar det ca 50 min til Oslo og ca 25 min til Gardermoen.

  For mer info se www.eidsvoll.kommune.no.
 • Følg E6 til avkjøring Eidsvoll, Kjør Riksveg 181 over Vorma mot Eidsvoll Sentrum. Hold rett frem på Fv181 (Nesvegen) og videre på 177 (Odalsvegen) etter rundkjøringen. Etter ca 2 km ta til venstre inn Finnbråtavegen.
 • Boligtomt på ca 1519 kvm.

  Ihht. reguleringsplanen for Elstadlia, skal det kun oppføres eneboliger på tomter avsatt til boligformål. Boligbebyggelsen skal fortrinnsvis være i 1 etasje, og maksimalt 2 etasjer hvis bygningsrådet godkjenner dette på forhånd. Med 1 etasje regnes full boligetasje på normal sokkelhøyde på maksimum 70 cm. Bebyggelsen skal holdes så lav at bygningen virker tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene.

  Bygningene skal ha saltak og ligge innefor de regulerte byggelinjer.
  Tomten kan ikke bebygges med mer enn 20 % av nettoarealet + garasje.
 • Tomten er på ca 1519 kvm.
 • Finnbråtavegen er en kommunal vei. Eiendommen skal ha veiadkomst via Finnbråtalia, som er en privat vei. Her er det tinglyst veiadkomst over gnr/bnr. 15/3 og 15/317.

  Eiendommen må tilknyttes offentlig vann og avløp.
 • Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Det har ikke vært fakturert noen kommunale avgifter på eiendommen foregående år, da denne er nylig fraskilt. Kommunale avgifter vil stipuleres når eiendommen bygges ut og tas i bruk. Ta gjerne kontakt med Eidsvoll kommune angående avgiftene.
 • Faste løpende kostander vil på en boligeiendom inkl.: kommunale avgifter, forsikringer og strømforbruk, m.m. Ifm. bygging av bolig må ny eier påregne kostnader ifm. søknader til kommunen, tilkoblingskostnader til kommunalt vann og avløpsnett, m.m.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det går elektriske jordkabler for strøm over en mindre del av eiendommen og langs deler av eiendomsgrensen.

  Selger opplyser at Telenor har en eksisterende teleledning i område beliggende i tomtegrensen mot vest.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1906/900506-1/10 Utskifting 23.06.1906
  OVERUTSKIFTING 14.07.06
  Overført fra: 3035-15/12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1958/206-1/10 Elektriske kraftlinjer 21.01.1958
  Rettighetshaver EIDSVOLL KOMM. EL-VERK
  Overført fra: 3035-15/12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1986/9847-1/10 Best. om vann/kloakkledn. 03.10.1986
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Overført fra: 3035-15/12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1987/12024-1/10 Bestemmelse om kloakkledn 18.12.1987
  Rettighetshaver EIDSVOLL KOMMUNE
  Overført fra: 3035-15/12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1996/2553-1/10 Best. om vann/kloakkledn. 01.04.1996
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:15 Bnr:22
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:15 Bnr:41
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:15 Bnr:173
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Overført fra: 3035-15/12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1999/12015-1/10 Elektriske kraftlinjer 26.11.1999
  RETT TIL Å BYGGE, DRIVE OG VEDLIKEHOLDE KABELANLEGG
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Rettighetshaver AKERSHUS NETT AS
  Overført fra: 3035-15/12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2014/683988-1/200 Elektriske kraftlinjer 18.08.2014
  Rettighetshaver:ELVIA AS
  Org.nr: 980489698
  Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om bebyggelse
  Bestemmelse om beplantning
  Overført fra: 3035-15/12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Grunndata
  2022/907716-1/200 Registrering av grunn 18.08.2022 21:00
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12
  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 3035-15/3
  Rettigheter i eiendomsrett

  2022/907729-1/200 Bestemmelse om veg 18.08.2022 21:00
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:15 Bnr:319
  Rettigheter på 3035-15/320
  Rettigheter i eiendomsrett

  2022/907742-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 18.08.2022 21:00
  Kan ikke slettes uten samtykke fra:EIDSVOLL KOMMUNE
  Org.nr: 964950113
  rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:15 Bnr:319
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler

  Heftelsene omhandler bla. bestemmelse om anleggelse og drift av kabelanlegg for strøm over eiendommen, bestemmelser om Elvia sitt lavspenningsanlegg anlagt ved tomtegrensen, rett for Elvia til å oppføre og drifte nettstasjon på eiendommen, Kommunens rett til å anlegge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over eiendommen, adkomstrett for kommunen til ledninger og anlegg og veirett over Gnr./bnr. 15/3.

  Overnevnte heftelser følger eiendommen i salget.

  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og høyspenningsanlegg i reguleringsplan for Elstadlia.

  Eiendommen er i kommuneplanens areraldel for 2021-2031 til nåværende boligbebyggelse.
 • Gnr. 15 Bnr. 319 i Eidsvoll kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.450 -, og visninger kr. 2.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 33.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 6.085,-. Utleggene omfatter foto, kommunale opplysninger og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 1.875,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Grete Hoel Olsen
  Trond Halberg Olsen
Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev