aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Finnbråtalia - en flott boligtomt for salg!
Velkommen til Finnbråtalia - en flott boligtomt for salg!

EIDSVOLL Finnbråtalia 18

Boligtomt på over 1,5 mål i attraktivt og meget barnevennlig boligområde - nærhet til sentrum og marka

 • kr 1 500 000
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 554 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 519 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  54 542 (Omkostninger totalt)

  1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Oversiktsbilde. Tomten ligger fint til lags Finnbråtavegen, med adkomst fra Finnbråtalia.

Finnbråtalia 18, Akershus

 • Tomt
  1519m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt på ca 1519 kvm. Ihht. reguleringsplanen for Elstadlia, skal det kun oppføres eneboliger på tomter avsatt til boligformål. Boligbebyggelsen skal fortrinnsvis være i 1 etasje, og maksimalt 2 etasjer hvis bygningsrådet godkjenner dette på forhånd. Med 1 etasje regnes full boligetasje på normal sokkelhøyde på maksimum 70 cm. Bebyggelsen skal holdes så lav at bygningen virker tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene. Bygningene skal ha saltak og ligge innefor de regulerte byggelinjer. Tomten kan ikke bebygges med mer enn 20 % av nettoarealet + garasje.

  Beliggenhet
  Tomten ligger fint til i Finnbråtalia i Eidsvoll kommune, med skog og mark like ved. Nærområdet består hovedsaklig av eneboliger og spredt boligbebyggelse. Her er mulighet for utbyggere å kunne sikre seg ei flott tomt for utbygging, eller en kjøpesterk privatperson har nå muligheten til å bygge seg en stor og flott enebolig på tomt med god plass rundt seg. Det er ca 3 km til Sundet med den kommunale administrasjonen. Sundet er et sjarmerende sentrum som ligger flott og idyllisk til langs Vorma, og blant annet tilbyr fasiliteter som treningssenter, frisørsalonger, kino, teater, konsertlokal, legesenter, tannleger, apotek, vinmonopol, dagligvarebutikker og cafèer. Eiendommen hører til Vilberg barne- og ungdomsskoler, som begge ligger ca 2,7 km unna. På Vilberg finner du også Eidsvoll videregåene skole og Eidsvollhallen. Det er også et godt utvalg barnehager i kommunen. Eidsvoll har mye å by på når det gjelder tur- og friluftsmuligheter både sommer og vinter. I nærområdet er det flere fine turområder i blant annet Finnkollen, Gullverket, Åsleia og til Mistberget. I nærområdet finner du bla. Vidttjernet, Fløyta, Søndre Holsjøen og gullgruvene. Det er lysløype og leke/aktivitetsområde i Finnkollen og for øvrig flotte skogsveier for de som liker å sykle, elver og vann, mye bær og sopp i skogen og muligheter for jakt og fiske. Det er også flotte fiske- og båtmuligheter i Vorma og opp i Mjøsa. Til Råholt er det ca 12,5 km. Her er det Amfi kjøpesenter med butikker, bank, apotek, legesenter, tannlege, frisør, etc. På Råholt er det også en svømme- og idrettshall og flere treningssenter. Råholt bad har et godt og variert tilbud til både mosjonister og svømmere, så vel som barnefamilier. Reiser du til Jessheim finner du i tillegg Ullensaker kulturhus. Her tilbys det kino, teater og konserter. I tillegg har du der Jessheim storsenter som for tiden er et av Norges største med ca 150 butikker og spisesteder. Det tar ca 6 minutter å kjøre til Eidsvoll stasjon. Her er det er ofte togavganger til/fra Hamar, Oslo og Oslo lufthavn Gardermoen. Reisetid til Gardermoen er ca 11 minutter og til Oslo er ca 35 minutter. Lokaltoget til Eidsvoll Verk tar ca 5 minutter. Fra Eidsvoll er det 4-felts motorveg hele vegen inn til Oslo og Gardermoen. Med bil tar det ca 50 min til Oslo og ca 25 min til Gardermoen. For mer info se www.eidsvoll.kommune.no.

  Adkomst
  Følg E6 til avkjøring Eidsvoll, Kjør Riksveg 181 over Vorma mot Eidsvoll Sentrum. Hold rett frem på Fv181 (Nesvegen) og videre på 177 (Odalsvegen) etter rundkjøringen. Etter ca 2 km ta til venstre inn Finnbråtavegen

  Diverse
  Det går elektriske jordkabler for strøm over en mindre del av eiendommen og langs deler av eiendomsgrensen. Selger opplyser at Telenor har en eksisterende teleledning i område beliggende i tomtegrensen mot vest. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  54 542 (Omkostninger totalt)

  1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Det har ikke vært fakturert noen kommunale avgifter på eiendommen foregående år, da denne er nylig fraskilt. Kommunale avgifter vil stipuleres når eiendommen bygges ut og tas i bruk. Ta gjerne kontakt med Eidsvoll kommune angående avgiftene.

  Info om eiendomsskatt
  Det er eiendomsskatt i Eidsvoll kommune, pt. på 2,9 promille.

  Info formuesverdi
  Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Andre utgifter
  Faste løpende kostander vil på en boligeiendom inkl.: kommunale avgifter, forsikringer og strømforbruk, m.m. Ifm. bygging av bolig må ny eier påregne kostnader ifm. søknader til kommunen, tilkoblingskostnader til kommunalt vann og avløpsnett, m.m.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3035/15/319: 23.06.1906 - Dokumentnr: 900506 - Utskifting OVERUTSKIFTING 14.07.06 Overført fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 Gjelder denne registerenheten med flere 21.01.1958 - Dokumentnr: 206 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver EIDSVOLL KOMM. EL-VERK Overført fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 Gjelder denne registerenheten med flere 03.10.1986 - Dokumentnr: 9847 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 Gjelder denne registerenheten med flere 18.12.1987 - Dokumentnr: 12024 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver EIDSVOLL KOMMUNE Overført fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 Gjelder denne registerenheten med flere 01.04.1996 - Dokumentnr: 2553 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:22 Rettighetshaver: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:41 Rettighetshaver: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:173 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 Gjelder denne registerenheten med flere 26.11.1999 - Dokumentnr: 12015 - Elektriske kraftlinjer RETT TIL Å BYGGE, DRIVE OG VEDLIKEHOLDE KABELANLEGG MED FLERE BESTEMMELSER Rettighetshaver AKERSHUS NETT AS Overført fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 Gjelder denne registerenheten med flere 18.08.2014 - Dokumentnr: 683988 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Elvia AS Org.nr: 980 489 698 Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om beplantning Overført fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 Gjelder denne registerenheten med flere 22.08.2022 - Dokumentnr: 919468 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Bankenes Boligmegler AS Org.nr: 981 129 792 Elektronisk innsendt 18.08.2022 - Dokumentnr: 907716 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:12 18.08.2022 - Dokumentnr: 907729 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:3 18.08.2022 - Dokumentnr: 907742 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:3035 Gnr:15 Bnr:320 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Eidsvoll Kommune Org.nr: 964 950 113 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Heftelsene omhandler bla. bestemmelse om anleggelse og drift av kabelanlegg for strøm over eiendommen, bestemmelser om Elvia sitt lavspenningsanlegg anlagt ved tomtegrensen, rett for Elvia til å oppføre og drifte nettstasjon på eiendommen, Kommunens rett til å anlegge og vedlikeholde vann og avløpsledninger over eiendommen, adkomstrett for kommunen til ledninger og anlegg og veirett over Gnr./bnr. 15/3. Overnevnte heftelser følger eiendommen i salget.

  Vei, vann og avløp
  Finnbråtavegen er en kommunal vei. Eiendommen skal ha veiadkomst via Finnbråtalia, som er en privat vei. Her er det tinglyst veiadkomst over gnr/bnr. 15/3 og 15/317. Eiendommen må tilknyttes offentlig vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og høyspenningsanlegg i reguleringsplan for Elstadlia. Eiendommen er i kommuneplanens areraldel for 2021-2031 til nåværende boligbebyggelse.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  54 542 (Omkostninger totalt)

  1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.450 -, og visninger kr. 2.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 33.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 6.085,-. Utleggene omfatter foto, kommunale opplysninger og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 1.875,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,-. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev