aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Grottavegen 17!
Velkommen til Grottavegen 17!

ELVERUM Grottavegen 17

Ønsker du en stor, sentrumsnær enebolig med garasje? Sjekk ut denne flotte eiendommen!

 • kr 5 490 000
 • BRA 263 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 5 490 000
 • Omkostningerkr 154 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 644 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1975
 • Soverom4
 • ArealP-rom 235 m²
 • Tomt801.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000)) 154 292 (Omkostninger totalt) 5 644 292(Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning kjeller
Her kan vi presentere en flott, sentrumsnær enebolig med inntilbygget garasje. Eiendommen har innkjøring og parkering belagt med belegningsstein, noe som gir et bra førsteinntrykk. Boligen er praktisk innredet med romslige oppholdsrom, bad i hver etasje og eget vaskerom. Her er det også praktiske løsninger som bla. ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning. Fra eiendommen er det blant annet kort avstand til barneskole, barnehage og videregående skole. Merk deg dette: - Vinkjeller - Romslig terrasse - Garasje - 3 Soverom - Bad i hver etasje - Eget vaskerom
Plantegning 1. etasje

Grottavegen 17, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 79 kvm
  1. etasje: 155 kvm
  1. etasje: 29 kvm Garasje
  Primærrom
  Kjeller: 70 kvm Entre, wc, kjøkken/spisestue, stue, gang, soverom/kontor, bad og soverom.
  1. etasje: 155 kvm Trapperom/gang, 2 soverom, bad, vaskerom og gang
  1. etasje: 10 kvm Trimrom i garasje.  Tomt
  801.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med plen og diverse beplantning. Innkjøring og parkering er belagt med belegningsstein og tomten er delvis innhegnet med hekk. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på ca 801 m² og et oppgitt areal på ca 638 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen har en sentral og fin beliggenhet i et barnevennlig område ved Fjeldsetlia. Her bor du med kort gangavstand til sentrum med byfasiliteter, samtidig som boligområdet er tilbaketrukket. Det er kort gangveg til barneskole, flere barnehager i nærheten, videregående skole og en stor dagligvarebutikk like over veien. Fra eiendommen er det kort veg ned til Glomma med fine turområder. Turstien langs Glomma tar deg til både Skogmuseet og Glomdalsmuseet. Gang- og sykkelveien langs elven tar deg helt ut til Heradsbygd og forbi Rolfshallen og sentralidrettsplassen. Langs gang- og sykkelstien er det også godt med tilrettelagte områder med benker, lekeplasser og friområder. Er du glad i skogen og turer på ski eller til fots så kan Svartholtet by på myke turstier på sommerstid og oppkjørte skiløyper på vinterhalvåret. Bymarka ligger kun en liten oppvarmingstur fra eiendommen. Det er bybussforbindelse med videre forbindelse til skysstasjonen og Terningen Arena med høgskole på Vestad som stopper like ved.

  Byggemåte
  Fuktsikring med grunnmursplast. Synlig grunnmursplast over terreng mot kjelleryttervegger. Drenering og fuktsikring er ellers ikke synlig da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Eier opplyser: Ny drenering og fuktsikring etablert i 2021. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Del med kjeller under boligen. Kjelleryttervegger antatt av betong. Del med støpt plate på mark og støpt ringmur. Yttervegger antatt av lettklinkerblokker. Valmtakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med mineralull. Takflatene er tekket med pappshingel. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Overflater: Knirk i spisestue/kjøkken, Knirk i gulv på soverom. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Rom Under Terreng: Ved bruk fuktmåler ble det registrert noe fuktighet nederst på kjelleryttervegg. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Mulighet for montering av håndløper til trapp etter salg. Denne ligger i garasje. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Løse lepper på taktekking. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Andre innvendige forhold: Sprekk i yttervegg. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflater vegger og himling > Bad: Overflater er eldre enn normal levetid, oppgraderinger og utskiftninger må påregnes. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflater Gulv > Bad: Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Tett sokkel rundt dusjsone hindrer avrenning mot sluk fra baderommets restarealer, skal være et åpent felt. Eventuelt lekkasjevann utenfor sluksonen vil ikke renne fritt til sluk. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Overflater må utbedres eller skiftes. Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sanitærutstyr og innredning > Bad: Påvist krakkeleringer i servant. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflater og innredning > Kjøkken/spisestue: Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet utifra alder. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflater og konstruksjon > Wc: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Gjelder del med kobberrør. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bulning i våtromsbelegg. Ikke fuktsikre overflater over skyllekar. Sprekker i våtromsbelegg. Vaskerom er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Vaskerom fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vindu er plassert i våtsonen. Rust på skruer i sluk. Sprekk i fliser ved badekar. Knirk i gulv. Avløp i fra badekar ført igjennom gulv. Fast avløp. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: - Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? fugtskade i ene rom, dette utbedret og gravet ny drenage og gunnmurssikring i sommer 2022. - Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? som skrevet fugtskade men ordnet med nye drenering og grunnmurs sikring. - Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? gunnmur og ordnet med drenering og grunnmurssikring. - Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ved ombygging av overetasje. Utført av Løbakk elektro instalasjon. - Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. - bygget ny terrase 2022. Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad. - Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? bygges på tomt nedenfor bolig.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etg: Entre, toalettrom, gang, kjøkken/spisestue, 2 soverom, gang, bad og stue med utgang til terrasse og hage. Kjeller: Trappegang, bad, vaskerom, vinkjeller, soverom, disponibelt rom og bod. Inntilbygget garasje og disponibelt rom. Frittliggende redskapsbod.

  Standard
  VELKOMMEN Innkjøringen og parkeringen er belagt med belegningsstein. Inngangspartiet er overbygd med plass til liten sittegruppe. STUE Stue med åpen peis og dobbeldør ut til terrasse og hage. Stuen har parkettgulv. KJØKKEN Kjøkkeninnredning med laminert benkeplate og vindu over arbeidsbenken. Innredningen har integrert kjøleskap, microbølgeovn, koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Kjøkkenøy med skap på to sider, koketopp og barløsning for barkrakker. Fra kjøkkenet er utgang til hagen. BAD OG VASKEROM Boligen har bad i hver etasje, samt eget vaskerom og ekstra toalettrom. Totalt har boligen tre toaletter. Det ene badet har badekar, dobbelservant og toalett, mens det andre badet har toalett, servant og dusj. Begge badene har gulvvarme. SOVEROM Boligen har tre soverom. Det ene soverommet har takhøy skyvedørsgarderobe. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje, samt biloppstillingsplasser på tomten.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2007, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2027. Feiing ble utført siste gang i 2007. Tilsyn ble sist gang utført i 2004, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Besøk for feiing i 2009, 2012, 2015, 2017, 2021 og tilsyn i 2019 og 2021 ble ikke utført. Håndløper til innvendig trapp medfølger i handelen. Denne ligger i garasje. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000)) 154 292 (Omkostninger totalt) 5 644 292(Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med varmepumpe, åpen peis i stue, gulvvarme på begge badene og for øvrig elektriske panelovner. Boligen har ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  22641

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 22.641,-. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr (arealberegnet). Renovasjon utgjør kr 3.988,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  1123777

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4045596

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og "Vei/vann/avløp", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold, abonnement til tv/internett og eventuelt overføring av abonnement på brann- og tyverialarm tilkoblet Sector Alarm.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/30/732: 14.09.1973 - Dokumentnr: 5022 - Forbud mot næringsvirks. Gjelder denne registerenheten med flere
  14.09.1973 - Dokumentnr: 5022 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Med flere bestemmelser
  14.06.1973 - Dokumentnr: 3248 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:30 Bnr:1
  03.06.2005 - Dokumentnr: 3677 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:30 Bnr:1138
  01.01.2020 - Dokumentnr: 233350 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:30 Bnr:732
  23.06.1975 - Dokumentnr: 3222 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3420 Gnr:31 Bnr:26
  12.04.1976 - Dokumentnr: 2262 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:3420 Gnr:30 Bnr:726
  0,7 m fra grensen


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for boligen i 1975. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tilbygd garasje/disponibelt rom. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen for boligen fra 1974 og tilbygget fra 1976. I byggetegninger er bad og vaskerom i kjeller definert som "diverse" (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Elverum kommune har ikke full oversikt over private stikkledningers plassering. Det ligger eldre kommunale vann- og avløpsledninger over eiendommen og det må påberegnes at disse må rehabiliteres i fremtiden. Eiendommen har adkomst fra privat veg. Eiendommen har tinglyst vegrett over deler av vegen. Kostnader til brøyting/strøing og vegvedlikehold må påregnes.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Grønnmyra nord, fra 2005, samt mindre vesentlig endring fra 2005. Reguleringsformål for eiendommen er bolig og kommunal teknisk anlegg. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Tomten vest for boligen er regulert til boligbebyggelse. Denne vil bli bebygget. En del støy i byggeperioden må påregnes. Tomten sør for eiendommen er ifølge kommunedelplanen også regulert til bolig.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000)) 154 292 (Omkostninger totalt) 5 644 292(Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  154292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,5 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev